13.3 C
Athens
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΚατετέθηκε τροπολογία για τα όρια αποστρατείας των ΕΠΟΠ - Τι περιλαμβάνει

Κατετέθηκε τροπολογία για τα όρια αποστρατείας των ΕΠΟΠ – Τι περιλαμβάνει

(Φωτό αρχείου)

Στο πλαίσιο της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο υπό συζήτηση στη
βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο:
«Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις, κατατέθηκε από τους εξής
βουλευτές του Κινήματος, κ. Δημήτριο Μπιάγκη, κ. Παύλο Γερουλάνο, κα Κωνσταντίνα
Γιαννακοπούλου, κ. Δημήτριο Μάντζο, κ. Σταύρο Μιχαηλίδη, κ. Γεώργιο Νικητιάδη και κ.
Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας σε συνεργασία με τον
Δημήτρη Μπιάγκη, μετά από συναντήσεις με συνδικαλιστικούς φορείς των στρατιωτικών,
τροπολογία στην Ολομέλεια της βουλής με τα ακόλουθα θέματα:
α. «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ».
Οι ΕΠΟΠ προσλήφθηκαν στις ΕΔ με υποχρέωση 35 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει για όλα
τα στελέχη των ΕΔ. Όμως, κατά την εγκαθίδρυση του θεσμού δεν ελήφθη υπόψη σχετική
παλαιότερη διάταξη περί ηλικιακών ορίων, με συνέπεια να επίκειται οσονούπω η αυτεπάγγελτη
αποστρατεία των μεγαλύτερων εξ αυτών στην ηλικία των πενήντα (50) ετών τους, επιδρώντας
καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών και των οικογενειών τους,
αποδυναμώνοντας το παραγωγικό έργο του στρατεύματος.
Μέσω της εν λόγω τροπολογίας, λαμβάνεται μέριμνα για την παραμονή στο στράτευμα και
μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους ΕΠΟΠ το επιθυμούν και μέχρι την συμπλήρωση των
αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, θεμελιώνοντας τον σεβασμό στην προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της μέριμνας της πολιτείας προς τους πολίτες και της ίσης
μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.
β. «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών».
Οι μισθολογικές απολαβές των σπουδαστών/-στριών των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ εμφανίζονται με
τεράστια αρνητική διαφορά έναντι των αντίστοιχων των σπουδαστών των σχολών των
Σωμάτων Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές/-στριες των ΑΣΕΙ, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους,
λαμβάνουν μηνιαία απολαβή 157,50€, ενώ οι αντίστοιχοι των ΑΣΣΥ λαμβάνουν 118,80€. Όταν
οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και αντίστοιχοι λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του 1 ου έτους φοίτησης
623,70€, κατά το 2 ο και 3 ο έτος 646,80€ και στο 4 ο έτος 669,90€, ενώ οι Δόκιμοι Αστυφύλακες
και αντίστοιχοι λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του 1 ου έτους φοίτησης 325,05€ και κατά το 2 ο και 3 ο
έτος 344,75€.
Η εν λόγω τροπολογία καταδεικνύει την τεράστια διαφορά στις απολαβές και παρεμβαίνει,
προκειμένου να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός, καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια
για την δικαιότερη μεταχείριση του προσωπικού των ΕΔ.
γ. «Αναπροσαρμογή βασικών μισθών – Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού
προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ».
Με το ν.4609/19 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να
συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης
υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των
αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, ενώ ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απονομή
αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων. Μάλιστα, με τον πρόσφατο ν.5018/23,
τροποποιήθηκε η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών προέλευσης ΕΜΘ μέχρι τον βαθμό
του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και
αντιστοίχων.
Με το ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία
στρατιωτικού προσωπικού των ΕΜΘ εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης στην

οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή, ενώ δεν έγινε εναρμονισμός
της βαθμολογικής προαγωγής με την αντίστοιχη μισθολογική, με αποτέλεσμα να υφίστανται
ΕΜΘ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, με απολαβές Ανθυπασπιστή, καθώς και στρατιωτικοί
ΕΜΘ για τους οποίους έχει εκδοθεί η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας
ή 35ετίας, οι οποίοι δεν λαμβάνουν αποδοχές για τον πραγματικό βαθμό τους.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθενται δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (κλιμάκια 1 και
2, επί συνόλου 24 κλιμακίων), στους μηνιαίους μισθούς των στελεχών των ΕΔ στην Κατηγορία
Γ’.
Με την υπόψη τροπολογία, το Κίνημά μας προτείνει οριστικές λύσεις επί συγκεκριμένων
χρονιζόντων προβλημάτων των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ, αφού η κυβέρνηση δεν
επιδεικνύει το απαραίτητο ενδιαφέρον για την ουσιαστική μέριμνα προσωπικού για την επίλυσή
τους.
Μέσω της κατάθεσης της εν λόγω τροπολογίας παρέχουμε μία ευκαιρία στον Υπουργό να την
εγκρίνει προσφέροντας λύση στα προβλήματά τους. Το θέμα πλέον βρίσκεται στα χέρια του!!!

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Θέμα «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ,
μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών και αναπροσαρμογή
βασικών μισθών »
Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο:
«Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο 1 «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ»
Το θέμα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί
το στράτευμα και κυρίως τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι ΕΠΟΠ προσλήφθηκαν στις
Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) με υποχρέωση 35 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει για όλα τα στελέχη
των ΕΔ. Πρόκειται για έναν θεσμό που εγκαθιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες, ο οποίος
λειτούργησε ευεργετικά για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του στρατεύματος. Ωστόσο,
δεν ελήφθη υπόψη, κατά την τότε νομοθετική διαδικασία, η σχετική διάταξη περί ηλικιακών
ορίων του ν.δ.445/1974, αλλά ούτε και ο ν.4609/2019, ο οποίος έλαβε σχετική μέριμνα μόνο
για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) -όχι για τους ΕΠΟΠ- με συνέπεια να επίκειται
οσονούπω η απόλυση των μεγαλύτερων σε ηλικία ΕΠΟΠ στην ηλικία των πενήντα (50) ετών
τους, μέσω της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους λόγω ορίων ηλικίας, σύμφωνα με την
ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974, στερώντας από τις
οικογένειές τους οικονομικούς πόρους προς επιβίωση.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόωρη αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, χωρίς τη θέλησή τους, επιδρά
καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών και των οικογενειών τους, ενώ
αποδυναμώνει το παραγωγικό έργο του στρατεύματος, στερώντας το από τις αποκτηθείσες
γνώσεις και εμπειρίες των ΕΠΟΠ στη συνεισφορά τους στην εκπλήρωση της αποστολής των
ΕΔ.
Η σχετική διάταξη θέσπισης ηλικιακών ορίων τέθηκε σε ισχύ περίπου 30 χρόνια πριν την
θεσμοθέτηση της κατηγορίας των ΕΠΟΠ. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία και δίκαιη η βελτίωση
αυτής της ρύθμισης, μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, μεριμνώντας για την παραμονή
στο στράτευμα και μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους ΕΠΟΠ το επιθυμούν και μέχρι την
συμπλήρωση των αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, θεμελιώνοντας τον σεβασμό
στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της μέριμνας της πολιτείας προς τους πολίτες
και της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.
Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθεί σχετική διάταξη προς επίλυση του υπόψη
προβλήματος.

2

Άρθρο 2 «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών»
Οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με
τον Ν. 4472/2017, αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, ως εξής:
α. Ενόπλων Δυνάμεων:
αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)

λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50€).

αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17

της Β΄ Κατηγορίας (118,80€).
β. Σωμάτων Ασφαλείας:
αα. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της
Α’ Κατηγορίας (623,70€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35
της Α’ Κατηγορίας (646,80€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το
58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

ββ. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της
Β΄ Κατηγορίας (325,05€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28
της Β΄ Κατηγορίας (344,75€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απολαβές, με υστέρηση
των Σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των
Σωμάτων Ασφαλείας και πρέπει να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός
καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια για την δικαιότερη μεταχείριση του
προσωπικού των ΕΔ.
Άρθρο 3 «Αναπροσαρμογή βασικών μισθών»
Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των
ΕΜΘ
Με το ν.4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να
συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης
υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των
αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, ορίστηκαν οι
προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων
των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας
(ΕΜΘ) βαθμού Ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.
Με το ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία
στρατιωτικού προσωπικού των ΕΜΘ εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης
στην οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή.
Με το ν.4609/2019 δεν προβλέφθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση των μισθολογικών
κλιμακίων για την κατηγορία αυτών των στρατιωτικών (ΕΜΘ) για τους βαθμούς του
Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού.
Υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά συνεχίζουν
να λαμβάνουν τον μισθό που αντιστοιχεί σε μισθολογικό κλιμάκιο Ανθυπασπιστή.
Λόγω του ότι υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι κατατάχθηκαν με το ν.1513/1985 και έχει ήδη εκδοθεί
η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή 35ετίας και οι στρατιωτικοί αυτοί
δεν λαμβάνουν αποδοχές για τον πραγματικό βαθμό που φέρουν αλλά γι’ αυτόν του
Ανθυπολοχαγού, στη βάση των σχετικών διατάξεων του ν.5036/2023, με αρνητική επίδραση
στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ, κρίνεται σκόπιμη η
τροποποίηση του ν.4472/2017 με την προσθήκη μισθολογικών κλιμακίων για τους
ανωτέρω στρατιωτικούς.

3

Με το ν.5018/2023 τροποποιήθηκε η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών προέλευσης
ΕΜΘ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων
των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας
(ΕΜΘ) βαθμού Υπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.
Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως στο άρθρο 125 «Βασικός Μισθός» του ν.4472/17, στους
μηνιαίους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’»
προστεθούν δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον
παρακάτω πίνακα (α) και τα συνολικά μισθολογικά κλιμάκια της Γ’ κατηγορίας να ορισθούν
στον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24).

4

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο:
«Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
προστίθενται τα άρθρα, ως εξής:

«Άρθρο …

Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ

 1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους οποίους προβλέπεται αυτεπάγγελτη
  αποστρατεία άνευ κρίσης λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων ηλικίας του άρθρου 39 του
  ν.δ.445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160), δύνανται να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατόπιν
  αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την κατάληψη των
  ανωτέρω ορίων. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που θα παραμείνουν στις Ένοπλες
  Δυνάμεις εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166).
 2. Το αίτημα της πρώτης παραγράφου μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί και δύναται
  να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ
  Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84), καθώς και του π.δ.11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).
 3. Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που καταλαμβάνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους,
  σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) και δεν έχουν
  συμπληρώσει 40 έτη εργάσιμου βίου, παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα αναγνώρισης ως
  πραγματική υπηρεσία των πέντε (5) ετών του άρθρου 23 ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219) υπό τους
  όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, πέραν της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του άρθρου
  4 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).».

«Άρθρο …

Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών

 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 126 του ν.4472/17 τροποποιείται, ως εξής:
 2. Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών των Σχολών:
  α. Ενόπλων Δυνάμεων:
  αα. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
  λαμβάνουν το 25% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (393,375€) κατά την διάρκεια όλης της
  φοίτησής τους.
  αβ. Σπουδαστές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 20% του Μ.Κ. 17 της
  Β΄ Κατηγορίας (297 €) κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησής τους.
 3. Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 1 Ιανουαρίου 2021.
 4. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
  παρόντος άρθρου, εντός μηνός από δημοσίευσης του νόμου.».

5
«Άρθρο …

Αναπροσαρμογή βασικών μισθών

Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ
«2. Το άρθρο 125 του ν.4472/17, μετά την προσθήκη δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων
(κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α), ορίζοντας τον συνολικό αριθμό των
μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας Γ’ στα είκοσι τέσσερα (24), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 125
Βασικός μισθός

«3. Το άρθρο 126 του ν.4472/17, μετά την προσθήκη δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων
(κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α), ορίζοντας τον συνολικό αριθμό των
μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας Γ’ στα είκοσι τέσσερα (24), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 126
Βασικός μισθός

β. Στο Άρθρο 126 «Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη» των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων της Κατηγορίας Γ’, στην παράγραφο 3 προστίθενται δύο νέες υποπαράγραφοι (Α
και Β), και οι υπόλοιπες υπάρχουσες αναριθμούνται (Γ έως Ζ), ως εξής:

 1. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ΄:
  Α. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 11ο
  Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι
  δεκαεπτά (17) στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 8ο Κλιμάκιο, από
  δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 6ο
  Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι
  είκοσι έξι (26) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι τριάντα (30) στο 3ο Κλιμάκιο, από
  τριάντα (30) μέχρι τριάντα πέντε (35) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα πέντε (35) μέχρι και από
  τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

Β. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 12ο
Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι
δεκαεπτά (17) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 9ο Κλιμάκιο, από
δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 7ο
Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι
είκοσι πέντε (25) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 4ο Κλιμάκιο,
από είκοσι επτά (27) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι
τριάντα τέσσερα (34) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα τέσσερα (34) μέχρι και από τριάντα εννέα
(39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

Γ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 13ο
Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι
δεκαεπτά (17) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 10ο Κλιμάκιο,
από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο
8ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23)
μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο
Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29)
μέχρι τριάντα τρία (33) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα τρία (33) μέχρι τριάντα έξι (36) στο 2ο
Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

Δ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. ……………….

Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 3 Μαΐου 2019.»

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Μπιάγκης Δημήτριος
Γερουλάνος Παύλος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
Μάντζος Δημήτριος
Μιχαηλίδης Σταύρος
Νικητιάδης Γεώργιος
Παρασκευαΐδης Παναγιώτης