13.3 C
Athens
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΜοριοδότηση τμήματος διοικητών Υπομονάδων ΣΞ

Μοριοδότηση τμήματος διοικητών Υπομονάδων ΣΞ

Ήδη έχει παρέλθει ένα και πλέον έτος από την απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, στους βουλευτές του ΚΚΕ, που με αφορμή έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), έφεραν στη βουλή των Ελλήνων το θέμα της μοριοδότησης του υποχρεωτικού Σχολείου Διοικητών Υπομονάδων για τους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς όλων των Όπλων και Σωμάτων στο βαθμό του Υπολοχαγού και ουδεμία ενέργεια δεν έχει κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα στελέχη, προκαλώντας έτσι την έντονη απογοήτευσή τους και πικρία τους.

Η Π.Ο.Ε.Σ., θεωρώντας μείζον το θέμα, υπενθυμίζει την απάντηση και επανέρχεται στο αίτημα, προσδοκώντας την άμεση κινητοποίηση του αρμόδιου ΥΦΕΘΑ και την υλοποίηση της υπόσχεσής του.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 235

Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Μοριοδότηση Σχολείου Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων – Υπολοχαγών (Ο-Σ)

ΣΧΕΤ : α. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Περί καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ε.Δ. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ε.Δ.»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 502/2019 έγγραφό μας

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84/29.5.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 213/8.11.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.

ε. Φ.330/25/191655/Σ.1697/6.3.2020 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1440, «Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

στ. Ερώτηση 1953/14.112019 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

ζ. Απάντηση Φ.900α/2252/16769/27.11.2019/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

η. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 395/6.3.2020 έγγραφό μας

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Στη (ζ) σχετική απάντησή σας, επί της (στ) όμοιας ερώτησης κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ, που προκλήθηκε από τα (β) έως και (δ) σχετικά έγγραφά μας, αναφορικά με τη μοριοδότηση του υποχρεωτικού, για την προαγωγή τους στο επόμενο βαθμό, Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων, όλων των Όπλων και Σωμάτων (Ο-Σ), που συμπεριλαμβάνεται στο Σχολείο Υποχρεωτικής Φοίτησης των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στον βαθμό του Υπολοχαγού, είχατε αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι: «Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, εξετάζεται η τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στο μέτρο που απαιτείται, με απώτερο σκοπό, το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων να μοριοδοτείται με ανάλογο συντελεστή βαρύτητας».

Ήδη έχει παρέλθει ένα και πλέον έτος από την ως άνω απάντησή σας και ουδεμία ενέργεια δεν έχει κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα στελέχη, προκαλώντας έτσι την έντονη απογοήτευσή τους και πικρία τους, την οποία και μας μετέφεραν.

Με το παρόν έγγραφό μας, αφ΄ ενός διότι το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων είναι υποχρεωτικό για τους Μονίμους Αξιωματικούς στο βαθμό του Υπολοχαγού, όλων των Όπλων και Σωμάτων (Ο-Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του (ε) σχετικού και αφ΄ ετέρου διότι αποτελεί ένα επιπλέον προσόν, επανερχόμαστε στο αίτημά μας, όπως τούτο διατυπώθηκε με τα (β), (γ), (δ) και (η) έγγραφά μας και παρακαλούμε για την τροποποίηση του (α) ομοίου, ώστε να επέλθει, σε όποιο βαθμό μπορεί να συμβεί τώρα, το αίσθημα δικαίου και η αίσθηση ότι πράγματι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος (ερωτήσεις – απαντήσεις) δεν παραμένει μια τυπική διαδικασία, αλλά μια διαδικασία ουσίας και επίλυσης προβλημάτων που αναδεικνύονται από θεσμικούς φορείς, όπως η Ομοσπονδία μας, ως εξής:

«(2) Η παράγραφος 2 του παραρτήματος «Α» του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Επιδόσεις σε Σχολεία – Σχολές

Λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των στελεχών στα υποχρεωτικά σχολεία και την ΑΔΙΣΠΟ (ή ισότιμες σχολές), όπως παρακάτω:

α. Για τις Παραγωγικές Σχολές, λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο ………………

β. Για το βασικό σχολείο Ανθλγών – Μ. Λοχιών (Διοικητικών) – το σχολείο της ειδικότητας Μ. Λοχιών (Τεχνικών και Φροντιστών) – το βασικό σχολείο των ΕΜΘ Υπξκών και το σχολείο μονιμοποίησης των ΕΠΟΠ, ……………

γ. Για το προκεχωρημένο τμήμα των σχολών Ο-Σ και Ανθστών λαμβάνουν μόρια …………………….

δ. Στον βαθμό του Υπλγού, για το τμήμα Διοικητών Υπομονάδων, Φροντιστών (ΛΟΣ) και Αρχιτεχνιτών όλων των όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξκούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο [(α-σ+1/α)x20+10]x1,75 όπου α: ο αριθμός των αποφοιτούντων και σ: η σειρά αποφοίτησης.

αναγραμματισμός) ε.Για την ΣΔΙΕΠ (ή ΣΧΕΠ) λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται ………………….

(αναγραμματισμός) στ. Για την ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμες σχολές λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται ………………..

(αναγραμματισμός) ζ.Για τα στελέχη, που έχουν αποφοιτήσει».

Ευελπιστώντας στις άμεσες ενέργειές σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την εκ νέου ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Πίνακας Αποδεκτών

Πίνακας για ενέργεια

ΥΦΕΘΑ

Α/ΓΕΣ

Πίνακας για πληροφορία

ΥΕΘΑ

Βουλευτές της ΒτΕ

Α/ΓΕΕΘΑ

Π.Ο.Ε.Σ.

Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)

Στρατιωτικοί συντάκτες

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 2168004777, fax 2168004778

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: [email protected]