13.3 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΜισθό έως και 1.200 ευρώ για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός...

Μισθό έως και 1.200 ευρώ για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ» 

Μισθό που αγγίζει ακόμη και τα 1.200 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ».

Το πρόγραμμα ήδη έχει περάσει στην επόμενη φάση του και πέρα από την Αττική εκτείνεται πια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όσοι θέλουν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους θα χρειαστεί πρώτα να κινήσουν συγκεκριμένη διαδικασία.

Αξιολογούνται από ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές, που αποτελούνται από κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Αυτή την στιγμή στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν υπογραφεί 645 συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών ανάμεσα σε Άτομα με Αναπηρία και Προσωπικούς Βοηθούς. Με αυτόν τον τρόπο και Άτομα με Αναπηρία που έχουν ανάγκη για βοήθεια επιδοτούνται για την πρόσληψη βοηθού, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν δουλειά.

Πότε ΑμεΑ μπορεί να αιτηθεί προσωπικό βοηθό

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα που ξεκίνησε από την Αττική χρηματοδοτείται με 41 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πανελλαδική εφαρμογή θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ με 320 εκατομμύρια ευρώ.

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία, από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του (γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη), για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Η διαδικασία για τον Προσωπικό Βοηθό

Όσοι ενδιαφέρονται να παρέχουν υπηρεσίες προσωπικού Βοηθού θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση και αφού εγκριθεί να ολοκληρώσουν επιτυχώς σχετικό δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Εφόσον γίνουν όλα αυτά, ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται αυτόματα στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών. Από εκεί μπορούν να τους επιλέξουν τα άτομα με αναπηρία που έχουν καταστεί δικαιούχοι του προγράμματος και να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Εάν τα δύο μέρη συμφωνήσουν, τότε ο Προσωπικός Βοηθός υποβάλλει ηλεκτρονικά το τυποποιημένο συμφωνητικό σας στην πλατφόρμα.

Από εκεί και πέρα και οι δύο πλευρές δηλώνουν τις μέρες και ώρες απασχόλησης στην πλατφόρμα και στη συνέχεια κάθε μήνα καταβάλλονται στον λογαριασμό του προσωπικού βοηθού τα χρήματα που του αντιστοιχούν.

Προσοχή: Δεν μπορεί να αναλάβει Προσωπικός Βοηθός άτομο το οποίο τελεί με το ΑμεΑσε σχέση γάμου, συμφώνου συμβίωσης, συγγένειας α’ ή β’ βαθμού (δηλαδή του παιδιού σας, του γονιού σας, του αδελφού σας, του εγγονιού σας ή τον παππού και της γιαγιάς σας).

Η αμοιβή για τους προσωπικούς βοηθούς και τα ένσημα

Η αμοιβή διαφοροποιείται αναλόγως του εάν ο προσωπικός Βοηθός επιλέξει να είναι ωρομίσθιος ή να συνοικεί με το ΑμεΑ.

Στην περίπτωση του ωρομίσθιου, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει μικτά 6 ευρώ ανά ώρα. Για συνοίκηση, το ποσό διαμορφώνεται σε μικτά 1.200 ευρώ ανά μήνα.

Για την αποζημίωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις περί Εργοσήμου. Υπάρχει δηλαδή παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών (25%).

Ο Προσωπικός Βοηθός λαμβάνει ημέρες ασφάλισης («ένσημα»), αναλόγως των ωρών/ημερών απασχόλησής του.

Χορηγείται ακόμη ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Λαμβάνονται υπόψη και ημέρες ασφάλισης: (α) που έχει  λάβει από άλλη απασχόληση, (β) οι ημέρες επιδότησης τακτικής ανεργίας, (γ) οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ και (δ) οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Παράδειγμα 1:

Στην συνοίκηση, που η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι 1.200 ευρώ, παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές 300 ευρώ και καταβάλλονται 900 ευρώ. Ο βοηθός λαμβάνει 25 ημέρες ασφάλισης.

Παράδειγμα 2:

Εάν ο Προσωπικός Βοηθός απασχοληθεί 22 ημέρες σε έναν μήνα, από 8 ώρες κάθε μέρα, δηλαδή συνολικά 176 ώρες, η μικτή αμοιβή είναι 1.056€, παρακρατούνται 264€ ασφαλιστικές εισφορές, άρα καταβάλλονται 792€. Λαμβάνει 22 ημέρες ασφάλισης.

πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ” αρκεί να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

*να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών

*να έχετε συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%

*να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ).

Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν και φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, όπως ενδεικτικώς υπηρεσίες προσωπικού βοηθού, συνοδού ή φροντιστή (στο εξής «Εργοδότης»). Για αυτούς τους Προσωπικούς Βοηθούς, θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους Προσωπικούς Βοηθούς και να έχουν υποβάλει αίτηση και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους. Στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώσουν ποιος είναι ο εργοδότης τους (η επιχείρηση που τους απασχολεί).

ΠΗΓΗ: https://www.enikonomia.gr