13.3 C
Athens
Σάββατο, 21 Μαΐου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Οριστική Ρύθμιση Θεμάτων Προαγωγών Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ

Οριστική Ρύθμιση Θεμάτων Προαγωγών Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) θέτει το μείζον θέμα της σταδιοδρομικής φύσεως των προερχομένων από ΑΣΣΥ.

Η εν λόγω επιστολή αποτελεί απόρροια της μερικής νομοθετικής διευθέτησης (ν.4764/2020), που αφορά στους καταταγέντες 1990 προελεύσεως ΑΣΣΥ (τάξεως 1992) και βαθμολογικής ένταξής τους στο ν.2439/1996.Ο πρόσφατος ν.4764/2020 αποτελεί νέο ορόσημο διαχωρισμού αναφορικά με τη διοικητική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ.Συνακόλουθα, εμφαίνεται από Κοινοβουλευτικές απαντήσεις του κ. ΥΠΕΘΑ καθώς και από τα πρακτικά της Επίκαιρης Ερώτησης 96/26-10-2020 η πρόθεση ενδεχόμενης μελλοντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας της διοικητικής εξέλιξης για εγγύς καταταγέντες το 1990, γεγονός που δεν συνιστά ολική διευθέτηση των χιλιάδων αποφοίτων ΑΣΣΥ από το 1991 έως σήμερα και δημιουργεί περαιτέρω ανησυχία και αναμόχλευση της αδικίας και της ανισότητας που επέφερε ο ν.3883/2010 για τους ανωτέρω αποφοίτους ΑΣΣΥ.Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν της ύπαρξης νομικών ερεισμάτων και νομοθετικών δεδομένων θεμελίωσης δικαιωμάτων, η πολιτική βούληση θεσμοθέτησης κανόνων δικαίου θα πρέπει να διέρχεται από την ίση αντιμετώπιση του συνόλου του προσωπικού και σε καμία περίπτωση θεσμικά κείμενα να μην δημιουργούν εν ενεργεία στρατιωτικούς δύο ταχυτήτων με πολυποίκιλες μάλιστα επιπτώσεις.Ως επί το πλείστον θα πρέπει τα τεθούν τα παρακάτω, τόσο ουσιαστικά όσο και τυπικά θέματα που συνάδουν στη δίκαιη, ολιστική, αντικειμενική και οριστική διευθέτηση της σταδιοδρομικής φύσης των προερχομένων από ΑΣΣΥ, με αποφυγή ημίμετρων, δημιουργίας ανισοτήτων και συγκρουσιακών πόλων καθώς και μικρής κλίμακας προσαρμογών με ενδεχόμενη επίκληση (φανερή ή σιωπηρή) τα δημοσιονομικά δεδομένα που δεν συνάδουν εν προκειμένω με το σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ε.Δ.: α. Οι διοικητικοί βαθμοί στο στράτευμα, εκ των θεσμικών κειμένων, καθορίζουν την αξία των στρατιωτικών πόρων και αποτελούν τον πυλώνα της στρατιωτικής πειθαρχίας για την εκπλήρωση της υψηλής αποστολής στην αυστηρή κάθετη δομή των Ε.Δ. β. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ από το 1991 και εντεύθεν είναι η μόνη κατηγορία στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις, που με το ν.3883/2010 και με τις προβλέψεις του ν.4764/2020, υπέπεσε ένα διοικητικό βαθμό της οροφής, γεγονός που ευρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση της εγκύκλιου εισαγωγής που αποτελεί και το εφαλτήριο της προηγούμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και συνεπώς πυλώνα της χρηστής διοίκησης. Συγχρόνως επαυξήθηκαν τα έτη υπηρεσίας ανά βαθμό, στο αντικειμενικά απαιτητικό στρατιωτικό επάγγελμα. Παρεμπιπτόντως, η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ λογίζεται πλέον στο 37έτος της σταδιοδρομίας, για μια μικρή μερίδα στελεχών, προκειμένου τα εν λόγω στελέχη να καταλάβουν διοικητικό βαθμό, που οι απόφοιτοι των σχολών υπαξιωματικών λαμβάνουν μέχρι το έτος 1990 (κατάταξη), δίχως αυτό. γ. Από το 1992, με το ν.1911/1990 και το κατ’ εξουσιοδότηση ΠΔ 91/1992, οι σχολές Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η εισαγωγή των σπουδαστών, εκτός περίπτωσης συμπληρωματικής εισαγωγής το Μάιο του 1993 στο ΣΞ, πραγματώνεται δια των αδιάβλητων και αξιοκρατικών Γενικών Πανελληνίων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που συνέτεινε στην ραγδαία βελτίωση του επιπέδου αντίληψης. Περαιτέρω, το πρόγραμμα σπουδών στις ΑΣΣΥ διέρχεται από αναβαθμισμένες ακαδημαϊκές και στρατιωτικές εκπαιδεύσεις και εν συνεχεία παρακολούθηση βελτιωμένων σχολείων εφαρμογής-ειδικότητας, καταλήγοντας, με την είσοδο στο Σώμα των Αξιωματικών, σε ταυτόχρονη παρακολούθηση, αποφοίτων ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ, των προβλεπόμενων σταδιοδρομικών σχολείων. Επιπρόσθετα, συντελέσθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4361/2016 η αντικατάσταση του άρθρου 11§5 του ν. 1911/1990 με το οποίο επαυξήθηκαν τα έτη φοίτησης των ΑΣΣΥ, από 2 σε 3 έτη, για λόγους ουσίας αλλά και για λόγους κύρους (image making) και προώθησης (image marketing). δ. Η μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων συνδέεται με τη διοικητική εξέλιξη και τα έτη υπηρεσίας. Συνεπώς, ο υφιστάμενος διαχωρισμός τους δημιουργεί διττή ανισότητα, καθόσον επιδρά δραστικά και στο οικονομικό περιβάλλον των συγκεκριμένων στελεχών και χασματικά στο επαγγελματικό-διοικητικό. Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ, υπό το δυνητικό χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συνδεθεί με τα δικαιώματα του νέου ασφαλιστικού συστήματος (παρ.4 του άρθρου 20 του ν.3865/10. ε. Η νομοθετική πρωτοβουλία με αποκλειστικό κριτήριο το έτος κατάταξης επιφέρει συνδυαστικά και μεμονωμένως παραβίαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας καθώς και της εμπιστοσύνης του διοικούμενου, αναφορικά με την βαθμολογική, επαγγελματική και οικονομική έλλογη πρόοδο των αποφοίτων ΑΣΣΥ, καταταγέντων από 1991 και εντεύθεν. στ. Δεν ενυπάρχει ίση αντιμετώπιση στελεχών που βιώνουν όμοιες βιωματικές-πραγματικές και νομικές εργασιακές συνθήκες, με νομοθετημένα όμοια τυπικά και ενδεχομένως ουσιαστικά προσόντα και προδήλως απότοκα συντελείται οξυμένη άνιση αντιμετώπιση λόγω της δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης. Εν πάση περιπτώσει τελείται παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος καθόσον ο νομοθέτης ρυθμίζει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, κατά διάφορο τρόπο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, δημιουργώντας εν τέλει, αναιτιολόγητα, αξιωματικούς δυο ταχυτήτων με ίδια προέλευση και καθηκοντολόγιο.

 ζ. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, εδόθη απάντηση με αριθμό Φ.900α/2838/17447/01 Δεκεμβρίου 2020/ ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ, η οποία σε κάθε περίπτωση καταγράφει ότι δεν είναι υποχρεωτική η συνθήκη της λήψης του καταληκτικού βαθμού από τις τάξεις 1995 και εντεύθεν, μη συμπεριλαμβάνοντας όμως τις τάξεις 1993 και 1994 καθώς και μη λογίζοντας τις εγκύκλιους προκηρύξεις εισαγωγής των συγκεκριμένων φοιτούντων που εναπόθεταν την απόφασή τους και το σχεδιασμό-προγραμματισμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους στην εμπιστοσύνη της διοίκησης. η. Η μη υποχρεωτική συνθήκη λήψης καταληκτικού βαθμού με το ν.3883/2010, ως επακόλουθο της αύξησης των ετών ανά διοικητικό βαθμό, η αποστέρηση ενός πρόσθετου βαθμού, ο οποίος πλέον παρέχεται αποκλειστικά στους αποφοίτους ΑΕΙ και η παράλληλη επιβάρυνση εξαγοράς της μάχιμης πενταετίας προσδίδει πρόσθετη ανισότητα στους εξ ΑΣΣΥ αποφοίτους της ανωτέρω περίπτωσης. θ. Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 δίδεται η δυνατότητα ομαλής μετάβασης των καταταγέντων από το έτος 1990 έως 1995, ακόμα και για το συνταξιοδοτικό καθεστώς, για προσαύξηση κατά τρία (3) έτη της συντάξιμης υπηρεσίας, γεγονός που συνάδει στην αποφυγή περαιτέρω διακρίσεων. ι.  Η αξία των στελεχών από ΑΣΣΥ καταγράφεται ιστορικά από πλήθος διακεκριμένων επιχειρησιακά στρατιωτικών που φοίτησαν στις εν λόγω σχολές και εξύψωσαν με τον επαγγελματισμό τους το Έθνος (π.χ. Πλαστήρας Ν., Κονδύλης Γ., Βελισαρίου Ι. κ.π.ά).Θα πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι το μορφωτικό επίπεδο, πρόδηλα, εντός μιας αξιακής κοινωνίας με κριτήρια αξιοκρατίας συνδέεται άρρηκτα με την ικανοποίηση των αναγκών της και την εφάμιλλη παροχή κινήτρων ανέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο αποτελεί το παραγωγικό του κεφάλαιο. Σε περιβάλλοντα Οργανωσιακού εκσυγχρονισμού, με στόχους την επαύξηση της αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, η πολυδιάστατη έμπρακτη μορφωτική ανάταση δεν είναι δυνατόν να συνδυάζεται με ένα σύστημα σταδιακής διοικητικής, επαγγελματικής και οικονομικής υποβάθμισης αλλά δια της «Διοίκησης Αλλαγών» στην επαγωγικά έμπρακτη αναγνώριση-επιβράβευση.Μετά τα παραπάνω το Σωματείο ζητά τη δίκαιη, ισότιμη, ολιστική και οριστική νομοθετική προσαρμογή της διοικητικής εξέλιξης ΟΛΩΝ των αποφοίτων ΑΣΣΥ από το έτος 1991 και εντεύθεν, ως στρατηγική επιλογή της διοίκησης, προκειμένου να απολήγουν πραγματικώς στο βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, όπως καθοριζόταν άλλωστε στις εγκύκλιους προκηρύξεις εισαγωγής και εν πάση περιπτώσει τα στελέχη της κατηγορίας αυτής το δικαιούνται πασιφανώς, λόγω των προσόντων τους, αξιοκρατικά.Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται για τις δραστικές κοινοβουλευτικές ενέργειές τους στο σοβαρό θέμα πολλών τακτικών μελών μας και χιλιάδων σε Πανελλαδική Εμβέλεια.Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.Στα ΜΜΕ αποστέλλεται η επιστολή για την ενδυνάμωση του μείζονος δίκαιου θέματος.Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.