<
13.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Λάρισα: Στρατιωτικοί έπεσαν θύματα απατεώνων – Τους υποσχέθηκαν καλά και φθηνά αυτοκίνητα...

Λάρισα: Στρατιωτικοί έπεσαν θύματα απατεώνων – Τους υποσχέθηκαν καλά και φθηνά αυτοκίνητα από Γερμανία

Ποινές φυλάκισης 2 και 3 ετών αντίστοιχα επέβαλε χθες το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας, σε έναν Λαρισαίο και σε έναν Τρικαλινό που καταδικάστηκαν, κατηγορούμενοι πως εξαπάτησαν 3 Λαρισαίους και άλλους 4 Αθηναίους υποσχόμενοι φθηνά και χαμηλότερου κυβισμού ΙΧ επιβατικά από τη Γερμανία.

Οι επιτήδειοι απέσπασαν περίπου 60.000 ευρώ από τα θύματά τους – μεταξύ των οποίων και αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς – δρώντας από το καλοκαίρι του 2013 έως την άνοιξη του 2014, περίοδο κατά την οποία αρκετοί κάτοχοι αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν αφού λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (καύσιμα, τεκμήρια κ.λπ.) τα αυτοκίνητα αυτά ήταν πλέον ασύμφορα.

Κατά μία εκδοχή, όλα ξεκίνησαν όταν ένας εκ των κατηγορουμένων, λόγω της στρατιωτικής θητείας του γιου του, γνώρισε αξιωματικό του Στρατού Ξηράς στον οποίο προσφέρθηκε να του βρει φθηνό αυτοκί­νητο από τη Γερμανία, δηλώνοντας πως έχει διασυνδέσεις.

Η ύπαρξη του ανθρώπου με…τις «διασυνδέσεις» διαδόθηκε από αξιωματικό σε αξιω­ματικό, μόνο που η πραγματική πρόθεση των κατηγορουμένων αποδείχθηκε διαφο­ρετική από αυτή που δηλώθηκε στους πολίτες που αναζητούσαν φθηνότερα αυτο­κίνητα.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κα­τηγορητήριο (του πρώτου δικαστηρίου) οι «κατηγορούμενοι, γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι στον χώρο» του Στρατού Ξηράς στη Λά­ρισα «υπήρχαν πολλοί υψηλόβαθμοι αξιω­ματικοί, κάτοχοι ενεργοβόρων και υψηλών τεκμηρίων οχημάτων, τα οποία ήθελαν να αντικαταστήσουν και, ως εκ τούτου, υπήρ­χαν εν δυνάμει πολλοί ενδιαφερόμενοι για το εμπόριο αυτοκινήτων και τις ανταλλαγές που οι κατηγορούμενοι έκαναν». Μάλιστα, για να πετύχουν τον σκοπό τους οι κατηγορούμενοι «κατάφεραν να δημι­ουργήσουν ένα φιλικό κλίμα και να εδραι­ώσουν μία σχέση εμπιστοσύνης» με τα υποψήφια θύματά τους, τα οποία «προσέγ­γισαν μεθοδικά, επιδεικνύοντας μία οικεία συμπεριφορά, εκμεταλλεύθηκαν την ευπιστία τους και τις οικονομικές τους ανάγκες εμφανιζόμενοι ως διαθέτοντες τις επαγγελματικές ικανότητες και τους παρέστησαν ψευδώς κατά το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι του 2013 έως την άνοιξη του 2014 ότι μπορούσαν να επιτελέσουν τις συμφωνηθείσες μεταβιβάσεις των ΙΧΕ αυ­τοκινήτων (πωλήσεις – αγορές) και λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους μπορούσαν να διασφαλίσουν στους παθόντες την πραγματοποίησή τους.

Με τον τρόπο αυτόν, τους έπεισαν κι έτσι οι παθόντες κατέβαλαν το συνολικό χρη­ματικό / ποσό των 58.150 ευρώ, αποκομίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο παράνομο πε­ριουσιακό όφελος αφού ούτε δυνατότητες είχαν, αλλά ούτε και πρόθεση είχαν να πραγματοποιήσουν τα συμφωνηθέντα με τους εγκαλούντες, με την πρόκληση ισό­ποσης περιουσιακής βλάβης στους τελευ­ταίους». Οι κατηγορούμενοι έπαιρναν τα ακριβά αυτοκίνητα των υποψήφιων θυμά­των τους οι οποίοι δικαιολογημένα άρχισαν να ανησυχούν, καθώς ο καιρός περνούσε και δεν έβλεπαν να υλοποιούνται οι συμφωνίες. Στις οχλήσεις τους, οι κατηγορού­μενοι τους έστελναν μηνύματα στο ηλε­κτρονικό τους ταχυδρομείο με φωτογραφίες άλλων αυτοκινήτων, όταν στην πραγ­ματικότητα τα ακριβά αυτοκίνητα είχαν ήδη πουληθεί σε Γερμανούς.

Στην περίπτωση μιας Jaguar, όπως σημει­ώθηκε και στο κατηγορητήριο, ένας εκ των κατηγορουμένων «μετέφερε το εν λόγω αυτοκίνητο στη Γερμανία και, επειδή δεν κατάφερε να το πουλήσει για μεγάλο χρο­νικό διάστημα περίπου οκτώ μηνών, μετά δε από έντονες διαμαρτυρίες και οχλήσεις του πραγματικού ιδιοκτήτη του IX, ο κατηγορούμενος του επέστρεψε το εν λόγω αυτοκίνητο στην Ελλάδα, αφού εν τω με­ταξύ είχε διανύσει 15.000 χλμ. απόσταση, πολύ μεγαλύτερη από την απόσταση μετά­βασής και επιστροφής στη Γερμανία, μάλι­στα δε, χρησιμοποιήθηκε» από τους κατηγορουμένους «συστηματικά ανά την Ευρώ­πη και σε διάφορες μετακινήσεις τους, αφού μέσα στο αυτοκίνητο μετά την παράδοσή του στην Ελλάδα, βρέθηκαν αποδείξεις διο­δίων διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών».

Σε άλλη περίπτωση ο κατηγορούμενά παρέλαβε τον Νοέμβριο του 2013 ένα ΙΧΕ αυ­τοκίνητο, BMW τύπου Χ3, «προκειμένου να το εξάγει στη Γερμανία, ώστε αυτό να πωληθεί εκεί ως μεταχειρισμένο και να φέ­ρει στο υποψήφιο θύμα του «σε αντικα­τάσταση ένα μεταχειρισμένο ΙΧΕ αυτοκίνη­το, εργοστασίου κατασκευής AUDI τύπου A3 Diesel».

«Το αυτοκίνητο αυτό παραλήφθηκε» από τον κατηγορούμενο «με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και, αφού πουλήθηκε στη Γερμανία, επιστράφηκαν στον πραγματικό ιδιοκτήτη «οι ελληνικές του πινακίδες» «τον Δεκέμβριο του 2013, προκειμένου να γίνει η οριστική διαγραφή του εν λόγω ΙΧΕ αυ­τοκινήτου, χωρίς ωστόσο να του παραδοθεί το μεταχειρισμένο ΙΧΕ αυτοκίνητο από τη Γερμανία, που είχε συμφωνηθεί».

«Τελικά» προστίθεται στο κατηγορητήριο «και μετά από πολλέ5 διαπραγματεύσεις και πιέσεις του ιδιοκτήτη «οι κατηγορού­μενοι του παρέδωσαν ένα Audi A3 Diesel περί τα τέλη Μαρτίου του 2014». Στις αρχές Νοεμβρίου του 2013 οι κατηγορούμενοι συμφώνησαν να προμηθεύσουν σε άλλον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου «ένα ΙΧΕ μεταχειρι­σμένο αυτοκίνητο από τη Γερμανία, κατασκευής Volkswagen τύπου Polo. Το αυτο­κίνητο αυτό παραδόθηκε τελικά» στον αγο­ραστή «ωστόσο αυτό δεν ήταν εισαγωγής από τη Γερμανία αλλά αγοράστηκε στην Αθήνα, από την ελληνική αγορά μεταχει­ρισμένων αυτοκινήτων».

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας χθες, μεταξύ άλλων, κατέθεσαν θύματα των απατεώνων περιγράφοντας τα γεγονότα, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων, στην απολογία του αναγνώρισε το δίκαιο των μηνυτών δηλώνοντας ωστόσο και ο ίδιος πως εξαπατήθηκε από τον συγκατηγορού­μενο στην προσπάθειά του να αυξήσει το εισόδημά του ως μεσίτης. Στο Δικαστήριο δεν παρευρέθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος ο οποίος ζει πλέον στο εξωτερικό.

Ο εισαγγελέας της έδρας, κατά την αγόρευ­σή του, πρότεινε την ενοχή των κατηγορου­μένων, με το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας να καταδικάζει για απάτη τον Λαρισαίο μό­νο για 2 περιπτώσεις με ποινή φυλάκισής 2 ετών και με ποινή φυλάκισής 3 ετών τον Τρικαλινό κατηγορούμενο για συνέργεια, με αναστολή και για τους δύο. Αντί των 5 και 4 ετών φυλάκισης αντίστοιχα, που είχε επιβάλει πρωτόδικα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Πηγή: Ελευθερία