13.3 C
Athens
Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Επαχθή Καθυστέρηση Μισθολογικής Προαγωγής ΕΜΘ

Επαχθή Καθυστέρηση Μισθολογικής Προαγωγής ΕΜΘ

               
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄αριθ. 40/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Σερρών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στρατόπεδο Ιλάρχου «Γ. Κλεισάρη», Τ.Κ.621 00» Τηλέφωνο Γραφείου: 2321095373, (Δευτέρα: 18:30 έως 20:30 ώρα) ΑΦΜ 997197405, Δ.Ο.Υ. Σερρών Ηλεκτρονική επικοινωνία-e-mail:[email protected]           ΠΡΟΣ   :  κ.κ. Βουλευτές                  ΑΔΦ Σερρών                 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών     Αρ. Πρωτ. : 21       Σέρρες      :08 Ιουλ 2021   ΚΟΙΝ.   : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.      ΜΜΕ        
  
ΘΕΜΑ  :  Μισθολογική Προαγωγή Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)   ΣΧΕΤ.:α. Ν.3883/2010                  β. Ν.4472/2017                  γ.  Ν.4609/2019   δ.  Απόφαση Δ.Σ.  28Απριλίου 2021/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.
 
  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), διαμαρτύρεται για την παρατεταμένη καθυστέρηση αντιστοίχησης διοικητικής και μισθολογικής εξέλιξης των προερχομένων στρατιωτικών του θεσμού ΕΜΘ.
  • Συγκεκριμένα:

              α.    Με το Ν.4472/2017 διαμορφώθηκε η μισθολογική κατάτμηση των στρατιωτικών, τάσσοντας τους συναδέλφους προελεύσεως ΕΜΘ στην κατηγορία Γ΄ με τον τότε καταληκτικό βαθμό του Ανθυπασπιστή.

     β.    Περαιτέρω για το ανωτέρω προσωπικό, με το Ν.4609/3.5.2019, δικαίως, εδόθη το δικαίωμα εξέλιξης ενός ακόμη διοικητικού βαθμού, αυτού του Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία.

     γ.    Κατ’ ακολουθία, ως απόρροια της διοικητικής τους προαγωγής, τα εν λόγω στελέχη, αναλαμβάνουν υψηλότερες διοικητικές θέσεις, αντίστοιχες του βαθμού τους καθώς και την απορρέουσα ευθύνηκαι επιπρόσθετα επιμορφώνονται σε βασικές υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις.

     δ.    Μολαταύτα, δεν υπήρξε έως σήμερα ουδεμία έμπρακτη εναρμόνιση διοικητικού βαθμού και  της μισθολογικής κατάστασής τους, με αποτέλεσμα να δραστηριοποιούνται εργασιακά με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και να αμείβονται με το βαθμό του Ανθυπασπιστή.

  • Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση που διατρέχει η συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικών επιδρά δυσμενώς στο μηνιαίο βασικό μισθό και κατ’ επέκταση στο συνταξιοδοτικό περιβάλλον τους (σύνταξη, εφ’ άπαξ, ΒΟΕΑ κ.λπ.) δημιουργώντας παράλληλα αναδρομική καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.
  • Η επί τουλάχιστον 2 έτη καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ, μεταξύ δύο Υπουργείων (Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών), ανεξαρτήτως των κατ’ επανάληψη αναφερόμενων εσωτερικών διοικητικών διεργασιών έκδοσής της, θέτει σε παρατεταμένη επαχθή θέση τους εν ενεργεία στρατιωτικούς προελεύσεως ΕΜΘ.
  • Εν τέλει το Σωματείο ζητά την κατεπείγουσα έκδοση της ΚΥΑ και την εναρμόνιση του Ν.4472/2017 και του Ν.4609/2019, όπως ταχύτατα και συντονισμένα η κεντρική διοίκηση του Κράτους εμπλέκει το εργαζόμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε δράσεις πέραν της κύριας αποστολής τους (εμβολιαστικά, κέντρα, κέντρα μεταναστών κ.ά.π).
  • Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
  • Στα ΜΜΕ αποστέλλεται η επιστολήγια την ενδυνάμωση του ιδιαίτερα σοβαρούθέματος.
  • Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
  1. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΑθανάσιοςΜακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης 6947293370 6977566243