13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΜέριμνα προσωπικού (διευκολύνσεις οικογενειών)

Μέριμνα προσωπικού (διευκολύνσεις οικογενειών)

Ενώ αποδεδειγμένα οι στρατιωτικοί εργάζονται περισσότερες ώρες από το επίσημο ωράριο, παρατηρείται το φαινόμενο να αναζητείται από την Υπηρεσία τους σε αρκετές περιπτώσεις τρόπος συμψηφισμού υποτιθέμενων “χαμένων” εργασιακών ωρών προς αναπλήρωση. Με το εν λόγω έγγραφό της η ΠΟΕΣ μαζί με την Ένωση Στρατιωτικών Π.Ε. Ροδόπης σχολιάζουν την περίπτωση της μεταφοράς τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες, όπου αντί να ενισχύεται στο πλαίσιο της στήριξης της οικογένειας, λόγω της υποστελέχωσης επιδιώκεται ο συμψηφισμός με θεσμοθετημένες άδειες, καταλήγοντας ότι αυτό που απαιτείται είναι η αποσύνδεση της εν λόγω μέριμνας από το ωράριο, ώστε να μετατραπεί σε πραγματική μέριμνα και μέτρο ενίσχυσης των οικογενειών και συνακόλουθα να διασφαλίσει την τήρηση του ωραρίου υπέρ και των στρατιωτικών.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ:   Μέριμνα (Διευκόλυνση Γονέων για Μεταφορά Τέκνων)

ΣΧΕΤ. :   α.   ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ»)

β.   Οδηγία 2003/88/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

               γ.   ΥΑ υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 400/165047/Σ.4722/17-10-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2340, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 400/ 163881/ Σ. 4187/ 08-09-2011»)

               δ.   Φ. 400/96/264124/Σ.3991/19-Οκτ-14/ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδος

               ε.    Οδηγία  2019/2181/ΕΚ (Ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 2021 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση)

               στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 845/2023 έγγραφό μας

               ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1470/2023 έγγραφό μας

               η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 029/2024 έγγραφό μας

               θ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/2024 έγγραφό μας

               ι.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 454/2024 έγγραφό μας

               ια.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/2024 έγγραφο ΕΣΠΕΕΡΟΔ

              Κύριε Υπουργέ.

      Η Ομοσπονδία μας διαρκώς αναδεικνύει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την (μη) τήρηση του επίσημου ωραρίου, το οποίο διαρκώς μας μεταφέρεται ότι ελαστικοποιείται εις βάρος των στελεχών. Αντίστοιχα συνέβη και πρόσφατα από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με έγγραφο που σας αποστέλλουμε συνημμένα [σχετικό (ια)] και το οποίο δεν αφορά μόνο τα στελέχη του ΣΞ της εν λόγω περιοχής και το οποίο αποδεικνύει ότι οι στρατιωτικοί έχουν φτάσει στο μη παρέκει.

      Αναφερόμαστε στη δυνατότητα τροποποίησης του ωραρίου για τα στελέχη που έχουν ανάγκη μεταφοράς των τέκνων τους από και προς σχολικές μονάδες ή παιδικούς σταθμούς, στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας στήριξης των οικογενειών. Ωστόσο, όπως διαπιστώνουμε ιδίως την τελευταία διετία όπου η έννοια της μέριμνας έχει ευτελιστεί διά της θεσμοθέτησης, τα πάντα τίθενται και κρίνονται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, η οποία επειδή «αδειάζει» από προσωπικό με αυξανόμενους ρυθμούς, προσπαθεί να βρίσκει τρόπους να καλύπτει τα κενά, αντί να βελτιώνει τις υφιστάμενες συνθήκες.  

      Ενώ, όπως ορθώς επισημαίνει η υπόψιν Ένωση, υφίσταται πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα στις Διοικήσεις να λαμβάνουν κατά την κρίση τους μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως, έχει διαπιστωθεί σε αρκετές περιπτώσεις ο αυθαίρετος συμψηφισμός  ημερών αδείας ή απαλλαγών ως δήθεν χορηγηθείσες (ήτοι, χωρίς υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου) ανά «ώρες απουσίας», δίχως να λαμβάνεται υπόψιν ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού, ο οποίος κατά τα συνηθισμένα συμπεριλαμβάνει:

  • Χρόνο για εβδομαδιαία όργανα εσωτερικής λειτουργίας Μονάδων και Υπομονάδων (αθροιστικά 16 ώρες για κάθε όργανο).
  • Εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών και εξωτερικών εφόδων (2-3 ώρες).
  • Συμμετοχή σε περιπόλους δασοπροστασίας και μεταναστευτικών ροών.
  • Συμμετοχή σε αντιπροσωπείες σε διαφόρων ειδών εθιμοτυπικές εκδηλώσεις.
  • Εσωτερικές ασκήσεις που δεν αποζημιώνονται.

      Όλα αυτά συμβαίνουν όταν, όπως έχουμε αποδείξει, οι στρατιωτικοί μπορεί να εργάζονται έως και εκατοντάδες περισσότερες ώρες κατ’ έτος, όντες διαρκώς υπό καθεστώς «σύνδεσης» [νοοτροπία διαρκούς σύνδεσης («ever-connected») και αδιάκοπης λειτουργίας («always on»)], ενάντια σε κάθε έννοια ανθρωπίνου δικαιώματος ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, με όσα αυτή συνεπάγεται, ενώ παράλληλα δεν αναγνωρίζεται η υπερωριακή εργασία, ούτε καταγράφεται. Ως εκ τούτου οι ενώ οι στρατιωτικοί βρίσκονται, επιπλέον, σε διαρκή γνήσια ετοιμότητα προς εργασία, βλέπουν και τα τελευταία ψήγματα μέριμνας (εν προκειμένω για τα παιδιά τους) να εξανεμίζονται.

      Πέραν τούτων, θεωρούμε προφανές ότι , εάν η Υπηρεσία διαθέτει αρκετό κόσμο να στέλνει σε δεξιώσεις όπως του Μεγάρου Μουσικής για τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου ή να παρίσταται σε κηδείες και τοπικούς εορτασμούς, τότε είναι προφανές ότι έχει αρκετό κόσμο για να αποφεύγει τα διπλά καθήκοντα, τις υπερβάσεις μηνιαίων υπηρεσιών, τις διαρκείς αναθέσεις εξωϋπηρεσιακών καθηκόντων στα ίδια πρόσωπα, τις υποτιθέμενες αναπληρώσεις ωραρίου που έχει υπερεργαστεί «διπλά και τριπλά».

      Η οικογένεια δεν μπορεί να συνεχίσει να «τιμωρείται» επειδή τα κενά των παραιτήσεων αυξάνονται και αδυνατούν να αναπληρωθούν με ορθολογικό τρόπο. Κι αν η φετινή σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε, ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη, όπου το προσωπικό εξωτερικεύει τους αιτιολογημένους προβληματισμούς του. Η Ομοσπονδία μας υπερθεματίζει την πρόταση της ανωτέρω Ένωσης για τροποποίηση του οικείου κειμένου επεκτείνοντάς την στη θέσπιση γενικότερου πλαισίου μέριμνας, το οποίο να σέβεται και να υποστηρίζει την αυξανόμενα πληττόμενη οικογένεια κάθε στρατιωτικού, σε μια εποχή που η Πατρίδα μας μαστίζεται από υπογεννητικότητα.

      Το ανωτέρω πλαίσιο οφείλει να κινείται προς μια κατεύθυνση που:

              α.   Να αποσυνδέει το χρόνος μεταφοράς τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες πάσης φύσεως από το ωράριο εργασίας, αναγνωρίζοντας ότι το προσωπικό ούτως ή άλλως εργάζεται πολλές περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως.

              β.   Να διασφαλίζει την τήρηση του υφιστάμενου πλαισίου (40ωρο σε εβδομαδιαία βάση), με καταγραφή και συμψηφισμό όλων των ωρών που έχουν παρασχεθεί ως αποδεδειγμένη εργασία.      

              γ.   Να θεσμοθετηθεί αποζημίωση λόγω υπερωριακής απασχόλησης, στην περίπτωση που οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιτρέπουν την τήρηση του 40ωρου.

              δ.   Να επανεξεταστεί το υφιστάμενο πλαίσιο υποχρεωτικής συμμετοχής των στελεχών σε διάφορες υποχρεώσεις ή απασχολήσεις (πχ παρουσία σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις κλπ), στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής επαναξιολόγησης των πραγματικών ποσοστών στελέχωσης.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.