13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΜεταστέγαση ΕΛΟΑΣ

Μεταστέγαση ΕΛΟΑΣ

Η ΠΟΕΣ φέρνει ξανά στο προσκήνιο με νέες αποκαλύψεις το ακανθώδες ζήτημα της “διαταγής” του ΥΠΕΘΑ για μεταστέγαση του ΕΛΟΑΣ (και όχι μόνο, προφανώς) προκειμένου να στεγαστεί δωρεάν ένας φορέας που ακόμα δεν έχει λάβει νομική υπόσταση, διότι δεν έχει ψηφιστεί καν το σχέδιο νόμου που προβλέπει τη σύστασή του! Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η ΠΟΕΣ, το ΓΕΣ φέρεται να έχει βρει “κατάλληλους χώρους” στο στρατόπεδο του Αντισυνταγματάρχη (ΜΧ) Ευαγγέλου Γαζή στο Ρουφ προκειμένου να μεταστεγαστεί το ΕΛΟΑΣ. Το εύλογο ερώτημα που θέτει η ΠΟΕΣ είναι το εξής: αφού οι χώροι αυτοί κρίνονται κατάλληλοι για τα γραφεία του ΕΛΟΑΣ, γιατί δεν είναι κατάλληλα και για το νέο φορέα του ΥΠΕΘΑ; Η ιστορία αυτή ξεκάθαρα δείχνει να σχετίζεται με τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει και αποσκοπούν στην ενοποίηση των μετοχικών ταμείων και για το λόγο αυτό η ΠΟΕΣ απαιτεί να σταματήσουν οι παρεμβάσεις στη λειτουργία των Ταμείων. 

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ:   Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μεταστέγαση ΕΛΟΑΣ)

ΣΧΕΤ. :   α.   ΦΕΚ Α΄ 214/1926 («Κώδικας Μετοχικού Ταμείου Στρατού»)

              β.   ΠΔ 15/1935 (Α΄ 17, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού»)

              γ.   Ν. 813/1978 (Α΄ 137, «Περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων»)

              δ.   ΠΔ 34/1995 (Α΄ 34, «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»)

              ε.    Ν. 4242/2014 (Α΄ 50, «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»)

              στ.  ΥΑ 97191/2023 (Β΄ 5379, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη»)

              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 849/2023 έγγραφό μας

              η.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1530/2023 έγγραφό μας

              θ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 393/2024 έγγραφό μας

              ι.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 538/2024 έγγραφό μας

              Κύριε Υπουργέ.

      Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας έχει προβεί σε σειρά από ιδιαίτερα σοβαρές αποκαλύψεις από τις οποίες προκύπτουν ενέργειες που ενδεχομένως να αγγίζουν (αν όχι υπερβαίνουν) τα όρια θεσμικής εκτροπής, όπως το γεγονός ότι το ΔΣ του ΜΤΣ έχει διαταχθεί να εκκενώσει άμεσα τα γραφεία που στεγάζεται ο ΕΛΟΑΣ (και όχι μόνο), προκειμένου να στεγαστεί ένα νομικό πρόσωπο (ΕΚΑΕΑΚ) που εξακολουθεί να μην υφίσταται καν, διαπιστώνουμε ότι το ΥΠΕΘΑ συνεχίζει απρόσκοπτα τον προγραμματισμό του (τον οποίον κατά τα λοιπά διαψεύδει εν μέσω σταδιακής υλοποίησης).

      Αναφορικά με το μείζον θέμα της μεταστέγασης του ΕΛΟΑΣ από το κτίριο του ΜΤΣ στο κέντρο της Αθήνας (που φοβούμαστε ότι θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή εκποίηση στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ενοποίησης), πρόκειται για μια ενέργεια που δύναται να χαρακτηριστεί ακόμα και ως σκάνδαλο, λόγω της γενικότερης μεθόδευσης που ακολουθείται και εφόσον η κατάσταση παραμείνει ως έχει. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε για την ύπαρξη ενός εγγράφου που θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο. Αναφερόμαστε στο έγγραφο με στοιχεία Φ.900/206/893925/Σ.1400/30-Απρ-24/ΓΕΣ/Γ’ Κλάδος/Τμήμα 4.

      Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, στο κτίριο με ΑΜ 18365 στο Στρατόπεδο Ανχη (ΜΧ) Ευαγγέλου Γαζή (Ρουφ) εντοπίστηκαν διαθέσιμοι χώροι ικανοί να υποστηρίξουν τη δυνατότητα μεταστέγασης, κατ΄ αρχάς, του ΕΛΟΑΣ (που προφανώς θα συμπαρασύρει και άλλες υπηρεσίες του ΜΤΣ). Τίθεται εύλογα το ερώτημα: για ποιον λόγο το ΕΛΟΑΣ να μεταστεγαστεί για να διατεθούν δωρεάν τα γραφεία του σε ένα ανύπαρκτο νομικό πρόσωπο, όταν μπορεί το αυτό «πρόσωπο» να στεγαστεί απευθείας στους διαθέσιμους χώρους; Ποιος και με ποιο σκεπτικό έλαβε την απόφαση της διπλής μεταστέγασης; Διότι εξ όσων γνωρίζουμε, σύμφωνα με τα ισχύοντα το ΕΛΟΑΣ στεγάζεται με απόφαση ΔΣ του ΜΤΣ και η σχέση αυτή δύναται να διακοπεί μόνο με νέα απόφαση του ΔΣ, κάτι που, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει συμβεί έως τώρα. Για την Ιστορία, στο (ακόμα) υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, στις συνέπειες της ρύθμισης δεν υπάρχει η παραμικρή μνεία στο σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης.

      Επαναλαμβάνουμε ότι το ΜΤΣ έχει διαταχθεί από τον ΥΦΕΘΑ με δύο έγγραφα, ένα εκ των οποίων, περιέργως, ως αποκαλύφθηκε και από την ΕΑΑΣ χαρακτηρίστηκε απόρρητο, να εκκενώσει το συντομότερο δυνατόν τους δύο ορόφους (ισόγειο και ημιώροφο). Ξαναθέτουμε το ερώτημα, λοιπόν, με ποια αρμοδιότητα ο ΥΦΕΘΑ έχει παρέμβει στη λειτουργία του ΜΤΣ και έχει διατάξει να διεκπεραιωθεί ενέργεια που εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του ΔΣ; Και τι ακριβώς θα κάνει εάν το ΔΣ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δεν συμμορφωθεί με τη διαταγή, στην οποίαν διαδικασία φέρεται πλέον να εμπλέκεται και το ΓΕΣ με κάποιον απροσδιόριστο τρόπο;

      Υπενθυμίζουμε ότι την 28/3/24 το ΔΣ του ΜΤΣ σε έκτακτη συνεδρίασή του έλαβε την απόφαση με πλειοψηφία 6 προς 2 για «την εκπόνηση σχετικής μελέτης για τυχόν μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του ισογείου και του ημιορόφου» και συνακόλουθα για «την υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΘΑ για την σύνταξη της ως άνω μελέτης, με μέριμνά του», μια απόφαση που έχουμε χαρακτηρίσει περίεργη, αλλά δεν παύει να είναι απόφαση ΔΣ. Προκύπτει, συνεπώς, ένα ακόμα ερώτημα: η μελέτη περατώθηκε και ποιο είναι το πόρισμά της κι αν όχι με ποια αρμοδιότητα ο ΥΦΕΘΑ παρακάμπτει τις αρμοδιότητες του ΜΤΣ;

      Θεωρούμε, το λιγότερο, αυτονόητο ότι μια απόφαση που θα αποφαίνεται ότι η μεταστέγαση (απομάκρυνση) του ΕΛΟΑΣ από το κεντρικό κτίριο του ΜΤΣ, που θα σημάνει (συνδυαστικά με την προεξόφληση της ψήφισης του σχεδίου νόμου περί «καινοτομίας» ως έχει ότι η δωρεάν παραχώρηση των δύο ορόφων σε ένα ανύπαρκτο νομικό πρόσωπο και μάλιστα κατά φαινόμενη πλήρη παρέκκλιση του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας, θα είναι οικονομικά επωφελής για το ΜΤΣ, είναι μια απόφαση που μας ενδιαφέρει άμεσα και ως έχοντες έννομο συμφέρον προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε καθ’ αρμοδιότητα.

      Κατόπιν των ανωτέρω, θα επανέλθουμε στο αίτημα που θέσαμε με το (ι) σχετικό και θα ζητήσουμε εκ νέου την απευθείας στέγαση της υπό σύσταση εταιρίας (ΕΚΑΕΑΚ) στους διαθέσιμους χώρους του κτιρίου με ΑΜ 18365 στο Στρατόπεδο Ανχη (ΜΧ) Ευαγγέλου Γαζή (Ρουφ), μιας και θεωρούμε ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι οι χώροι βρέθηκαν πριν τη σύσταση της ΕΚΑΕΑΚ. Συνακόλουθα απαιτούμε να σταματήσουν κάθε είδους παρεμβάσεις στη λειτουργία των ΜΤ των ΕΔ.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.