<
13.3 C
Athens
Κυριακή, 7 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Οι απόφοιτοι των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Σ.Υ) δεν εξισώνονται με τους επαγγελματίες...

Οι απόφοιτοι των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Σ.Υ) δεν εξισώνονται με τους επαγγελματίες οπλίτες ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΠΟΠ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ ΕΔ

Αθήνα,  23/04/2021

Αρ. πρωτ.  55

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

KOIN: Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε πρόσφατη ερώτηση 21 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς εσάς με θέμα «Εξίσωση βαθμολογικής εξέλιξης των κατόχων πτυχίων ΑΕΙ που ανήκουν στις τάξεις των Εθελοντών Μακράς Διαρκείας και των ΕΠΟΠ με την εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ» σας ζητείται να προχωρήσετε στην αναγκαία νομοθετικήρύθμιση προκειμένου οι καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις εξ ΕΜΘ, που είναι κάτοχοι τίτλων ΑΕΙ, να έχουν βαθμολογική εξέλιξη ανώτερη κατά μία κλίμακα βαθμού όπως ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό των Αξιωματικών εκ Σχολών Υπαξιωματικών – ΑΣΣΥ.

Δηλαδή ο καταληκτικός βαθμός των ΕΜΘ με τίτλους σπουδών να είναι

  • βαθμός του Υπολοχαγού και αποστρατευτικός του Λοχαγού ενώ για τους ΕΠΟΠ, που είναι κάτοχοι τίτλων ΑΕΙ, να έχουν βαθμολογική εξέλιξη ανώτερη κατά μία κλίμακα βαθμού όπως ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό των Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ. Ανάλογα αιτήματα έχουν διατυπωθεί και από «συνδικαλιστικούς» φορείς στο χώρο των ΕΔ.

Όπως περιγράφεται στην ερώτηση η διαφοροποίηση στη βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των αποφοίτων ΑΣΣΥ και των ΕΜΘ-ΕΠΟΠ προκαλεί το αίσθημα της αδικίας για τους δεύτερους και συνεπώς, οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ,οι Αξιωματικοί εξ ΕΜΘ και οι Επαγγελματίες Οπλίτες αποτελούν τρεις κατηγορίες μόνιμου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και εξ αυτού θα έπρεπε να έχουν όμοια αντιμετώπιση βαθμολογικής εξέλιξης ανάλογα με τους τίτλους σπουδώνκαθώς οι δύο τελευταίες κατηγορίες προσωπικού δενέχουν την ίδια μεταχείριση σε σχέση με την πρώτη.

Είναι αυτονόητο ότι εμείς, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ, δεν είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των ΕΔ με το οποίο υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό αλλά ανόμοιες συγκρίσεις οι οποίες παρουσιάζουν τους αποφοίτους των σχολών μας να τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης έναντι των οπλιτών μακράς θητείας μας υποχρεώνουν να τοποθετηθούμε και να αποσαφηνίσουμε ότι,

Όλοι όσοι εισέρχονται στις ΕΔ, (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, κ.λ.π). γνωρίζουν εκ των προτέρων το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τη σχέση τους με την υπηρεσία και ιδιαίτερα αυτό που αφορά τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου οι κυβερνήσεις στη χώρα μας με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις αλλάζουν αυτό το πλαίσιο προκειμένου να εξυπηρετήσουν καταδικασμένους στην κοινωνία αλλότριους σκοπούς. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο, με νομοθετικές πρωτοβουλίες, να δίνονται, εν είδει δώρων, πολλαπλοί βαθμοί προαγωγής, που δεν προβλέπονται, και να εξισώνονται κατηγορίες προσωπικού με ανόμοια χαρακτηριστικά όπως γίνεται με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ και ΕΜΘ-ΕΠΟΠ.

Αυτή η πάγια πρακτική αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία πραγματικών και όχι επίπλαστων αδικιών, με την αναπόφευκτη τριβή μεταξύ των κατηγοριών προσωπικού ενώ δημιουργεί συνθήκες αέναης διεκδίκησης χωρίς μέτρο και όριο. Αναλογικά οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, πτυχιούχοι ΑΕΙ, για λόγους ισονομίας πρέπει να εξελίσσονται ως το βαθμό του Αντιστρατήγου καθώς θα έπρεπε να έχουν όμοια αντιμετώπιση βαθμολογικής εξέλιξης ανάλογα με τους τίτλους σπουδών.

Το γεγονός ότι το όλο το προσωπικό των ΕΔ ανήκει στις δύο μεγάλες βαθμολογικές κατηγορίες, ήτοι του αξιωματικού και υπαξιωματικού, δεν τους εξομοιώνει αυτόματα προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Όπως, για ευνόητους λόγους, δεν εξισώνονται οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ με τους αξιωματικούς ΑΣΕΙ αν και αμφότεροι είναι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών, κατ’ αντιστοιχία δεν μπορούν να εξισώνονται και οι ΑΣΣΥ με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προσωπικού. Η οποιαδήποτε επιλεκτική εξίσωση, όπως αυτή που γίνεται διαχρονικά, μεταξύ των ΕΜΘ και ΑΣΣΥ είναι διακριτική μεταχείριση εις βάρος των ΑΣΣΥ.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ διαφοροποιούνται τυπικά και ουσιαστικά έναντι των άλλων κατηγοριών υπαξιωματικών καθώς:

Είναι απόφοιτοι ανώτερων παραγωγικών σχολών των ΕΔ διετούς και από το 2016 τριετούς φοίτησης.

Εισάγονται στις σχολές υπαξιωματικών με τις πανελλαδικές εξετάσεις του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων για την εισαγωγή στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ οι ΕΜΘ-ΕΠΟΠ κατατάσσονται στις ΕΔ χωρίς γραπτές εξετάσεις.

Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές είναι πολύ υψηλές που σημαίνει ότι είναι άριστοι μαθητές που κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια, σε συνδυασμό με τα προσόντα τους, για την είσοδο στις σχολές υπαξιωματικών τις οποίες επέλεξαν για να σταδιοδρομήσουν ως υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής πολιτείας. Αν όμοια ή παραπλήσια σταδιοδρομία και εξέλιξη είναι δυνατή χωρίς εξετάσεις, κόπους και θυσίες των οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων των στερήσεων που υφίστανται για τρία χρόνια στη σχολή, τότε ποιος ο λόγος να επιλέξουν την είσοδο στις παραγωγικές σχολές και όχι την κατάταξη ως ΕΜΘ-ΕΠΟΠ;

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών φοίτησης στη σχολή οι σπουδαστές δεν αμείβονται ενώ οι οικογένειες επιβαρύνονται με πολλαπλά έξοδα όπως ενοικίαση κατοικίας κ.λ.π. σε αντίθεση με τους οπλίτες μακράς θητείας που αμείβονται από την πρώτη ημέρα κατάταξης στις ΕΔ.

Από την ίδρυση των σχολών τη δεκαετία του 1950 έως και την ψήφιση του νόμου 3883/2010 οι απόφοιτοι των σχολών υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας εξελίσσονταν βαθμολογικά έως και το βαθμό του Σμηνάρχου χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Με το ν.3883/2010 στο βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων προάγονται μόνο όσοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. Η πρόβλεψη αυτή κατέστησε τους αποφοίτους ΑΣΣΥ ως τη μόνη κατάφωρα αδικημένη κατηγορία προσωπικού για την οποία επιφυλάχτηκε μείωση της εξέλιξης κατά ένα βαθμό ενώ για όλες τις άλλες κατηγορίες είχαμε αύξηση από έναν έως επτά ολόκληρους βαθμούς.

Ενδεικτικά και εφόσον η σύγκριση γίνεται με τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού αναφέρουμε ότι,

Για τους εθελοντές ανακατεταγμένους υπαξιωματικούς (ΕΜΘ) του Ν. 445/74 και τις εθελόντριες του Ν. 705/77, κατά την κατάταξή τους, ως καταληκτικός, προβλέπονταν ο βαθμός του Αρχιλοχία και αντιστοίχων. Με τροποποιήσεις των νόμων εξελίχθηκαν έως το βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, δηλαδή επτά επιπλέον βαθμούς προαγωγής.

Για τους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ-ΕΠΥ) ο ν.1848/1989 προέβλεπε ως καταληκτικό το βαθμό του Ανθυπασπιστή ενώ με τροποποιήσεις του 2017 και 2019 εξελίσσονται ως το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων και αποστρατευτικό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων, δηλαδή δύο επιπλέον βαθμούς εξέλιξης ενώ τώρα ζητείται και τρίτος για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ. Αναλογικά οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ έπρεπε, όλοι, να αποστρατεύονται με το βαθμό του ταξιάρχου ενώ οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ να προάγονται στο βαθμό του ταξιάρχου και να αποστρατεύονται με το βαθμό του υποστρατήγου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες όχι μόνο δεν αδικήθηκαν αλλά βελτίωσαν τη βαθμολογική τους εξέλιξη περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού των ΕΔ ενώ, όπως προαναφέρθηκε, για τους ΑΣΣΥ επιφυλάχτηκε η υποβάθμιση της εξέλιξής τους κατά ένα βαθμό καθώς είναι σχεδόν αδύνατο για τη συντριπτική πλειοψηφία να αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ.

Επιπρόσθετα ζητήθηκε, και από ότι γνωρίζουμε κ. Υπουργέ, κάνατε αποδεκτό, οι Ανθυπολοχαγοί ΟΠΥ-ΕΠΥ να ενταχθούν στη Β’ μισθολογική κατηγορία του προσωπικού όπως προβλέπεται για τους ΑΣΣΥ. Δικαιολογητική βάση για το συγκεκριμένο αίτημα αποτέλεσε ο κατεχόμενος βαθμός ενώ το άρθρο 124 του Ν.4472/2017 σαφώς ορίζει ότι για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. Η κατηγορία Β‘ περιλαμβάνει τους υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.) και τουςαξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α’176).

Οι Σύλλογοί μας διαφωνούν κάθετα με τη θέσπιση μισθολογικών κατηγοριών στις ΕΔ και δεν έχουν καμία αντίρρηση για τη μισθολογική αναβάθμιση των συναδέλφων στη Β’ κατηγορία αλλά για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης εφόσον ως κριτήριο αναβάθμισης λαμβάνεται ο βαθμός και όχι η προέλευση, όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα έπρεπε κατ’ αντιστοιχία και οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού να κατατάσσονται στην Α’ μισθολογική κατηγορία; Γιατί αυτή η διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους;

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μας είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να προβαίνουμε σε συγκρίσεις μεταξύ των κατηγοριών του προσωπικού των ΕΔ αλλά συστηματικά τα τελευταία χρόνια επιχειρείται από ομάδες συναδέλφων με θεσμική υπόσταση και προνομιακή πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων μια γενικευμένη ισοπέδωση των πάντων η οποία προσβάλει τον κοινό νου προσφέροντας κάκιστες υπηρεσίες στις ΕΔ. Θύματα αυτής της δραστηριότητας είναι επιλεκτικά οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ καθώς θεωρούνται ως αδύναμος κρίκος στην κλίμακα ιεραρχίας του προσωπικού των ΕΔ. Είναι βέβαια κοινή παραδοχή για τη συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού ότι οι συγκεκριμένες ομάδες με τις πρωτοβουλίες τους εξυπηρετούν τα δικά τους ιδιοτελή ή συντεχνιακά συμφέροντα.

  • δεδομένη συναδελφική μας αλληλεγγύη δυστυχώς εκλαμβάνεται ως αδυναμία ενώ η πολυετή υπομονή μας για την εις βάρος μας διακριτική μεταχείριση με ανόμοιες συγκρίσεις ουδόλως εκτιμήθηκε.

Υπηρετώντας την αλήθεια είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να σταθούμε απέναντι στη διαστρέβλωση και την παραπληροφόρηση των θεσμών, όπως η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση και οι βουλευτές, με την οποία επιχειρείται η απαξίωση και η υποβάθμιση των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών των ΕΔ και των αποφοίτων τους.

Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει ότι οι προελεύσεις αποτελούν το ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχικής εξέλιξης του προσωπικού των ΕΔ. Πρωτοβουλίες που κατατείνουν στην κατάργηση αυτής της βασικής αρχής επιφέρουν καίριο πλήγμα στον πυρήνα της λειτουργίας των ΕΔ.

Με αποδεδειγμένο το σεβασμό μας στις αρχές και τις αξίες των ΕΔ θα θέλαμε, ως εκπρόσωποι 60.000 αποφοίτων ΑΣΣΥ, να συναντηθούμε μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε περαιτέρω τις θέσεις και τις απόψεις μας καθώς και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κατηγορίας μας.

Αν και το διατυπωμένο αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας δεν έχει ικανοποιηθεί έως σήμερα ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μας δώσετε αυτή την ευκαιρία.

Με εξαιρετική τιμή,

Για τα  .ΔΣ. των Συλλόγων

Ευάγγελος Στέφος – Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Στέφανος Κουκουράβας – Λγός (ΕΜ)

Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ

Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥ

Άγγελος Γαλανός – Ανπχος (Ε) ΠΝ ε.α.

Κων/νος Καλαρρύτης – Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α.

Πρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ

Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥΝ

Δημήτριος Φαλτάιτς – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

Κων/νος Τσιγγάρης – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

Πρόεδρος Σ.Α.Σ & Συντονιστικού Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ

Ιωάννης Δαλέζιος – Σμχος (Ρ) ε.α.

Ξενοφών Γκουγκουλής – Ανθσγός (Ρ) ε.α.

Πρόεδρος ΣΑΙΡ

Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΡ

Γεώργιος Ρούσσος – Ταξχος (Ο) ε.α.

Ηλίας Γ. Ντούβλης – Σγός (ΥΔΚ) ε.α.

Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ

Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ &

Συντονιστικού