13.3 C
Athens
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ

Τη μείωση του ποσοστού του 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων που
επιστρέφει στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, φέρεται να ζητά ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, με έγγραφό του. Αυτό αποκάλυψε η Πανελλαδική Ομοσπονδία
Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) μετά από παράπονα των εν ενεργεία
στρατιωτικών που το πληροφορήθηκαν.
Με έγγραφό της η Π.Ο.Ε.Σ. ζητά να δημοσιοποιηθεί (εάν υπάρχει) αυτό το
έγγραφο και υπενθυμίζει, τόσο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο
Παναγιωτόπουλο, όσο και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυκλακάκη ότι στα Μετοχικά τους Ταμεία δεν κατέβαλλε και δεν καταβάλλει
εργοδοτική εισφορά το δημόσιο, όπως κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ    :       Κρατήσεις 4% Υπέρ ΜΤ από Εξοπλιστικά Προγράμματα

ΣΧΕΤ    :       α.      Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 279/01.3.2021 έγγραφό μας
                β.      Απάντηση Α.Π. 56335 ΕΞ 2021 της ΒτΕ (ΥΠΟΙΚ)

                Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης παραπόνων, πικρίας και απογοήτευσης του
συνόλου σχεδόν των εν ενεργεία Ελλήνων Στρατιωτικών, σχετικά με έγγραφο
που φέρεται να απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος
Σκυλακάκης, προς εσάς (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), με το οποίο φέρεται να
ζητά τη δραματική μείωση (μήπως ολοκληρωτική εξάλειψη;) του ποσοστού του
4% που καταβάλλονται στα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων από
κάθε είδους εξοπλιστικό πρόγραμμα, προς όφελος των μετοχωμερισματούχων
τους.

Μάλιστα, για να δικαιολογήσει το ως άνω αίτημά του, επικαλείται δανεισμό
της Χώρας, το οποίο άκουσον άκουσον θα επωμισθούν όλοι οι Έλληνες
πολίτες, προκειμένου να αγοραστούν οπλικά συστήματα, οι κρατήσεις επί
της οποίας (αγο-ράς) που θα επιστραφούν στα ΜΤ δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν το μέσο όρο των ποσών της προηγούμενης πενταετίας
προσαυξημένο κατά 50%.

Αντιπαρερχόμενοι του γεγονότος ότι ο κ. ΑΝΥΠΟΙΚ δεν είναι η πρώτη φορά
που μεταφέρει όλα τα βάρη από τα εξοπλιστικά προγράμματα στους Έλληνες
πολίτες [όμοια θέση εξέφρασε και με τη (β) σχετική απάντησή του επί του
(α) όμοιου εγ-γράφου μας), όταν από τότε εκφράσαμε τις ανησυχίες μας],
οφείλουμε να σας υπεν-θυμίσουμε ότι στα ΜΤ των Ενόπλων Δυνάμεων ουδέποτε
το κράτος εισέφερε με ερ-γοδοτική εισφορά, όπως πράττει σε ανάλογες
περιπτώσεις. Ουδέποτε οι εν ενεργεία Έλληνες στρατιωτικοί δεν
διαμαρτυρηθήκαμε. Ανέκαθεν είχαμε αποδεχτεί το γεγονός ότι μόνοι μας θα
καταβάλλουμε τις εισφορές μας στα Μετοχικά μας Ταμεία, ώστε ευρισκόμενοι
στην αποστρατεία να τύχουμε ανάλογου των εισφορών μας μερισμά-των.
Θυμόμαστε όλοι μας όταν με το περίφημο PSI τα αποθεματικά των Μετοχικών
μας Ταμείων εξανεμίστηκαν. Ποιος λογοδότησε από το κράτος; Ουδείς.
Επίκληση δημοσιονομικής συγκυρίας και όλα καλά. Φταίγαμε, δεν φταίγαμε,
οι Έλληνες στρα-τιωτικοί πληρώσαμε το μάρμαρο. Πάλι εμείς θα πληρώσουμε
το μάρμαρο;

Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας καλόπιστα ότι τα παράπονα των
συ-ναδέλφων μας δεν έχουν βάση, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν
απεστάλη από τον Αναπληρωτή Υπουργών Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
προς το Υ-πουργείο Εθνικής Άμυνας τυχόν έγγραφο με αίτημα για μείωση του
ποσοστού του 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων που επιστρέφει στα
Μετοχικά μας Ταμεία και εάν απεστάλη παρακαλούμε όπως (έχοντες έννομο
συμφέρον) μα το αποστείλετε ή το δημοσιοποιήσετε προς κοινή θέα όλων των
Ελλήνων πολιτών, που κατά τον ίδιο (ΑΝΥΠΟΙΚ) καλούνται να πληρώσουν το
μάρμαρο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και
διευκρί-νηση.

Ο ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, προς τον οποίο κοινοποιείται το
πα-ρόν, παρακαλείται όπως μας ενημερώσει εάν απεστάλη από τον ίδιο
έγγραφο προς  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τα ποσοστά
επιστροφής εξοπλιστικών  προγραμμάτων προς τα Μετοχικά Ταμεία των
Ενόπλων Δυνάμεων, αποστέλλοντάς μας αντίγραφο σε καταφατική περίπτωση.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους
κοινο-ποιείται ωσαύτως το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και
ενίσχυση του θέμα-τος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική
Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Χρήστος
Μαρινέλης, τηλ.: 6944857472

Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ)
Ιωάννης Κατσανεβάκης, τηλ.: 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ.
2168004777

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr

e-mail: [email protected].