13.3 C
Athens
Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Αποστρατευτικός βαθμός Μονίμων Υπαξιωματικών Προέλευσης ΕΠ.ΟΠ

ΠΟΜΕΝΣ: Αποστρατευτικός βαθμός Μονίμων Υπαξιωματικών Προέλευσης ΕΠ.ΟΠ

(Φωτό αρχείου)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ και η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ/Π.Ο.Μ.ΕΝ.Σ, επανέρχονται αλλαγή μια φορά προκειμένου να αναδείξουν ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τους συναδέλφους Μονίμους Υπαξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόπιν του (ι) σχετικού.
  2. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 1 άρθρο 24 του (γ) όμοιου, το οποίο η ισχύ του τέθηκε από 01 Μαρ 2022 ,«Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους» . Επιπλέον στο εδάφιο 5, του όμοιου άρθρου αναφέρεται: «το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά και για τους ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς», στην κατηγορία των οποίων ανήκουν και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) σύμφωνα με το άρθρο 1 του (β) σχετικού, όπου αναφέρεται ότι οι «Μόνιμοι Υπξκοί προέρχονται από Παραγωγικές Σχολές και εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών».
  3. Σύμφωνα με τα (δ), (ε),(στ) και (ζ) όμοια, διαπιστώνουμε ότι εξαιρούνται οι Μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου σε αντιθέσει με τα διαβαλλόμενα στη κείμενη νομοθεσία όπως προαναφέρθηκε. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα , την οικονομική επιβάρυνση στο συγκεκριμένο προσωπικό που έχει αποστρατευτεί από 01 Μαρ 22 και έπειτα, καθόσον καλούνται να επιστρέψουν έως και τρεις (3) μισθοδοσίες , χάνοντας τόσο τακτικές αποδοχές όσο και ημέρες ασφάλισης, εν αντιθέσει με συναδέλφους Μόνιμους Υπξκούς έτερων προελεύσεων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ, οι οποίοι κατά την αποστρατεία τους δεν καταβάλουν εισφορές και εισέρχονται με ευνοϊκότερες οικονομικά συνθήκες στον ιδιωτικό τους βίο.
  4. Επιπρόσθετα, με το άρθρο 40 του (β) σχετικού, απονέμεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού στους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ και ΕΜΘ που διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία ο επόμενος αποστρατευτικός βαθμός, εξαιρώντας λανθασμένα τους Μόνιμους Υπξκούς προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ στους οποίους δεν απονέμεται ο βαθμός κατά τη  αποχώρησης τους από την ενεργό υπηρεσία όπως αυτό προβλέπεται, καθόσον θεωρεί ότι οι ΕΠ.ΟΠ. δεν είναι Υπαξιωματικοί!!!. Σε αντίθεση έτερα επιτελεία απονέμουν κανονικά τον επόμενο αποστρατευτικό βαθμό στους Μονιμοποιηθέντων Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) κατά την διαγραφή τους από την ενεργό υπηρεσία  όπως προκύπτει από  το (στ) όμοιο.
  5. Τονίζεται ότι, το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πέρα από την οικονομική επιβάρυνση των Επαγγελματιών Οπλιτών,  δημιουργεί επιπλέον το αίσθημα της αδικίας και ανισότητάς, μεταξύ συναδέλφων Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ως θεσμικός εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όλων των προελεύσεων, προτείνει όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, για την απονομή του επόμενου αποστρατευτικού βαθμού στους Υπαξιωματικούς προελέυσεως ΕΠ.ΟΠ., ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος τους.
  2. Τα στελέχη του θεσμού των Επαγγελματιών Οπλιτών είναι Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό σύμφωνα με το Ν.2936/2001 και αποτελούν δυναμική δομή για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες, απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχώνοντας πλήθος θέσεων των Μονάδων και των Υπηρεσιών οι οποίοι αδιαμφισβήτητα υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την αποστολής τους.
  3. Καλούμε δε όλους τους Επαγγελματίες Οπλίτες να στηρίξουν με την εγγραφή και την συμμετοχή τους, στα πρωτοβάθμια σωματεία που ανήκουν στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. για να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την αξιοπρέπεια και την δικαιοσύνη.
  1. Εισηγητές θέματος: Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974.
  2. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Υπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)