<
13.3 C
Athens
Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ...

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σε μία περίοδο που η Τουρκική επιθετικότητα παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις, κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και η ανάπτυξη πολύπλευρης εξωτερικής πολιτικής για μία ειρηνική αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων. Πρωτίστως όμως πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι με την οικονομική μας ανάπτυξη και την ενίσχυση της αυτοτέλειας και της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) επεκτείνουμε το επίπεδο της αποτρεπτικής μας ισχύος, ως μία κρίσιμη μάζα εθνικής ισχύος.

Οργανικό τμήμα της αναπτυξιακής στρατηγικής μπορεί και πρέπει να αποτελεί η αμυντική βιομηχανία σε όλο το φάσμα και ιδίως στις νέες τεχνολογίες. Η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ), όπως έχει νομοθετηθεί με το άρθρο 3 του ν.3978, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας εγχώριας τεχνολογικής-βιομηχανικής βάσης για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία των ΕΔ.

Η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) έχει υποστεί παραγωγικές, τεχνολογικές και οικονομικές «ζημιές» από την απότομη προσαρμογή της Ελληνικής οικονομίας και τις μειώσεις της εσωτερικής ζήτησης.

Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ως εθνική αναγκαιότητα και επείγουσα προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής «επανίδρυσης» και «επανεκκίνησης» της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στενά συνδεδεμένης με τον γενικότερο σχεδιασμό  της οικονομικής ανάπτυξης, και, της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, χωρίς νέα ελλείμματα, με ανταγωνιστική, εμπορική, επιχειρηματική λειτουργία και εξωστρέφεια, ενισχύοντας την μαχητική ικανότητα των ΕΔ και την αυτονομία τους σε επίπεδο εξοπλισμών. Η δυνατότητα υλοποίησης αυτής της λύσης έχει κυρίως πολιτική και δευτερευόντως οικονομική χροιά. Χρειάζεται σχέδιο και χρηματοδότηση αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Προς τούτο, προκύπτει η αναγκαιότητα εφαρμογής των ακολούθων επτά (7) προτάσεων:

1.    Πολιτική βούληση και στρατηγικός σχεδιασμός, μέσω στοχευμένης στήριξης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του ρόλου της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και του θεσμικού πλαισίου εξυγίανσής της, με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας (κυρίως εξυγίανση κρατικών εταιρειών και δημόσιος έλεγχος ιδιωτικών μεγάλων εταιρειών).

2.    Συνολική οργανωτική και θεσμική παρέμβαση, μέσω:

       –      Θέσπισης θεσμικού πλαισίου ανταποδοτικής αξιοποίησης εξοπλιστικών δαπανών, με αναπτυξιακά κίνητρα και εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών.

       –      Εκσυγχρονισμού της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας σε στελεχιακό, τεχνολογικό, οργανωτικό επίπεδο.

       –      Σύσταση διακριτής κρατικής αναπτυξιακής δομής (επιπέδου Αν. Υπουργού ή Υφυπουργού), αποκλειστικά υπεύθυνης για τις Αμυντικές Επενδύσεις, τους Εξοπλισμούς και την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία.

3.    Θέσπιση οργανωμένης πολιτικής, ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικές βιομηχανικές επιστροφές στην Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία με συγκεκριμένο ποσοστό, όχι μικρότερο του 30%, επί του ύψους των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Οι κυριότεροι τρόποι υλοποίησης των βιομηχανικών επιστροφών είναι μέσω συμμετοχής Ελληνικών αμυντικών εταιρειών ως υποκατασκευαστών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των μεγάλων κατασκευαστών και μέσω ανάληψης από την ΕΑΒΙ, εν όλω ή εν μέρει, της υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των ΕΔ.

4.    Συνεργασία της ΕΑΒΙ με τις ΕΔ της χώρας στο πλαίσιο κάλυψης των εξοπλιστικών αναγκών τους, μέσα από ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και διαφανή προγραμματισμό.

5.    Συμμετοχή σε πολυεθνικά (και ευρωπαϊκά κοινοτικά) προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής νέων προϊόντων αμυντικού υλικού.

6.    Συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε επενδυτικά ερευνητικά προγράμματα με στόχο την παραγωγή καινοτόμων οικονομικών εφαρμογών για τις ΕΔ και την ΕΑΒΙ γενικότερα.

7.    Υπογραφή συμφωνιών ασφάλειας και εφοδιασμού παράλληλα με τις συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Με αυτό τον τρόπο, η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία αναμφίβολα θα δύναται να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Να συμβάλλει στην αυτοδυναμία των ΕΔ, υποδεικνύοντας τον κατάλληλο προσανατολισμό που θα τις ενδυναμώσει αμυντικά και τεχνολογικά. Να ενισχύσει τη δυνατότητα συμπαραγωγής με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας και να συνεργαστεί μαζί τους, στο πλαίσιο εφαρμογής βιομηχανικών επιστροφών από εξοπλισμούς. Να συμβάλλει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, βοηθώντας τις βιομηχανικές εξαγωγές, υποκαθιστώντας εισαγωγές, και προσελκύοντας επενδύσεις σε τομείς που τώρα αδυνατούμε να εξυπηρετήσουμε, παύοντας να είμαστε μόνο καταναλωτές. Να παρέχει λύση στο πρόβλημα της ανεργίας και του Brain Drain, συγκρατώντας επιστήμονες στη χώρα και επαναπατρίζοντας το εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιό μας που έχει μεταναστεύσει, παρέχοντας θέσεις εργασίας σε χιλιάδες εργαζόμενους και κυρίως εξειδικευμένους στην υψηλή τεχνολογία που είναι πολλαπλασιαστής ισχύος της χώρας. Να συνεργαστεί με τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Και τέλος, να συμβάλλει στην ισχυροποίηση της θέσης της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή μας, σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής