13.3 C
Athens
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Διεκδικούμε - δικαιούμαστε ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους στο Δημόσιο Τομέα

ΠΟΜΕΝΣ: Διεκδικούμε – δικαιούμαστε ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους στο Δημόσιο Τομέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

            Με περίσσεια απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι τα χρονίζοντα προβλήματα μας συνεχίζουν να υφίστανται, ΔΙΟΤΙ δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο σε κάποιο νομοσχέδιο, που να έλυσε έστω ένα απλό θέμα της καθημερινότητας τους.

           Υπάρχουν εκκρεμότητες των προηγούμενων κυβερνήσεων που αναμένουν την νομοθετική τους διευθέτηση, από την τωρινή, ώστε να επιλυθούν μία σειρά προβλημάτων των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. αλλά τίποτα τα τελευταία δυόμιση χρόνια, δεν δείχνει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

           Μια εξ αυτών ήταν και είναι και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, για τον καθορισμό του ύψους και των προϋποθέσεων καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

            Στις  14 Αυγούστου 2015, δηλ. εξίμιση χρόνια πριν, ψηφίστηκε ο νόμος 4336/2015 (Α’ 94) περί αποζημίωσης μετακινήσεων των εργαζομένων στο Δημόσιο όπου αναγνωρίζοντας ιδιαιτερότητες  στις μετακινήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,  στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 όριζε  ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

            Δηλαδή ΟΡΙΣΤΗΚΕ ότι οι υπουργοί Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου) θα ΈΠΡΕΠΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εντός εννέα (9) μηνών,  την 15 Μαΐου 2016,  να έχουν εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα όπου να  καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την περίοδο αυτή, θα ίσχυε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Σε  περίπτωση δε ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ του σχετικού Π.Δ. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ  (9) ΜΗΝΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ.

            Ο νομοθέτης με αυτή του την αίρεση ήθελε να δεσμεύσει τα εμπλεκόμενα υπουργεία ώστε να εκδώσουν το απαιτούμενο Π.Διάταγμα, ώστε όλο το Δημόσιο να έχει ένα νέο νόμο αποζημίωσης των μετακινήσεων.  Ουσιαστικά αυξάνει την ημερήσια αποζημίωση από τα 30 στα 40 ευρώ καθώς και την τιμή του ξενοδοχείου ανά κατηγορία προσωπικού  αναγνωρίζοντας  την αύξηση των τιμών διαβίωσης.

            Μετά την 15 Μαΐου 2016 που πέρασε το ενιάμηνο της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, δόθηκε η πρώτη παράταση. Στην συνέχεια ακολούθησαν και άλλες  παρατάσεις, μέχρι τον Ιούλιο του 2019, όπου λόγω της αλλαγής Κυβέρνησης, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία δεν ζήτησαν νέα παράταση με αποτέλεσμα να ΙΣΧΥΣΕΙ ο Ν. 4336/15.

            Για ανεξήγητο όμως λόγο, οι Υπηρεσίες των Υπουργείων ΑΡΝΟΥΝΤΑΝ να εφαρμόσουν τον ΝΟΜΟ και συνέχιζαν να εκκαθαρίζουν τις δαπάνες μετακινήσεων με το παλιό νομοθετικό πλαίσιο.

            Ξαφνικά τον Ιούνιο 2020 ψηφίζεται στον Ν. 4701/20 εκ νέου η παράταση της έκδοσης του Π. Διατάγματος, αναδρομικά από 1/7/2019!!! έως την 31/12/2020, ώστε να “νομιμοποιηθεί” εκ των υστέρων η συστηματική παραβίαση, για ένα ολόκληρο έτος, της κείμενης νομοθεσίας.

           Στην συνέχεια δόθηκε για ακόμη μία φορά παράταση έως την 31/12/2021.

           Και φτάνουμε στις 30//11/2021 όπου στο Ν. 4864 ψηφίζεται το άρθρο 87 που αναφέρει: «α) διαγράφεται στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας», β) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.».

            ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΙΚΝΥΟΥΝ

  • ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ γιατί από τον Αύγουστο του 2015 κανείς από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία δεν ασχολήθηκε με ένα τόσο σημαντικό θέμα για την διαβίωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • ΑΠΑΞΙΩΣΗ γιατί τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, προφανώς θεωρούν τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εργαζομένους ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ που δεν χρειάζεται να διαβιούν, κατά την μετακίνηση τους για εκτέλεση θεμάτων Υπηρεσίας, σε επίπεδο αντίστοιχο με των υπολοίπων εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα.
  • ΠΡΟΣΒΟΛΗ γιατί οι Υπηρεσίες των εμπλεκομένων υπουργείων ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ τον ΝΟΜΟ όπως αυτός όριζε ρητά, μετά την εκπνοή της προθεσμίας τον Ιούνιο του 2019.
  • ΕΜΠΑΙΓΜΟ γιατί αφήνουν ΔΗΘΕΝ στο ΑΟΡΙΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, το ενδεχόμενο έκδοσης του σχετικού Π.Δ.

          Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις ΕΙΜΑΣΤΕ τρομερά ΑΝΗΣΥΧΟΙ.

          Όταν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται μερικώς . Όταν γίνεται διάκριση των εργαζομένων στο επίπεδο διαβίωσης τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους σε βάρος των στελεχών των Ε.Δ. Όταν γινόμαστε υποκείμενα εμπαιγμού από τα εμπλεκόμενα υπουργεία που επιλέγουν να ψηφίσουν το άρθρο 87 ν. 4864/21 αλλά:

           Να μην εκδίδουν το απαιτούμενο Π.Δ. για τις μετακινήσεις μας,

           Να μην εκδίδουν την ΚΥΑ για τα νυχτερινά μας,

           Να μην καταργούν τα Ηλικιακά Όρια βαθμών, με κίνδυνο την απόλυση ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ή με ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΙΝΑΣ. 

            Εμείς στην ΠΟΜΕΝΣ καλούμε όλους τους συναδέλφους, να εγγραφούν στις Ενώσεις μας και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους μας εργαζομένους στον λοιπό Δημόσιο ΤΟΜΕΑ.

            Είμαστε Έλληνες -ίδες Στρατιωτικοί Εργαζόμενοι. Η εργασία όταν δεν αμείβεται αναλογικά εκτρέπεται σε δουλεία.

            Η ΠΟΜΕΝΣ κρίνει ότι μετά την χρονική αοριστία που εκφράζει το άρθρο 87, μπαίνει οριστική ταφόπλακα στην έκδοση του από εξαετίας Προεδρικού Διατάγματος και λόγω αυτού θα προχωρήσει στην ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, προκειμένου να υπάρξει η ίση αντιμετώπιση της διαβίωσης των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΘεοδώρουΤχης (ΠΖ)