13.3 C
Athens
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΜΘ: Ζητούνται απαντήσεις...

ΕΜΘ: Ζητούνται απαντήσεις…

Καλησπέρα σας…

Μετά από μια μακρά πορεία στο Στράτευμα, ακόμα αναζητώ τις απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα…:
1. Γιατί με την είσοδο των πρώτων μονίμων στελεχών εξ ΕΜΘ στο Σώμα των Αξκών πέρυσι, διχοτομήθηκε η παρ. 13 του άρθρου 36 στο Ν.3883/10 σε 13Α και 13Β που αφορά την αρχαιότητα…;;;Ποιος ενοχλήθηκε και ποιος έχει το δικαίωμα να κάνει διακρίσεις μεταξύ στελεχών ΟΜΟΙΑΣ προελεύσεως καθ΄ ομολογία και του άρθρου 4 της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν.4609/19…;;;
Άρθρο 4 … για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης… 

2. Σε τι διαφέρουν οι υπόλοιποι μόνιμοι εξ εθελοντών από τους πρώην ΕΜΘ, ώστε να ισχύουν 2 μέτρα και 2 σταθμά αναφορικά με την μονιμοποίηση τους, για τον τρόπο διενέργειας της οποίας αναλυτική περιγραφή, υπάρχει ΜΟΝΟ στο ΝΔ 445/74 άρθρο 46… ;;;
3. Που ακριβώς στον Ν. 3883/10 αναλύεται η διαδικασία μιας μονιμοποιήσεως Ανθστή – Υπξκού εξ Εθελοντών, εκτός από την γενικότητα των παρ. 1 ως 3 του άρθρου 69… ;;;

1. Εθελοντές Μακράς Θητείας της περίπτωσης ια` του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του, δύνανται να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεως τους. 

2. Η μονιμοποίηση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου.

3. Οι μονιμοποιούμενοι διατηρούν τη μεταξύ τους αρχαιότητα εντός της επετηρίδας τους.
3. Γιατί από την 01-01-17 οι παρακάτω κατηγορίες μονιμοποιούμενων Εθελοντών:α. Του ΝΔ 445/74β. Του Ν.705/77γ. Του Μουσικού Σώματοςδ. Του Ν. 1848/89, όσον αφορά τα μισθολογικά κλιμάκια, χωρίστηκαν σε 2 κατηγορίες (Β και Γ) εφόσον:ΑΠΑΝΤΕΣ ήταν μονιμοποιούμενοι με τους τελευταίους (δ) το 2011… ;;;ΑΠΑΝΤΕΣ στερούνται φοιτήσεως σε Παραγωγική Σχολή Υπαξιωματικών… ;;; 4. Γιατί σε Υπουργική Απόφαση του 2011 (μετά την μονιμοποίηση των ΕΜΘ), ενώ καθορίζονται οι κατηγορίες στελεχών και ΔΕΝ υπάρχει η κατηγορία ΕΜΘ, η Υπηρεσία συνεχίζει να κρατά σε ισχύ μέχρι σήμερα αυτόν τον όρο, ως βαθμό και ιδιότητα (με πρόσχημα την προέλευση)…;;;

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011

ΦΕΚ 1139/Β/3-6-2011

Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.

Ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) νοούνται:
1)Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή).
2)Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.
3)Οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπαξιωματικοί και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες).  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2011 
5 Γιατί η προαγωγή μου ΔΕΝ ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία που συμπλήρωσα τα 30 πραγματικά έτη υπηρεσίας βάσει του Ν. 3883/10, 
Άρθρο 69Μονιμοποίηση Εθελοντών Μακράς Θητείας4. Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του ν.δ. 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.  
αλλά ίσχυσε από την ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4609/19 (ήτοι την 03-05-19) με αποτέλεσμα:Να μην μπορώ να λάβω τα ακριβή αναδρομικά ποσά που δικαιούμαι με την συμπλήρωση της 30ετιας… ;;;Να μην μου αποδίδεται στα 34 έτη υπηρεσίας – ως εν ενεργεία – ο βαθμός του Υπλγού όπως συμβαίνει σε όλους τους ομοιόβαθμους μου.. ;;;
6. Γιατί στο κατατεθέν νομοσχέδιο της 17 Δεκ 20 δεν τέθηκε το μισθολογικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς που πρέπει να διέπει όσους Αξκούς εξ ΕΜΘ αποστρατεύονται…;;;
7. Πότε θα αρχίσω να πληρώνομαι σύμφωνα με τον βαθμό που κατέχω… ;;;
8. Πότε θα μου αποδοθούν τα αναδρομικά ποσά, που βάσει νόμου δικαιούμαι και τι θα γίνει για όσα χάνω από την ημερομηνία συμπλήρωσης της 30ετιας μου ως την 03-05-19 που ισχύει ο Ν. 4609/19… ;;;
9. Γιατί το άρθρο 121 στο προχτεσινό κατατεθέν νομοσχέδιο ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει και τους εν ενεργεία μονιμοποιηθέντες εξ ΕΜΘ Αξκούς, οι οποίοι:Έχουν συμπληρώσει και αυτοί 25ετη πραγματική υπηρεσία ως την ίδια ακριβώς ημερομηνία (31-12-15)… ;;;Υπηρετούν και αυτοί ως Μόνιμοι Αξκοί εκ μονιμοποιήσεως Εθελοντών στο Σώμα των Αξιωματικών των ΕΔ… ;;;
Ποιος μπορεί να θέσει τα παραπάνω ερωτήματα επισήμως… ;;;;Ποιος μπορεί να τα απαντήσει επίσημα… ;;; 

Ίδωμεν… ευελπιστώντας για τις αρμόζουσες απαντήσεις… !!!
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας…