<
13.3 C
Athens
Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Δυσλειτουργίες με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις ΕΔ

Δυσλειτουργίες με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις ΕΔ

ΘΕΜΑ : Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΕ) στις ΕΔ

α. ΠΔ 432/1983 (ΦΕΚ Α΄ 162, «Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 275/18.2.2020 έγγραφό μας

γ. Η από 02.9.2020 ανακοίνωση ΥΠ.ΕΘ.Α.

δ. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27/06.9.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Ήδη και εγκαίρως, με το (β) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε εκ νέου, η Ομοσπονδία μας σας γνώρισε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΕ) στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους.

Τα προβλήματα μεταφέρθηκαν στον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δια συμβούλου του, με τον οποίον συναντήθηκε την 03.3.2020 αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σύντομα να επιλυθούν τα προβλήματα και να δοθεί σε πλήρη εφαρμογή για τα στελέχη των ΕΔ και τις οικογένειές τους το ΣΗΕ.   

Πράγματι, όπως ανακοινώθηκε, με τη (γ) σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «πλέον οι άμεσα ασφαλισμένοι του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (δηλαδή όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί) και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους εντάσσονται πλήρως στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η συνταγογράφηση δε των άμεσα ασφαλισμένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διενεργείται από ιατρούς στρατιωτικής μονάδας, στρατιωτικού νοσοκομείου ή σε τμήμα επειγόντων περιστατικών κρατικού νοσοκομείου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση διενεργείται μόνο κατόπιν βεβαίωσης/παραπομπής από ιατρό στρατιωτικής μονάδας.».

Ωστόσο, όπως μας μεταφέρεται από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.), με το (δ) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε, ωσαύτως, συνημμένως, αλλά υφίσταται και σε άλλες περιοχές, διαπιστώνεται πρόβλημα στη συνταγογράφηση από το γεγονός ότι δεν υπηρετούν στρατιωτικοί ιατροί σε όλες τις Μονάδες/Υπηρεσίες/Καταστήματα, ενώ δεν υπάρχουν και νοσοκομειακές μονάδες των ΕΔ σε όλη την Επικράτεια, με αποτέλεσμα τα στελέχη που υπηρετούν σε απομακρυσμένες μονάδες, περιοχές και νησιά και, πριν ακόμα απευθυνθούν σε ιδιώτες ιατρούς (με αντίστοιχη βεβαίωση), βάσει των προνοιών του (α) σχετικού, πρέπει να απευθυνθούν στις τοπικές κρατικές δομές, όπου αυτές υφίστανται.

Αυτή όμως η διαδικασία προκαλεί εύλογες απορίες, λόγω των αυστηρών περιορισμών που θέτει, από τη στιγμή που, κατά βάση, η ανάγκη συνταγογράφησης αφορά φάρμακα για χρονίζοντα νοσήματα τα οποία είθισται να γνωματεύονται ούτως ή άλλως σε ετήσια βάση από στρατιωτικούς ιατρούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι, σε μία εποχή όπου τα κρούσματα του COVID-19 αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό, δεν υπάρχει κανένας λόγος, τα στελέχη των ΕΔ να απευθύνονται σε δημόσιες δομές για τόσο τυπικές συνταγογραφήσεις, όπου ενδεχομένως να έρθουν σε επαφή με άτομα, τα οποία μόνο εκ των υστέρων θα αποδειχθεί ότι ήταν φορείς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια των στελεχών και τις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα και δη, στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι είναι εφικτό η ανωτέρω δυσλειτουργία να θεραπευθεί και ενδεχομένως για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η πανδημία, με τη χορήγηση βεβαίωσης των οικείων Διοικητών (ή ιατρού, όπου υφίσταται) όπου θα αναγράφεται η αδυναμία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες όπου δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και δεν υπάρχει ούτε και στρατιωτική δομή υγείας, ώστε να μπορούν όπως απευθυνθούν σε ιδιώτες ιατρούς.

……………………..

ΘΕΜΑ : Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΕΔ

α. ΠΔ 432 (ΦΕΚ Α’ 162/83, «Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.»)

β. Το από υπ’αριθμ. 10/2020 έγγραφό μας

γ. Το υπ’αριθμ. 275/2020 έγγραφο ΠΟΕΣ

δ. Η από 2-Σεπ-20 ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ

1. Σε συνέχεια της (δ) σχετικής ανακοίνωσης με την οποίαν γνωστοποιήθηκε η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τα στελέχη των ΕΔ, σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν καταφθάσει από μέλη μας προβλήματα στην εφαρμογή της.

2. Πιο συγκεκριμένα, όπως έχουμε αναδείξει ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο [ως σχετικά (β) και (γ)], το πρόβλημα της συνταγογράφησης στην περιοχή μας σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν υπηρετούν στρατιωτικοί ιατροί, ενώ δεν υφίστανται και έτερες νοσοκομειακές μονάδες των ΕΔ. Ως εκ τούτου τα στελέχη, πριν ακόμα απευθυνθούν σε ιδιώτες ιατρούς (με αντίστοιχη βεβαίωση), βάσει των προνοιών του (α) σχετικού πρέπει να απευθυνθούν στις τοπικές κρατικές δομές, όπου αυτές υφίστανται.

3. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μας προκαλεί εύλογες απορίες ως προς τη σκοπιμότητά της, λόγω των αυστηρών περιορισμών, από την στιγμή που, κατά βάσιν, η ανάγκη συνταγογράφησης αφορά φάρμακα για χρονίζοντα νοσήματα τα οποία είθισται να γνωματεύονται ούτως ή άλλως σε ετήσια βάση από στρατιωτικούς ιατρούς, ήτοι υφίσταται ετήσια γνωμάτευση στρατιωτικού ιατρού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι, σε μία εποχή όπου τα κρούσματα του COVID-19 αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό, δεν υπάρχει κανένας λόγος, τα στελέχη των ΕΔ να απευθύνονται σε δημόσιες δομές για τόσο τυπικές συνταγογραφήσεις, όπου ενδεχομένως να έρθουν σε επαφή με άτομα, τα οποία μόνο εκ των υστέρων θα αποδειχθεί ότι ήταν φορείς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις Μονάδες του ανατολικού Αιγαίου και δη, στην παρούσα χρονική συγκυρία.

5. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι εφικτό, η ανωτέρω δυσλειτουργία να υπερκερασθεί με μία απλή τροποποίηση, ώστε τα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες όπου δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και, αντίστοιχα, δεν υπάρχει ούτε στρατιωτική δομή υγείας, να δύνανται όπως απευθυνθούν σε ιδιώτες ιατρούς με χορήγηση βεβαιώσεως διά των οικείων Διοικήσεων (ή ιατρού, όπου υφίσταται) περί την αδυναμία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.