13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΟλοκλήρωση Εργασιών Συνόδου Γενικών Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής κ-μ ΕΕ

Ολοκλήρωση Εργασιών Συνόδου Γενικών Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής κ-μ ΕΕ

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος συμμετείχε στη Σύνοδο των Γενικών Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27Απριλίου2023. Οι εργασίες της Συνόδου εστίασαν στις εξελίξεις στην Ουκρανία και τον ρόλο της ΕΕ καθώς και στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας ενάντια στις υβριδικές απειλές.

Ο Δρ. Μπαλωμένος σε παρέμβασή του, επιβεβαίωσε καταρχάς τη δέσμευση της Ελλάδας για συνέχιση παροχής στήριξης προς την Ουκρανία, τόσο σε διμερές όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, μέσω της συνδρομής στην Αποστολή Στρατιωτικής Βοήθειας (EUMAMUkraine) και της συμμετοχής στις σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. 

Ανέδειξε την αξία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (EPF) ως σημαντικού εργαλείου για την υποστήριξη της Ουκρανίας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Απευθυνόμενος στους ομολόγους του ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ,υπογράμμισεως αυτονόητη την απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής διαφάνειας και των εφαρμοστικών κανόνων του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προέλευσης του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Μνεία επίσης, έκανε ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος στην πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας στο μηχανισμό EPF τονίζοντας: «Αποδίδουμε ιδιαίτερο βάρος στη διαφάνεια και τους συμφωνημένους εφαρμοστικούς κανόνες του EPF. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού, οικονομικών φορέων που ελέγχονται από τρίτες χώρες που απειλούν συμφέροντα ασφαλείας κρατών-μελών», ενώ ευχαρίστησε  τη Σουηδική Προεδρία για τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας στο ζήτημα των κοινών προμηθειών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες όλων κρατών-μελών.

Ως προς την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση στον τομέα της Άμυνας, ο Δρ. Μπαλωμένος ανέφερε ότι η αποκατάσταση επαρκούς βιομηχανικής ικανότητας θα πρέπει να αποτελείβασική προτεραιότητα για τη δημιουργία αξιόπιστης αμυντικής ικανότητας. Οιπροσανατολισμένες στην παραγωγή και οι ρεαλιστικές προσεγγίσεις είναιαπαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα και τα πυρομαχικά παράγονταιμε επαρκή ρυθμό, ιδανικά, σύμφωνα με την ικανότητα αντίδρασης σε σύντομεςφάσεις αιχμής της ζήτησης.

Τέλος ευχαρίστησε τους ομολόγους του από Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία για την πολύτιμη συνδρομή των χωρών τους στον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το Σουδάν.

Κατά το γεύμα εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για τις Υβριδικές Απειλές(HybridCoE), ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ ζήτησε ως προς τον τομέα της ανθεκτικότητας να δοθεί έμφαση στις υβριδικές απειλές υπογραμμίζοντας τον οριζόντιο και διασυνοριακό χαρακτήρα τους. Έθιξε εκτενώς το θέμα της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ως αποτρόπαιης υβριδικής απειλής για την κυνική προώθηση πολιτικών στόχων μέσω της χρήσης ανθρώπων που παραβιάζει θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, ενώ υπενθύμισε την ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας ως κράτους- μέλους που βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε,έθεσε στο τραπέζι των διαβουλεύσεων τον προβληματισμό του για την ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού αναγνώρισης και κοινής αντίληψης των υβριδικών απειλών ως απαραίτητηςπροϋπόθεσηςγια την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση των εθνικών και ενωσιακών μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την Εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC),πρέσβη κα. Βασιλική Γούναρη όπου συζητήθηκαν θέματα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.