13.3 C
Athens
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΕΣ προς ΥΕΘΑ - Η ισοτιμία των πτυχίων ΑΣΣΥ είναι στα χέρια...

ΠΟΕΣ προς ΥΕΘΑ – Η ισοτιμία των πτυχίων ΑΣΣΥ είναι στα χέρια σας. Τολμήστε το !!

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 93 Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2021

Συνημμένα: Τα αναφερόμενα στο ΚΟΙΝ : κείμενο

ΘΕΜΑ : Ισοτιμία Πτυχίων ΑΣΣΥ

ΣΧΕΤ : α. Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12, «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 374/2020 έγγραφό μας

γ. Ερώτηση 4725/06.3.2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

δ. Απάντηση Φ. 900α/2393/16933/30.3.2020 (ΥΠΕΘΑ)

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44748/Ζ1/09.4.2020 έγγραφο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

στ. Ν.4763/2020 (ΦΕΚ Α΄ 254, «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Εν μέσω πανδημίας τα προβλήματα των Ελλήνων στρατιωτικών συνεχίζουν να τρέχουν ενώ δημιουργούνται συνεχώς νέα, χωρίς τα προϋπάρχοντα να ευρίσκουν λύσεις.

Με το παρόν έγγραφό μας επανερχόμαστε για πολλοστή φορά σε ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας [ως (β) σχετικό], που αφορά στην ισοτιμία των πτυχίων των ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με τα αντίστοιχα πτυχία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τεχνολογικού τομέα (Τ.Ε.Ι.), στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκατάστασης μιας χρονίζουσας αδικίας εις βάρος, συνολικά, των αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Αν και το εν λόγω ζήτημα παραμένει πάντα στην ατζέντα μας, αφορμή για την παρούσα υπενθύμισή του, αποτελεί το άρθρο 164 του (στ) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο νομοθετήθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ιδιωτικών σχολών (κολλεγίων), οι οποίοι (απόφοιτοι) δεν έχουν εισέλθει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελληνίων εξετάσεων και για την οποία (νομοθέτηση) ήδη φέρεται να έχουν υπάρξει πλήθος αντιδράσεων από αρμόδιους φορείς (πχ Τεχνικό Επιμελητήριο κλπ).

Για την Ομοσπονδία μας η παγιωμένη άρνηση του ΥΠΕΘΑ ως προς το θέμα είναι ακατανόητη, αφού δείχνει μια «εμμονή» έναντι των ΑΣΣΥ, οι απόφοιτοι των οποίων χαρακτηρίζονται από μια, κατά τα λοιπά αξιοπερίεργη, ιδιαιτερότητα που έχουμε θίξει στο παρελθόν: εισέρχονται στις Σχολές τους (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) μέσω πανελληνίων εξετάσεων και εξέρχονται αυτών ως απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξισωμένοι με κοινούς αποφοίτους ΙΕΚ), ήτοι σε εκπαιδευτικό επίπεδο κατώτερο αυτού στο οποίο εισήλθαν διά του υφιστάμενου μηχανισμού του Υπουργείου Παιδείας, ενώ επαγγελματικά αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Θεωρούμε, πλέον, περιττό να επανέλθουμε στο πλήθος αυτονόητων πλεονεκτημάτων που θα προσέδιδε συνολικά στις ΕΔ η αναβάθμιση των πτυχίων τους σε επίπεδο ΤΕΙ και για το λόγο αυτό εκφράζουμε την εύλογη απορία ως προς την επιμονή του Υπουργείου να διατηρεί τους αποφοίτους ΑΣΣΥ σε χαμηλότερα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά επίπεδα από αυτά για τα οποία τους χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Κατά τα τελευταία έτη στην εκπαίδευση έχει λάβει πλήθος μεταρρυθμίσεων, μία εκ των οποίων ήταν και η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, μία έτερη και η προαναφερθείσα περί των ιδιωτικών κολλεγίων έναντι των ΑΕΙ [ως σχετικό (α)]. Αυτή ακριβώς είναι και η έννοια της νομοθέτησης: να καλύπτει κενά και παραλείψεις και να διορθώνει σφάλματα αποκαθιστώντας αδικίες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Η υπόθεση των πτυχίων των ΑΣΣΥ, κατά την άποψή μας, εμπίπτει ακριβώς σε αυτό το εύρος προβλημάτων.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η βελτίωση σε όλα τα επίπεδα πρέπει να επιδιώκεται διαρκώς, ιδίως δε όταν πρόκειται για την εκπαίδευση. Ωστόσο στην περίπτωση των ΑΣΣΥ, πλέον είναι ξεκάθαρο και διά της απαντήσεως του έτερου συναρμοδίου Υπουργείου [ως σχετικό (ε)], την οποία σας επισυνάπτουμε, ότι, η άρνηση της αναβάθμισης του πτυχίου τους αποτελεί συνειδητή επιλογή του ΥΠΕΘΑ [χαρακτηριστικά αναφέρει: «…. η πρωτοβουλία για την έκδοση/τροποποίηση του ρυθμιστικού θεσμικού πλαισίου για τις εν λόγω Σχολές (εννοεί τις ΑΣΣΥ) – κατόπιν μελέτης του νομικού και πραγματικού μέρους του εκάστοτε ζητήματος – ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας].

Συναφώς δε, ο συνολικός χειρισμός των τεκμηριωμένων αιτημάτων μας υποδηλώνει έμμεσα ότι, η άρνηση αυτή πάντα θα εμπεριέχει τις βάσεις για τη δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών, με τη βλέψη της εφαρμογής του σε κάποιο μελλοντικό χρόνο, η οποία επιφυλάσσει μια γενικότερη υποβάθμιση ως έχει αναλυθεί επισταμένα και την οποίαν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε.

Η αναβάθμιση των ΑΣΣΥ που, έμπρακτα, θα φανεί από τη χορήγηση ισοτιμίας των πτυχίων τους με τα αντίστοιχα ΤΕΙ δεν πρόκειται να φέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, ενώ θα επιφέρει πλήθος θετικών εξελίξεων για το σύνολο των ΕΔ, πέραν της τεράστιας ηθικής ικανοποίησης της αναγνώρισης σε ένα πολύ μεγάλο μέρος στρατιωτικών.

Η μη ύπαρξη σχετικού νομοθετικού πλαισίου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία, όταν στο ενδιάμεσο και ήδη επί σειρά ετών οι είσοδος στα ΑΣΣΥ γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ η διάρκεια φοίτησης είναι πλέον τριετής. Όλα αυτά αποτελούν (και πρέπει να αξιοποιηθούν ως) ευκαιρίες για βελτίωση και αλλαγή. Εξάλλου, τόσο η ανωτατοποίηση των κολλεγίων, δηλαδή εκπαιδευτικών οργανισμών εκτός του συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και η χορήγηση πρόσθετων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους αυτών, υποδηλώνει του λόγου το αληθές, ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης, την οποίας στην περίπτωση των ΑΣΣΥ δεν διαφαίνεται να υπάρχει.

Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στις προτάσεις μας, όπως τούτες διατυπώθηκαν με το (β) σχετικό, το οποίο επισυνάπτουμε στο παρόν, αναφορικά με τη ανάληψη εκ μέρους νομικών ενεργειών ως προς την αναβάθμιση του πτυχίου των ΑΣΣΥ και συγκεκριμένα προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 11 του (α) σχετικού, ως εξής: «Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν.1191/1990 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών είναι στρατιωτικά ιδρύματα, ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι του προηγούμενου εδαφίου Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Πίνακας Αποδεκτών

Πίνακας για ενέργεια

ΥΕΘΑ

Πίνακας για πληροφορία

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπόψη κας Υπουργού)

ΥΦΕΘΑ

Βουλευτές της ΒτΕ

Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

ΣΜΥ/Δκτής

ΣΜΥΝ/Δκτής

ΣΜΥΑ/Δκτής

Π.Ο.Ε.Σ.

Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)

Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΜΥ (ΣΑΣΜΥ)

Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΜΥΝ (ΣΑΣΜΥΝ)

Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣΤΥΑ)

Σύλλογος Αποφοίτων ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)

Σύλλογος Αποφοίτων ΣΙΡ (ΣΑΣΙΡ)

Στρατιωτικοί συντάκτες

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 2168004777, fax 2168004778

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: [email protected]