13.3 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΟδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων προσωπικού

Οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων προσωπικού

Η ΠΟΕΣ σε συνεργασία με την ΕΣΠΕΕ Ροδόπης μεταφέρει τα δικαιολογημένα παράπονα των στελεχών του ΣΞ, τα οποία όχι μόνο αναγκάζονται να μετακινούνται στο πλαίσιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή ακόμα και υπηρεσιακών μετακινήσεων στο 424 ΓΣΝΕ στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης ιατρών στις κοντινές ιατρικές δομές, αλλά δεν αποζημιώνονται καν στο πλαίσιο των υφιστάμενων προβλέψεων. Για λόγους που μόνο σε μια αυθαίρετη έννοια περί “εξοικονόμησης πόρων” μπορούν να αποδοθούν και που φυσικά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν ξατανοητοί, το ΓΕΣ φέρεται να αποζημιώνει τα στελέχη όχι με βάση το ισχύον (αναχρονιστικό) προεδρικό διάταγμα, αλλά με βάση μια πάγια διαταγή που περικόπτει περαιτέρω ποσά. Το αίτημα για πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα και αποκατάσταση της κοινής λογικής είναι το ελάχιστο που μπορεί να τεθεί για την περίπτωση.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Οδοιπορικά Έξοδα Μετακίνησης)

ΣΧΕΤ.:  α.   ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»)

β.   ΠαΔ 5-5/2004/ΓΕΣ/1ο ΕΓ

        γ.   ΠαΔ 7-1/2009/ΓΕΣ/ΔΥΓ

        δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 34/2023 ΕΣΠΕΕ Ροδόπης

              Κύριε Υπουργέ.

Προσφάτως η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με έγγραφο το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, έφερε στο προσκήνιο σοβαρά παράπονα στελεχών, αναφορικά με την αποζημίωσή τους για εκτέλεση υπηρεσίας, αλλά και τη γενικότερη ταλαιπωρία που υφίστανται σε σχέση με υφιστάμενες διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα, οι στρατιωτικοί οφείλουν να υποβάλλονται σε Περιοδική Υγειονομική Εξέταση κατά τα οριζόμενα στο σχετικό (γ). Εντούτοις, όπως μας γνωστοποιήθηκε, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν σε Μονάδες της Ροδόπης αναγκάζονται να μετακινούνται σε διάφορές πόλεις (Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη), μέχρι τελικώς να καταλήξουν στη Θεσσαλονίκη και το 424 ΓΣΝΕ λόγω έλλειψης γιατρών στις εγγύς στρατιωτικές ιατρικές δομές, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ειδικών εξετάσεων πέραν της ΠΥΕ, ή για έκτακτους λόγους υγείας.

Η εν λόγω μετακίνηση, γίνεται ξεκάθαρα για υπηρεσιακούς λόγους και η μεγάλη (χρονική και όχι μόνο) ταλαιπωρία των στελεχών επιδεινώνεται από την επιβολή της υποχρέωσης για αυθημερόν μετακίνηση από και προς τις Μονάδες της Ροδόπης και μάλιστα με το «συμφερότερο μέσον», όπου προφανώς είναι λεωφορείο, είτε υπηρεσιακό (εάν διατίθεται), είτε των αστικών συγκοινωνιών. Όπως καθίσταται σαφές, επειδή οι στρατιωτικοί έχουν πολύ σημαντικότερες υποχρεώσεις (όπως για παράδειγμα, η ενασχόληση με την οικογένεια) σε αρκετές περιπτώσεις προκειμένου να συμπιέσουν τον απαιτούμενο χρόνο, αναγκάζονται εκ των συνθηκών να μετακινηθούν με τα ΙΧ τους.

Σε αυτό το σημείο προκύπτει το μείζον πρόβλημα της αποζημίωσης και μάλιστα σε πολλά επίπεδα. Κατ΄ αρχάς, σύμφωνα με το (α) σχετικό, για κάθε μέρα εκτός έδρας μετακίνησης αντιστοιχεί μία ημέρα αποζημίωσης, εκτός αν η μετακίνηση γίνεται αυθημερόν (δηλαδή εντός εργασίμου). Εντούτοις, πληροφορούμαστε ότι:

              α.   Παρά το γεγονός της πολύωρης απουσίας, η αποζημίωση γίνεται με μισή μέρα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι, η μετακίνηση αποζημιώνεται με το χρηματικό ποσό των πενήντα οκτώ (58,00 €) δηλαδή μισής μέρας συν τα εισιτήρια, αντί για τουλάχιστον ενενήντα τέσσερα ευρώ (94,00 €).

              β.   Ειδικώς για έκτακτες περιπτώσεις όπου η επιστροφή γίνει την επομένη, με το (β) σχετικό έχει καθιερωθεί αυθαίρετα (για το σύνολο των μετακινήσεων) η αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής που ανέρχεται στο 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης.

              γ.   Δεν καταβάλλονται καν τα μικροέξοδα ταξιδίου, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται ρητώς.

              δ.   Ειδικώς για την περίπτωση της μετακίνησης με ΙΧ, για τα συνολικά 540 χιλιόμετρα από και προς Κομοτηνή απαιτούνται (αντί του εισιτηρίου) ογδόντα ευρώ (80,00€) σε καύσιμα, ενώ το κόστος των διοδίων ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (14,20€) και στο σύνολο δαπανούνται ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (94,20€), ποσόν που δεν αποζημιώνεται. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια όλων των συναφών θεμάτων που έχουμε κατ’ επανάληψη αναδείξει (όπως το γεγονός ότι η ημερήσια αποζημίωση παραμένει σε επίπεδα 1999), και απαιτούμε την άμεση επικαιροποίηση όλων των εν λόγω αναχρονιστικών πρακτικών, με πρώτη την παντελώς αυθαίρετη διπλή επιβολή της αυθημερόν μετακίνησης με επιστροφή αποζημιούμενη στο 1/3, ενέργειες που δεν προβλέπονται από το ΠΔ με το οποίο οφείλει να υπάρχει συμμόρφωση.

Συναφώς των ανωτέρω θεωρούμε εκ του περισσού να αναφέρουμε ότι όλες οι υγειονομικές μονάδες των ΕΔ οφείλουν να είναι άρτια στελεχωμένες ώστε το προσωπικό να μην απαιτείται καν να τίθεται σε τέτοιες διαδικασίες. Ακόμα πιο αυτονόητη είναι η επικαιροποίηση όλων αποζημιώσεων σε ρεαλιστικά επίπεδα έτους 2023 και όχι με βάση το κόστος ζωής του παρελθόντος. Η αυθαιρεσία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.