13.3 C
Athens
Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ “Κ”

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ “Κ”

Κατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, κ. Γιώργο Φραγγίδη και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Μεταθέσεις και Αποζημίωση Στρατιωτικού Προσωπικού στην Νήσο “Κ””, προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, και Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Εξετάζοντας τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και την αποζημίωση για την θητεία του στρατιωτικού προσωπικού στο εξωτερικό θα διαπιστώσουμε διαφορές. Οι βασικές όμως διαπιστώνονται στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Νήσο «Κ».

Έτσι, το προσωπικό που τοποθετείται στη Νήσο «Κ» υπολείπεται των υπολοίπων τόσο όσον αφορά στο χρονικό όριο παραμονής του στη Νήσο «Κ», που έχει ορισθεί αυτό των δύο (2) ετών, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις εξωτερικού η παραμονή είναι τριετής, όσο και των αποζημιώσεων και επιδομάτων που λαμβάνει, ενώ τα κριτήρια – μόρια που απαιτούνται είναι ταυτόσημα με αυτά για την τοποθέτηση σε άλλες θέσεις εξωτερικού (ΝΑΤΟ, Εθνικές Αντιπροσωπίες στην Ε.Ε, Πρεσβείες).

Η αύξηση και εναρμόνιση του χρόνου παραμονής με αυτό που ισχύει στις υπόλοιπες μεταθέσεις εξωτερικού στα τρία έτη θα αποτελέσει οικονομία κλίμακας από έξοδα μετάθεσης και αποζημίωση οικοσκευής κατά 50% αφού πλέον το προσωπικό θα αντικαθίσταται ανά τριετία. Επίσης, η τριετής ενασχόληση του προσωπικού με το ίδιο αντικείμενο στην Νήσο “Κ” θα αυξήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα καθότι η εμπέδωση της αποστολής και η αποτελεσματικότητα θα είναι αρτιότερη.

Προκειμένου να διευκρινίσουμε τα παραπάνω, αλλά και να εξετασθεί ο καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου για όλες τις μεταθέσεις στρατιωτικών στο εξωτερικό, κατατέθηκε η υπόψη ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Τα στελέχη των ΕΔ, σύμφωνα με τον ν.3883/10, τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων. Κατά τη διενέργεια των μεταβολών αυτών του προσωπικού των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει ο νόμος και με βάση αυτά το προσωπικό ενημερώνεται για το σύνολο των μορίων που έχει συγκεντρώσει. Το αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων αφού συνεδριάσει αποφασίζει την τοποθέτηση του στρατιωτικού προσωπικού με βάση τα μόρια αλλά και τα κριτήρια που η κάθε θέση απαιτεί.

Για την επιλογή και τοποθέτηση του Στρατιωτικού προσωπικού στη Νήσο «Κ» λαμβάνονται υπόψη κριτήρια – μόρια τα οποία είναι ταυτόσημα με αυτά για την τοποθέτηση σε άλλες θέσεις εξωτερικού (ΝΑΤΟ, Εθνικές Αντιπροσωπίες στην Ε.Ε, Πρεσβείες).

Παρά ταύτα, το προσωπικό που τοποθετείται στη Νήσο «Κ» υπολείπεται των υπολοίπων τόσο όσον αφορά στο χρονικό όριο παραμονής του στη Νήσο «Κ», που έχει ορισθεί αυτό των δύο (2) ετών, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις εξωτερικού η παραμονή είναι τριετής, όσο και των αποζημιώσεων και επιδομάτων που λαμβάνει. Ήτοι, δεν λαμβάνει το αντίστοιχο Επίδομα – προσαύξηση Τέκνων και την ίδια αποζημίωση μεταφοράς οικοσκευής κλπ).

Η αποζημίωση για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που υπηρετεί στη Νήσο «Κ» ορίζεται βάσει του κατεχόμενου διοικητικού βαθμού, σε ποσοστό επί του εκάστοτε προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή για  τον Πρέσβη της Ελλάδος στη Λευκωσία. Ενδεικτικά, για τον βαθμό του Αρχιλοχία έχει ορισθεί στο ποσοστό: είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του Επιλοχία: είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και του Λχια – Δεκανέα : είκοσι τρία τοις εκατό (23%).

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η αποζημίωση για τους πολιτικούς υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης που μεταβαίνουν με εντολή του δημοσίου στο εξωτερικό  έχει ορισθεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του εκάστοτε προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος  αλλοδαπής για  τον Πρέσβη της χώρας που υπηρετούν.

Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η αποζημίωση εξωτερικού για τους αστυνομικούς ορίζεται ενδεικτικά για τους αστυφύλακες στο πενήντα τοις εκατό (50%), κατώτερων Αξιωματικών στο εξήντα τοις εκατό (60%) κλπ επί του εκάστοτε προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος  αλλοδαπής για  τον Πρέσβη της χώρας που υπηρετούν.

Δεδομένου των παραπάνω και επειδή το Στρατιωτικό Προσωπικό των ΕΔ εργάζεται με ζήλο, επαγγελματισμό, φιλότιμο και πρέπει να νιώθει ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις έχοντας  πίστη στην υπηρεσία.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1.    Σε ποια κατηγορία εκπαίδευσης κατατάσσετε το Στρατιωτικό προσωπικό στον Βαθμό του Λοχία, Επιλοχία, Αρχιλοχία και λαμβάνουν αποζημίωση 23%, 24%, 25%, αντίστοιχα, ενώ οι πολιτικοί υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης λαμβάνουν αποζημίωση σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του εκάστοτε προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος αλλοδαπής για τον Πρέσβη της χώρας που υπηρετούν;

2.    Για ποιο λόγο τα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν στη Νήσο «Κ» δεν λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις (Επίδομα – προσαύξηση Τέκνων, οικοσκευής κλπ) στο ύψος που τις λαμβάνουν τα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν σε άλλες θέσεις εξωτερικού (ΝΑΤΟ, Εθνικές Αντιπροσωπίες στην ΕΕ, Πρεσβείες);

3.    Έχετε την πρόθεση να εξομοιώσετε το χρονικό όριο παραμονής των στελεχών των ΕΔ που τοποθετούνται στη Νήσο «Κ» με το αντίστοιχο όριο των υπολοίπων στελεχών που τοποθετούνται σε άλλες θέσεις εξωτερικού (ΝΑΤΟ, Εθνικές Αντιπροσωπίες στην ΕΕ, Πρεσβείες);

4.    Τι θα πράξετε για την αποκατάσταση των ανωτέρω αδικιών απέναντι στους στρατιωτικούς όλων των βαθμίδων ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου και η πίστη προς την υπηρεσία;

Για τον Τομέα Άμυνας

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής