13.3 C
Athens
Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΗ Πολεμική Αεροπορία «σφραγίζει» τις εκλογές με το σύστημα «ΙΡΙΔΑ»

Η Πολεμική Αεροπορία «σφραγίζει» τις εκλογές με το σύστημα «ΙΡΙΔΑ»

Πώς ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας υιοθετήθηκε από το ελληνικό δημόσιο, «σφραγίζοντας» το αδιάβλητο της διαδικασίας των εκλογών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ένα σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και υιοθετήθηκε σταδιακά από το ελληνικό δημόσιο πρόκειται να «σφραγίσει» σήμερα την εκλογική διαδικασία.

Το σύστημα ΙΡΙΔΑ έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Μηχανογράφησης του ΓΕΑ και χρησιμοποιείται από το 2016 στο σύνολο των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη, ελάττωση της γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση πόρων.

Στην ουσία, πρόκειται για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής υπογραφής, που αποτέλεσε το βασικό βήμα για την μετεξέλιξη του ψηφιακού κράτους και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» έχει διατεθεί δωρεάν από την Πολεμική Αεροπορία και φιλοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σε κάθε έναν από τους ανωτέρω φορείς, έχει ήδη ενεργοποιηθεί και λειτουργεί «Τερματικός Σταθμός» του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν με ηλεκτρονικό τρόπο έγγραφα με κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης στον οποίο λειτουργεί το ίδιο σύστημα.

Το έργο υλοποιήθηκε μετά από συνεργασία υπαλλήλων του υπουργείου Εσωτερικών υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης του ΥΠΕΣ, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και των φορέων στους οποίους ενεργοποιήθηκαν οι «Τερματικοί Σταθμοί». Αποτελεί εξέλιξη της επέκτασης και των δυνατοτήτων του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», που το Υπουργείο Εσωτερικών αξιοποιεί ήδη για την εσωτερική του λειτουργία.

Από τη λειτουργία του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», πέρα από το οικονομικό όφελος, παρέχονται και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα όπως η εξοικονόμηση χρόνου αλλά και η τυποποίηση, η οργάνωση διαδικασιών που στην προέκτασή τους, είναι προς όφελος των υπαλλήλων του Δημοσίου αλλά και των Ελλήνων πολιτών αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η «ΙΡΙΔΑ» αποτελεί ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα – το οποίο φιλοξενείται στην κυβερνητική υποδομή G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό των υπηρεσιών και ως εκ τούτου τη συνολική διοικητική ικανότητα του να ανταποκρίνεται και ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Ο σχεδιασμός της ΙΡΙΔΑΣ εξασφαλίζει:

  • ασφάλεια
  • διαθεσιμότητα, αυτονομία – κατανεμημένο σύστημα
  • ευελιξία
  • διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές
  • ευχρηστία
  • δικαιώματα πρόσβασης βάσει καθηκόντων
  • Η ΙΡΙΔΑ διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και ως εκ τούτου, τα έγγραφα που διαχειρίζεται το σύστημα αποτυπώνουν επακριβώς τη βούληση των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτή εκφράστηκε κατά την έγκρισή τους.

Θεωρείται ως ένα πλήρως δοκιμασμένο κι αξιόπιστο σύστημα, το οποίο έχει υιοθετηθεί και από την διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τις εκλογές 11 στελέχη του ΓΕΑ έχουν διατεθεί για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, όπως δημοσιεύθηκε και στην σχετική ΚΥΑ.

Για τη διαδικασία συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε κάθε εκλογικό τμήμα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο:

α) στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και

β) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT)

Η καταχώριση γίνεται σε δύο στάδια:

–          Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών

–          Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σταυροί προτίμησης)

Ιδιαίτερη αναφορά υπάρχει για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών.

Ανάμεσα σε άλλα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: Προκειμένου για τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει συσταθεί το ειδικό εκλογικό τμήμα, τα υπέρ συνδυασμών αποτελέσματα θα μεταδοθούν επίσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω SRT.

Το ειδικό προτυπωμένο έντυπο παραδίδεται σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Δήμου και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία ψηφιοποίησής του, προκειμένου να αποσταλεί μέσω αφιερωμένου Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στη βασική εκλογική περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εκλογείς του τμήματος (άρθρο 96 παρ. 8β π.δ.96/2012).