13.3 C
Athens
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕιδική Αποζημίωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων για Απασχόληση Κατά τις Νυχτερινές Ώρες

Ειδική Αποζημίωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων για Απασχόληση Κατά τις Νυχτερινές Ώρες

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΟΕΣ)

ΘΕΜΑ:   Ειδική Αποζημίωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων για Απασχόληση Κατά
τις Νυχτερινές Ώρες

ΣΧΕΤ.:  α.      Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου
και τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιο-νομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-τηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις»
        β.      Υπ’ αριθμ. πρωτ. 761/2018 έγγραφό μας
        γ.      Υπ’ αριθμ. πρωτ. 699/2019 έγγραφό μας
        δ.      Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1450/2020 έγγραφό μας
        ε.      Υπ’ αριθμ. πρωτ. 747/2021 έγγραφό μας
        στ.     Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1820/2021 έγγραφό μας
        ζ       Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 5271/18.05.2022 Ερώτηση της ΒτΕ (Π.Α.ΣΟ.Κ.-ΚΙΝ.ΑΛ.)
        η.      Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 86483 ΕΞ 2022/21.06.2022/ΥΠΟΙΚ Απάντηση της ΒτΕ
        θ.      Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/3534/18420/24 Ιουν 22/ΥΠΕΘΑ Απάντηση της ΒτΕ

        Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε.

        Εκπροσωπώντας θεσμικώς Ελληνίδες και Έλληνες στρατιωτικούς,
απευθυνόμα-στε σ’ Εσάς ως Αρχηγό των ΕΔ στο πλαίσιο του άρθρου 45 του
Συντάγματος και επικαλούμενοι παράλληλα την πρότερη ιδιότητά σας ως
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρέψτε μας να Σας
μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των στρατιωτικών, αναφορικά με
τη συστηματική και παγιωμένη μη συμμόρφωση της Πολιτείας με τους νόμους
που η ίδια έχει ψηφίσει.

        Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην άρνηση καταβολής -για έκτο συναπτό
έτος- της αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας που ο νόμος ορίζει [ως σχετικό
(α)], κάτι που επιβεβαιώνεται εκ νέου και από την πιο πρόσφατη
αλληλογραφία στο πλαίσιο ερωτή-σεως κοινοβουλευτικού ελέγχου [σχετικά
(η) έως (ζ), τα οποία επισυνάπτουμε στο παρόν].

        Από το 2018 κι έπειτα, με πλήθος εγγράφων της Ομοσπονδίας μας, τα οποία
εξελίχθηκαν σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, λαμβάνουμε σταθερά
την ίδια απάντηση: δεν ευθυνόμαστε «εμείς», ευθύνονται οι «άλλοι», σαν
να πρόκειται, όχι για συναρμόδιους για φορείς (εννοούνται τα Υπουργεία
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών) αλλά για ανεξάρτητους Οργανισμούς δίχως
την υποχρέωση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ τους.

        Καθ’ αυτόν τον τρόπο η Πολιτεία έχει εγκλωβίσει τις/ους στρατιωτικούς
σε ένα άτυπο πινγκ πονγκ, από το ένα Υπουργείο στο άλλο, ως προς μια
απόδοση ευθυνών που δεν μας απασχολεί. Μέσω αυτής της τακτικής η
Πολιτεία, δυστυχώς, δείχνει στην πράξη την απαξίωση και την αδιαφορία
της για το προσωπικό των ΕΔ, που κατά τα λοιπά ξέρει πολύ καλά να
χρησιμοποιεί κάθε τόσο σε αλλότριες υποχρεώσεις για να βγάζει τα κάστανα
από τη φωτιά, καθώς και να το αποκαλεί διαρκώς «συντελεστή ισχύος»,
δίχως όμως να του συμπεριφέρεται αναλόγως.

        Ωστόσο, αν μέχρι πρότινος παρακολουθούσαμε το θέατρο το παραλόγου περί
του ποιος δεν έχει κάνει τι, πλέον ο εμπαιγμός αναβαθμίστηκε: Ενώ τα
προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα παρουσιαζόταν ως γραφειοκρατικό, ξαφνικά
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και δημοσιονομικός παράγοντας που δεν είχε
ληφθεί εγκαίρως υπόψιν. Αποτέλεσμα είναι, τα δεδουλευμένα μας να μην
μπορούν να καταβληθούν για μια ακόμα φορά. Και σα να μην ήταν αρκετά τα
προαναφερθέντα, επιπλέον πληροφορη-θήκαμε αρμοδίως ότι η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της Πολιτείας εξαρτάται και από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

                Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε.

        Επί τρία χρόνια ακούμε από τους αρμοδίους για την επιτυχία του
κυβερνητικού οικονομικού προγράμματος. Μόνο που, όταν έρχεται η ώρα της
καταβολής των δεδουλευμένων μας, τα συναρμόδια Υπουργεία μας
διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση είναι (δημοσιονομικά) δύσκολη.

        Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως, ούτε για τα αναδρομικά που λάβαμε το
2018 (σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’ αριθμ.
2193/2014 και 1125/2016) είχε υπάρξει πρόβλεψη, όπως μας διαβεβαίωνε ως
το 2015 η Πολιτεία, μέχρι που, τελικώς, βρέθηκαν από χρηματοδότηση του
Μεγάρου Μουσικής. Το γεγο-νός αυτό αποδεικνύει ότι η μόνη διαφορά ήταν
στην πολιτική βούληση, όχι μόνο προ και μετά 2015, αλλά και σε σχέση και
το σήμερα.

        Πλέον, όλες/οι οι στρατιωτικοί έχουν αντιληφθεί με απογοήτευση ότι η
Πολιτεία δεν επιθυμεί να καταβάλει τα δεδουλευμένα μας και γι’ αυτό
αποφεύγει, με διάφορα προσχήματα, να συμμορφωθεί με τους νόμους που η
ίδια έχει ψηφίσει, αδιαφορώντας και για το παράδειγμα που δίνει.
Θεωρούμε δεδομένο ότι, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και την ταυτόχρονη
επίκληση του κορωνοïού, θα ακούσουμε κάποιαν άλλη εύσχημη δικαιολογία
που να εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό.

        Είναι θλιβερό ότι, ενώ η Πολιτεία οφείλει να συμπεριφερθεί στους
στρατιωτικούς όπως πραγματικά τους αρμόζει και να αναγνωρίσει την
προσφορά τους, αντ’ αυτού επί έξι (6) έτη ζητάμε να τηρηθεί ο νόμος.
Είναι προφανές ότι η Ομοσπονδία μας δεν μπορεί να επιτρέψει την
κατάργηση διά της αποφυγής συμμόρφωσης, μιας σπουδαίας κατάκτησης που
επιδιώκαμε επί σειρά ετών (της αναγνώρισης της νυκτερινής εργασί-ας, η
οποία οφείλει να αποζημιώνεται), τη νομοθέτηση της οποίας πετύχαμε με το
(α) όμοιο πείθοντας την τότε πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

        Κατόπιν των ανωτέρω, Σας απευθύνουμε έκκληση να παρέμβετε, προκειμένου
να υπάρξει άμεση συμμόρφωση της Πολιτείας όχι μόνο ως προς την καταβολή
της αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας των στρατιωτικών αλλά επί όλων των
οικονομικών εκκρεμοτήτων εις βάρος των στρατιωτικών, αποδίδοντας με αυτό
τον τρόπο για μια ακόμα φορά Δικαιοσύνη.

        Παραμένουμε στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

        Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους
κοινοποιεί-ται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος,
δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.