13.3 C
Athens
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΟι Προτάσεις ΠΟΜΕΝΣ για την Στέγαση των Στρατιωτικών. Όχι σε προειλημμένες αποφάσεις

Οι Προτάσεις ΠΟΜΕΝΣ για την Στέγαση των Στρατιωτικών. Όχι σε προειλημμένες αποφάσεις

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία   Ενώσεων   Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.,  λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έκδοση του Διακλαδικού Κανονισμού Στέγασης, επανέρχεται στο θέμα  της  στέγασης των  οικογενειών στρατιωτικών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΟΑ, ΣΟΜΥ, ΣΟΕΠΟΠ, ΟΣΕΑΑΥ  κλπ),  οι  οποίες  έχουν  διατεθεί  για  τον  σκοπό  αυτό,  έναντι  χαμηλού αντιτίμου, λόγω των   έντονων   αντιδράσεων   που   υπάρχουν   στις   τάξεις   των συναδέλφων  μας, για  τη  μέχρι σήμερα διαδικασία  διάθεσης  τους  στο  προσωπικό.  Ειδικότερα,  οι ενστάσεις  που  κατατίθενται  αφορούν  τα  κριτήρια,  βάσει  των  οποίων  γίνεται  η παροχή  αυτών  των  διευκολύνσεων ώστε  οι  τηρούμενες  διαδικασίες  να  καταστούν πιο   αξιοκρατικές,   επιφέροντας κατά   το   δυνατόν,   δίκαιη   αντιμετώπιση   των δικαιούχων    χωρίς    διαχωρισμούς    και    κατηγοριοποιήσεις    προέλευσης    των στρατιωτικών, το οποίο αποτελεί βασική και απαράβατη αρχή πρόνοιας.

2.   Με την υπάρχουσα  κατάσταση,  εγείρονται  σοβαρά  ζητήματα  ηθικής τάξεως,   διότι όπως   είχε   τονίσει   η   Ομοσπονδία   μας   και   με   το (α) σχετικό https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/1148-pomens-stegasi-prosopikoy-lyseis-yparxoun η Στρατιωτική Υπηρεσία είναι ίσως ο μοναδικός δημόσιος φορέας που στις παραμέτρους μοριοδότησης του προσωπικού, για την δυνατότητα στέγασης του σε στρατιωτικές κατοικίες, δεν συμπεριλαμβάνει ως βασικό κριτήριο –παράμετρο, τις μισθολογικές απολαβές και το  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  (κατά  κεφαλήν),  που αποτελεί έναν απολύτως αντικειμενικό παράγοντα όντας βασικό κοινωνικό κριτήριο.

3.   Επισημαίνεται δε χαρακτηριστικά ότι η θέση της Ομοσπονδίας μας, ταυτίζεται με την θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικολάου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» συνέδεσε το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι έλληνες στρατιωτικοί με τις μισθολογικές τους απολαβές και κατά συνέπεια με το οικογενειακό τους εισόδημα. Συγκεκριμένα ο κύριος Δένδιας τόνισε:

«Έρχομαι στον τέταρτο άξονα, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τις γυναίκες και τους άνδρες που αποτελούν πραγματικά την ισχύ μας. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης πρέπει να είναι προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εμείς, μην έχοντας την ευθύνη βέβαια της μισθολογικής αντιπαροχής του Ελληνικού Δημοσίου, εστιάζουμε στις στεγαστικές τους ανάγκες. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι στεγαστικές τους ανάγκες είναι απόρροια των μετακινήσεων ανά την επικράτεια, που τους επιβάλλει το καθήκον και η πατρίδα τους αναθέτει. Έχουμε καταρτίσει ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα κατασκευής 1400 κατοικιών, χωρισμένο σε φάσεις υλοποίησης. Ελπίζω ότι σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Υπουργό, το Νίκο Παπαθανάση, θα χρηματοδοτηθεί η πρώτη φάση 500 κατοικιών σε 13 νησιά του Αιγαίου, όπου το κόστος κατοικίας είναι υψηλότατο και δεν υπάρχει δυνατότητα με τους μισθούς που δίνει το Ελληνικό Δημόσιο τα στελέχη μας να μπορούν να διαβιώσουν με αξιοπρέπεια.»

4.   Επιπρόσθετα η κατ ́ εξαίρεση   αντιμετώπιση και   εξυπηρέτηση στέγασης   σε στρατιωτικές κατοικίες, πληθώρας κατηγοριών συναδέλφων, όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα,  αποβαίνει  σε  βάρος  του  λοιπού  (κυρίως χαμηλόβαθμου και κατά συνέπεια χαμηλόμισθου) προσωπικού, δημιουργώντας  σε  βάρος  τους  δυσμενή  διακριτική  μεταχείριση  και  φαινόμενα ευνοιοκρατίας.  Κατ ́  αυτό  τον  τρόπο,  καταλύεται  κάθε  έννοια  χρηστής  διοίκησης, ισότητας και ισονομίας.

5.   Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο στις τάξεις του Στρατού Ξηράς λόγω του αδιανόητου διαχωρισμού των  οικιών   στέγασης   σε   κατηγορίες   προσωπικού, χωρίς   να λαμβάνεται   υπόψη   ο   αριθμός   των   στελεχών   ανά   κατηγορία   προέλευσης δημιουργώντας  έτσι  περαιτέρω  ανισότητες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να ορίζεται πολύ περιορισμένος αριθμός Οικημάτων στους χαμηλόβαθμους στρατιωτικούς και ιδιαίτερα στους συναδέλφους μας προέλευσης ΕΠΟΠ.

6.   Για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων, η οποία βέβαια διαφέρει μεταξύ των Κλάδων, επιβάλλεται να γίνουν τροποποιήσεις επί του θεσμικού πλαισίου. Η  ΠΟΜΕΝΣ  με  αίσθημα  ευθύνης  έναντι  των  μελών  της  και εκπροσωπώντας το σύνολο των εν ενεργεία στρατιωτικών, θέτει προς συζήτηση και περαιτέρω  διαβούλευση,  προτάσεις  τροποποίησης  των  κανονισμών  των  Γενικών επιτελείων που καθορίζουν το πλαίσιο στέγασης των Στρατιωτικών ή συμπερίληψης των προτάσεων αυτών, στον επικείμενο Διακλαδικό Κανονισμό Στέγασης.

7.   Συγκεκριμένα προτείνεται:

α. Θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου (θετικά μόρια), του Ετήσιου Οικογενειακού  Εισοδήματος, κατά φθίνουσα τάξη αντιστρόφως μεγέθους του εισοδήματος. Π.χ. Για οικογενειακό εισόδημα:   

(1) Έως   18.000,00 €120  μόρια
(2)Από   18.001,00 €έως   24.000,00 €100  μόρια
(3)Από   24.001,00 €έως   28.000,00 €80  μόρια
(4)Από   28.001,00 €έως   32.000,00 €60  μόρια
(5)Από   32.001,00 €έως   36.000,00 €50  μόρια
(6)Από   36.001,00 €έως   40.000,00 €40  μόρια
(7)Από   40.001,00 €έως   45.000,00 €30  μόρια
(8)Από   45.001,00 €  και άνω20  μόρια

β.    Καθιέρωση νέας ενιαίας και σαφώς πιο δίκαιας και πιο αναλογικής κλίμακας, στο ανάπτυγμα θετικών μορίων που αναλογούν σε κάθε διοικητικό βαθμό, ανά 10 μόρια επιπλέον σε κάθε επόμενο κλιμάκιο, χωρίς συγκλίσεις ή αποκλίσεις ως κάτωθι:

(1)Δεκανέας και αντίστοιχοι : 20  μόρια
(2)Λοχίας – Επιλοχίας και αντίστοιχοι :30  μόρια
(3)Αρχιλοχίας – Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι :40  μόρια
(4)Ανθυπολοχαγός – Υπολοχαγός και αντίστοιχοι :50  μόρια
(5)Λοχαγός – Ταγματάρχης και αντίστοιχοι :60  μόρια
(6)Αντισυνταγματάρχης – Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι :70  μόρια
(7)Ταξίαρχοι και άνω και αντίστοιχοι :80  μόρια

 γ.   Θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου των ετών υπηρεσίας κάθε στελέχους, υπολογιζόμενων αυτών από το έτος κατάταξης στις τάξεις των Ε.Δ, με στάθμιση δύο (2) θετικών μορίων ανά έτος υπηρεσίας, για την επίλυση της ανισότητας που δημιουργούσε η διαδικασία πρόσληψης ή η σχολή προέλευσης των στελεχών. ‘Ητοι:

  • Δεκανέας και αντίστοιχοι με 1 έτος υπηρεσίας : 2 μόρια
  • ………………………………………………………………………..
  • Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι με 10 έτη υπηρεσίας : 20 μόρια 
  • Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι με 20 έτη υπηρεσίας : 40 μόρια
  • ……………………………………………………………………….
  • Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι με 9 έτη υπηρεσίας : 18 μόρια
  • Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι με 27 έτη υπηρεσίας : 54 μόρια
  • …………………………………………………………………………
  • Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι με 35 έτη υπηρεσίας :       70 μόρια 

δ.    Κλιμάκωση των συντελεστών στα αναπτύγματα μοριοδότησης, της οικογενειακής κατάστασης. Π.χ.

(1)       Έγγαμοι:                                                                        5 μόρια

(2)       Οικογένεια με ένα τέκνο :                                      20 μόρια

(3)       Οικογένεια με δύο τέκνα:                                      40 μόρια

(4)       Οικογένεια με τρία τέκνα :                                     60 μόρια

(5)       Οικογένεια με τέσσερα τέκνα:                               80 μόρια

–    Οικογένεια με περισσότερα από τέσσερα τέκνα να λαμβάνει επιπλέον 20 μόρια για κάθε τέκνο μετά από το τέταρτο.

ε.   Η   κατάργηση   των   πάσης   φύσεως   κατ ́   εξαίρεσης   στέγασης, κατηγοριοποιήσεων κλπ, περιοριζόμενες στις απολύτως αναγκαίες. Π.χ.

  • Συνάδελφοι που επιμελούνται σύζυγο-τέκνο/α ΑΜΕΑ.

Τονίζεται δε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από την (β) όμοια Υπουργική Απόφαση, η αυθαίρετη προσθήκη με την οποία ορίζεται ότι:


           « Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1)»

Καθόσον, όπως έχουμε επισημάνει με το (γ) σχετικό https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2184-amea, ο ορισμός αυτός δεν συνάδει με την νομοθεσία, και στερεί σειρά ευεργετικών διατάξεων των συναδέλφων μας που κατέχουν αυτό το δικαίωμα τόσο εν τοις πράγμασι όσο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(2)  Μονογονεϊκές  οικογένειες  (μόνον  στην  περίπτωση  που  έχει αποβιώσει ο ένας γονέας).

(3)  Ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί που καλύπτουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης (πχ. Διοικητές Μονάδων).

Κάθε άλλη ευαίσθητη κατηγορία (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεικές οικογένειες  που ζουν και οι δύο γονείς), να επιλέγονται με το σύνολο (κατά  προτεραιότητα)  και  όχι  κατ’  εξαίρεση,  με  δικαίωμα  στέγασης  δύο  (2)  ετών επιπλέον από τις υπόλοιπες κατηγορίες.

στ.    Η επιπλέον μοριοδότηση είκοσι (20) μορίων για την ύπαρξη τέκνου που σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που κατοικεί η οικογένειά του και δεν υπάρχει στην πόλη αυτή ιδιόκτητο οίκημα, καθώς και η επιπρόσθετη θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου δικαιώματος στέγασης ενός (1) έτους επιπλέον από τις υπόλοιπες κατηγορίες, στις περιπτώσεις ύπαρξης δύο (2) ή και περισσότερων τέκνων της οικογένειας, που σπουδάζουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές πόλεις, τόσο μεταξύ τους  όσο και από την πόλη που κατοικεί η οικογένειά τους και δεν υπάρχει στις πόλεις αυτές ιδιόκτητο οίκημα.

 ζ.      Η καθιέρωση συνεχούς στέγασης για τρία (3) χρόνια,  για  το σύνολο των Στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα στέγασης.

  η.    Η συμμετοχή ως Παρατηρητή, εκπροσώπου  της  Πρωτοβάθμιας  Ένωσης Στρατιωτικών της  Περιφέρειας  ή  Περιφερειακής  Ενότητας που  εδρεύει  η Μονάδα, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στρατιωτικών, στην επιτροπή ελέγχου και διαχείρισης των οικημάτων.  

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ. Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Για την περαιτέρω   αντιμετώπιση   του   προβλήματος   στέγασης   των Στρατιωτικών,  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Στρατιωτικών -Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ,  για την δημιουργία νέων στρατιωτικών κατοικιών για το στρατιωτικό προσωπικό και καταθέτει επιπλέον τις παρακάτω σκέψεις – προτάσεις προτείνοντας παράλληλα, την σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενη από προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, για την επεξεργασία  αυτών των  προτάσεων  και  την  κατάθεση  ενός  πλήρους  σχεδίου αντιμετώπισης του θέματος:

    α. Την αντιπαροχή εκτάσεων των στρατοπέδων που δεν βρίσκονται  σε λειτουργία, σε κατασκευαστικές εταιρίες, για τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων στις  εν  λόγω  ή  σε  άλλες  περιοχές  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  στρατιωτικού προσωπικού.

     β.  Τη  χορήγηση  επιδόματος  ενοικίου  στα  στελέχη  που  υπηρετούν  σε περιοχές,   που   δεν   διαθέτουν   ιδιόκτητη   οικία   και   δεν   υπάρχουν   στρατιωτικά οικήματα ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

     γ.   Την  αξιοποίηση  των  κενών  και  ημιτελών  κτιρίων  που  υφίστανται  σε πολλές Στρατιωτικές Μονάδες, με διαμόρφωση αυτών σε κατοικίες στρατιωτικών.

    δ.  Για  κάθε  οίκημα  που  θα  αλλάζει  χρήση,  θα  πρέπει  να  υπάρχει προγενέστερη  πρόβλεψη  από  την υπηρεσία  για  κατασκευή  αντίστοιχου  αριθμού οικημάτων  (ικανοποιητικού  εμβαδού),  ώστε  να  αποφευχθεί  η  συρρίκνωση  του διαθέσιμου αριθμού προς στέγαση οικημάτων.

    ε.    Τη  διάθεση  μέρους  των  υπηρεσιακών  οικημάτων  που  διατίθενται  για παραθερισμό.

   στ.  Τη  διάθεση  χώρων  στέγασης  κατόπιν  μίσθωσης  ξενοδοχειακών μονάδων.

9.    Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.                            

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)