13.3 C
Athens
Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔΙΑΦΟΡΑΔωρεάν Παραχωρήσεις του Ταμείου Εθνικής Άμυνας

Δωρεάν Παραχωρήσεις του Ταμείου Εθνικής Άμυνας

Του Ειδικού Συνεργάτη

Μετά την ατυχή έκβαση του Ελληνοτουρκικού Πολέμου το 1897, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Ελλάδος διαβλέποντας την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα στην Κρήτη, την συνέχιση του Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και τα διάφορα γεγονότα που συνέβαιναν τότε στα Βαλκάνια, τα οποία δεν άφηναν καμία αμφιβολία πως τα σύννεφα ενός γενικευμένου πολέμου δεν θ’ αργούσαν να φανούν, αποφάσισε την αναδιοργάνωση των Ένοπλων Δυνάμεων αφενός, αλλά και την επαύξηση της εκπαίδευσης με παράλληλο εκσυγχρονισμό των διατιθέμενων μέσων.

Έτσι, το 1900 επί κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη, που ανέλαβε το 1899, συστήθηκε η «Γενική Διοίκηση Στρατού» υπό τον τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο και τρία χρόνια μετά προωθείται νέος οργανισμός του στρατού που τελικά εγκρίνεται και ψηφίζεται το 1904.

Το ίδιο έτος (1904) συστάθηκε με νόμο, ειδικό ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Αμύνης» και έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου ήταν η συμπλήρωση των αναγκών του Στρατού Ξηράς από τους πόρους του, που διαθέτονταν αποκλειστικά για την προμήθεια του παντοειδούς υλικού πολέμου και την κατασκευή ή ανακαίνιση των στρατιωτικών κτιρίων. Με το νόμο καθορίζονταν επίσης οι πόροι του Ταμείου, η διοίκησή του από επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, τους Υπουργούς Στρατιωτικών και Οικονομικών, το Γενικό Διοικητή Στρατού και τον Αρχηγό της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού, καθώς και τα σχετικά με τη διαχείρισή του και την πραγματοποίηση των εσόδων και εξόδων.

Η πρώτη παραγγελία πολεμικού υλικού από τους πόρους του Ταμείου Εθνικής Άμυνας έγινε το ίδιο έτος και αφορούσε 60.000 τουφέκια Μάνλιχερ.

Το 1906 σε συνέχεια της ίδιας κυβέρνησης, (4η πρωθυπουργία Γ. Θεοτόκη), μετά τη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών, λήφθηκαν και τα πρώτα σοβαρά μέτρα της στρατιωτικής ανασυγκρότησης τα οποία και εξακολούθησαν να επιταχύνονται κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας της κυβέρνησης εκείνης. Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με μια σειρά διαταγμάτων προικοδοτήθηκε με νέους Πόρους έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παραγγελία άλλων 40.000 ακόμη τυφεκίων Μάνλιχερ που παραλήφθηκαν το ίδιο έτος, ενώ συνάφθηκε δάνειο 20.000.000 δρχ. που διατέθηκε στο παραπάνω Ταμείο για παραγγελίες υλικού επιστράτευσης και κατασκευή αποθηκών. Το ύψος εκείνων των παραγγελιών καθώς και των ετών 1907, 1908 και 1909 (επί Θεοτόκη) ανήλθε στο συνολικό ποσό των 77.000.000 δρχ.

Επίσης με τα παραπάνω διατάγματα καθορίστηκε ότι η περιουσία του Ταμείου διατίθεται για την προμήθεια υλικού πολέμου, την κατασκευή και ανακαίνιση των απαιτούμενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικών επιστρατεύσεων, την κατασκευή έργων οχυρώσεως και την αγορά κτηνών για τις ανάγκες του στρατού.

Τα ποσά που διατέθηκαν για στρατιωτικές ανάγκες, κυρίως μετά το 1904 και ιδιαίτερα μεταξύ 1910-12, ήταν πολύ μεγάλα και υπερέβαιναν κατά μέσο όρο το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Κράτους. Μόνο από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας το 1904-1912 διατέθηκαν για προμήθειες και διάφορα έργα στην περίοδο αυτή διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια (214.000.000) δραχμές, από τα οποία τα εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια (115,000,000) δραχμές μετά το 1910.Τα χρήματα αυτά κυρίως δαπανήθηκαν για την προμήθεια ατομικού οπλισμού, πυροβόλων, πυρομαχικών, οχημάτων, ειδών ιματισμού και υποδήσεως, εξαρτύσεως, στρατοπεδίας, ίππων και ημιόνων, την κατασκευή στρατώνων, αποθηκών, έργων οχυρώσεως και τις λοιπές ανάγκες του στρατού.

Το 1926 το Ταμείο Εθνικής Άμυνας διελύθη και η περιουσία του μεταβιβάστηκε στη νεοσυσταθείσα με το ΝΔ της 26-08-1925 (ΦΕΚ 228Α’/31-8-1925) υπηρεσία της Αεροπορικής Άμυνας. Το 1929, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου , με τον Νόμο 4407/1929, πραγματοποιήθηκε η ανασύσταση του Ταμείου Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ), περιελθόντων στην πλήρη κυριότητά του όλων των κατεχομένων υπό του Στρατού Ξηράς ακινήτων, μεταξύ των οποίων και αυτών που είχαν υπαχθεί το 1926 στη προαναφερθείσα υπηρεσία της Αεροπορικής Άμυνας.
Ακίνητα Ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α.
Το Τ.ΕΘ.Α διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του περίπου 2000 ακίνητα από τα οποία 1477 είναι καθαρής ιδιοκτησιας ΤΕΘΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Στρατόπεδα
Πεδία Βολής
Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ)
Λέσχες Αξιωματικών
Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)
Φυλάκια Παραμεθορίου Ζώνης
Κτήρια- Οικόπεδα εντός και εκτός Αστικού Ιστού
Κληροδοτήματα

Κατά γεωγραφικό διαμέρισμα η κατανομή των ακινήτων του Τ.ΕΘ.Α έχει όπως στον παρακάτω πίνακα:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική επιφάνεια του Ελληνικού Χώρου ανέρχεται σε 132.000.000.000τμ προκύπτει ότι το Τ.ΕΘ.Α είναι κάτοχος του 0,19% της συνολικής Ελληνικής Επικράτειας.

Πηγή :  https://www.ndf.gr/el/portfolio/tetha-realty.html

Αποστολή

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Θ.Α  https://www.ndf.gr/el/organization/history.html η αποστολή του είναι η παρακολούθηση, διαχείριση και ορθολογιστική αξιοποίηση της περιουσίας που διαθέτει,  με στόχο την συμβολή του στην αμυντική οργάνωση και ενίσχυση της χώρας, μέσω της διάθεσης, των εκ της ορθής αξιοποίησης της ακινήτου περιουσίας του προερχόμενων πόρων.

Το ΤΕΘΑ λειτουργεί όπως προείπαμε  βάσει του Νόμου 4407/1929  και των συναφών με αυτόν Διαταγμάτων και με γνώμονα το Άρθρο 2 η βασική αποστολή την συνδρομή του στην συμπλήρωση και επαύξηση της κατά ξηρά αμύνης  της χώρας, μέσω της ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης της ακινήτου περιουσίας που διαθέτει.

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας διέθεσε από του έτους 1935 μέχρι τον Οκτώβριο του 1940 για τον Στρατό Ξηράς 6.827.901.610 δραχμές, οι οποίες κατανεμηθήκαν όπως παρακάτω :

Η συνεισφορά του ΤΕΘΑ στην χρηματοδότηση έργων στρατιωτικής αναγκαιότητας και σκοπιμότητας,  συνεχίστηκε αδιαλείπτως και μετά το 1950. Ιδιαίτερη  υπήρξε η προσφορά του κατά την περίοδο μετά το 1974, όταν ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας αμυντική οργάνωση στον Έβρο και τις νήσους του Αν. Αιγαίου.  Συγκεκριμένα  το ΤΕΘΑ, εκτός των έργων αμυντικής οργάνωσης χρηματοδότησε εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή στρατιωτικών οικημάτων (ΣΟΑ) τόσο στην περιοχή της Θράκης όσο και στις νήσους του Αν. Αιγαίου, συνολικού ύψους 65,6 εκατομ. Ευρώ.  Παράλληλα μέχρι και σήμερα χρηματοδοτεί την ανέγερση και συντήρηση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών έργων και κτηρίων σε όλη την επικράτεια.

Ο Νόμος 4407/1929 αποτελεί και τον Ιστορικό Ιδρυτικό Νόμο περί ΤΕΘΑ.

Επειδή :

Σύμφωνα με το Άρθρο 2,  του ιδρυτικού Νόμου, περί  “ Σκοπού του Ταμείου Εθνικής Αμύνης ”, « Η περιουσία του Ταμείου Εθνικής Αμύνης διατίθεται αποκλειστικώς και μόνον προς τον σκοπόν της συμπληρώσεως των μέσων της κατά  ξηράν αμύνης  της  χώρας, ήτοι:
α/ Δια την προμήθειαν υλικού επιστρατεύσεως  πάσης αρμοδιότητος
β/ Δια την κατασκευήν και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων εν γένει
γ/ Δια την κατασκευή οχυρών

Τίθεται το εξής ερώτημα:

Συνεχίζει να λειτουργεί το Τ.Ε.Θ.Α  σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του;

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Θ.Α από το ταμείο έχουν γίνει οι παρακάτω παραχωρήσεις:

Από τα έτη 1980 έως και 2009, παραχωρήθηκαν δωρεάν από το Τ.ΕΘ.Α. στο Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, περίπου 100 ακίνητα, το συνολικό εμβαδό των οποίων ανέρχεται σε 2.526.000 τ.μ. Ενδεικτικά,  ορισμένες εκ των εν λόγω παραχωρήσεων φαίνονται παρακάτω:

  1. Με τον Ν.1730/1987 «Περι ΕΡΤ-ΑΕ» όσες εκτάσεις του ΤΕΘΑ χρησιμοποιούσε η ΕΡΤ (ΥΕΝΕΔ) περιήλθαν στην κυριότητά της.
  2. Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» στο Χαϊδάρι. Παραχωρήθηκαν 105.646 τ.μ στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το έτος 1992, για την ανέγερση του Αττικού Νοσοκομείου. Επίσης έκταση 50 στρεμμ. παραχωρήθηκαν για την δημιουργία πρότυπου πάρκου ιστορικής μνήμης.
  3. Στρατόπεδο «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ» στην Κομοτηνή. Παραχωρήθηκαν 16.200 τ.μ το έτος 2001 στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο.
  4. Στρατόπεδο «ΒΑΡΥΤΗ» στο Γουδή. Παραχωρήθηκαν από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 9.600 τ.μ το έτος 2001, όπου και ανηγέρθη η Μονάδα Θεραπείας Παίδων με Νεοπλασματικά Νοσήματα υπό την αιγίδα του Συλλόγου «Ελπίδα» του οποίου πρόεδρος είναι η κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.
  5. Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ» στην Χίο. Παραχωρήθηκαν το έτος 2004 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 6.794 τ.μ, για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
  6. Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗ» στον Πειραιά. Παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο 11.996 τ.μ, για λογαριασμό του Δήμου Πειραιώς ,για την δημιουργία Χώρων Αθλητισμού.
  7. Στρατόπεδο «ΣΤΑΙΚΙΔΗ» στην Αλεξ/πολη. Παραχωρήθηκαν 20.973 τ.μ στη Ν.Α Εβρου για την δημιουργία Πάρκου Δημόσιας Διοίκησης.
  8. 4ο Πεδίο Βολής Τριπόλεως. Παραχωρήθηκε έκταση 129.898 τ.μ. στο ελληνικό δημόσιο για την δημιουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από τις παραπάνω δωρεάν παραχωρήσεις ποια ήταν η ανταποδοτικότητα  για :

α/ Δια την προμήθειαν υλικού επιστρατεύσεως  πάσης αρμοδιότητος
β/ Δια την κατασκευήν και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων εν γένει
γ/ Δια την κατασκευή οχυρών;

Σύμφωνα με όσα ορίζει Άρθρο 2,  του ιδρυτικού Νόμου 4407/1929 περί  “ Σκοπού του Ταμείου Εθνικής Αμύνης ”, « Η περιουσία του Ταμείου Εθνικής Αμύνης διατίθεται αποκλειστικώς και μόνον προς τον σκοπόν της συμπληρώσεως των μέσων της κατά  ξηράν αμύνης.

n.4407_1929 by kranosgr on Scribd

py_okt_23 by kranosgr on Scribd