13.3 C
Athens
Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΔιάθεση στρατιωτικών σε τρίτους φορείς

Διάθεση στρατιωτικών σε τρίτους φορείς

Για μία ακόμα χρονιά, 13η όπως το ίδιο το ΓΕΕΘΑ πληροφορεί, οι ΕΔ θα καλύψουν κενά του Υπουργείου Παιδείας. Όπως αναδεικνύει με αγανάκτηση η ΠΟΕΣ, προφανώς τα 13 χρόνια των παγιωμένων κενών δεν είναι αρκετά για να υπάρξουν προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού και για μια ακόμα φορά επιλέγεται η συνηθισμένη και ανέξοδη λύση των στρατιωτικών. Το εντυπωσιακό της περίπτωσης είναι ότι το ΓΕΕΘΑ με το έγγραφό του απαιτεί να δοθεί λύση ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα προσωπικού. Κοινώς, είναι αδιάφορο αν οι στρατιωτικοί έχουν δικαιώματα (όπως ανάγκη για ξεκουραση, χορήγηση αδειών κλπ), διότι προέχει η ικανοποίηση των αιτημάτων τρίτων φορέων. Όπου ιδίως φέτος το καλοκαίρι, όπως επισημαίνουν οι σσυνδικαλιστές, οι “τρίτοι” αυξήθηκαν δραματικά και μάλιστα με την αιτιολογία της “κοινωνικής προσφοράς” ή των “έκτακτων συνθηκών”. Ως λύση, η ΠΟΕΣ επαναφέρει το αίτημά της για πλήρη απεμπλοκλή των ΕΔ από απασχολησεις που σχετίζονται με άλλα επαγγελματικά αντικείμενα. 

ΘΕΜΑ:   Διάθεση Στρατιωτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΧΕΤ.:  α.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1327/2022 έγγραφο μας.

β.  Φ.411/340/2429333/Σ.6008/04 Αυγ 23/ΓΕΕΘΑ/Β1

              Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας αναδεικνύει διαρκώς τα προβλήματα της εργασιακής καθημερινότητας των στελεχών των ΕΔ, σημαντικό μέρος των οποίων αποτελεί η ενασχόληση με υποχρεώσεις τρίτων φορέων που διαρκώς μετακυλίονται στους στρατιωτικούς.

Υπό αυτό το πνεύμα και προφανώς επειδή οι «παραδόσεις» πρέπει να τηρούνται, με το (β) σχετικό πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αιτείται για 13η συνεχή χρονιά τη διάθεση προσωπικού των ΕΔ, για την κάλυψη κενών θέσεων οδηγών και συνοδών για κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση «απαιτούνται» συνολικά 37 άτομα για χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφορά Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας με γνώμονα να μην γίνουν προσλήψεις για κάλυψη κενών θέσεων. Υπενθυμίζουμε ότι, την ίδια στιγμή στρατιωτικοί θα απασχολούνται ως οδηγοί ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ έως την 31/12/23, στρατιωτικοί γιατροί θα απασχολούνται σε μονάδες του ΕΣΥ ανά την επικράτεια για άγνωστο χρονικό ορίζοντα, τα δασοπερίπολα διαρκώς αυξάνονται, όπου μόλις λήξουν θα αντικατασταθούν από άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις κλπ, ενώ δεν αναφέρουμε καν έτερες περιπτώσεις εξωϋπηρεσιακών απασχολήσεων του πρόσφατου παρελθόντος.

 Το πιο απογοητευτικό όμως είναι ότι με το ανωτέρω έγγραφο το ΓΕΕΘΑ διατάσσει τα Επιτελεία των τριών κλάδων των ΕΔ να καταβληθούν προσπάθειες εκπλήρωσης του αιτήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό πέρα από κάθε δυσχέρεια ή στενότητα διάθεσης προσωπικού, όταν στο έγγραφο δεν υπάρχει ούτε μία φορά η λέξη μέριμνα. Κοινώς, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον πως θα καλυφθεί το αίτημα (πχ αν επαρκεί το προσωπικό ή αν θα είναι εφικτή η κάλυψη των υπηρεσιακών υποχρεώσεων) αλλά μόνο η ικανοποίηση του αιτήματος. Όσον αφορά τις άδειες του προσωπικού, ή τη θεσμοθετημένη υποχρέωση για ξεκούραση, φαίνεται ότι δεν τίθεται καν θέμα για την Ηγεσία.

Κατόπιν των παραπάνω σας εκφράζουμε τις έντονες διαμαρτυρίες μας για την ακατάπαυστη και άνευ όρων αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού για την κάλυψη των κενών του κρατικού μηχανισμού και των φορέων του και ζητάμε την άμεση ακύρωση κάθε σχετικής διοικητικής πράξης διάθεσης ή απόσπασης στρατιωτικών για κάλυψη αναγκών τρίτων. Η τακτική αυτή πρέπει να σταματήσει άμεσα, όπως άμεση οφείλει να είναι και η απεμπλοκή. Οι στρατιωτικοί έχουν συγκεκριμένη αποστολή, δεν είναι τα παιδιά για όλες τις δουλειές. Κούρασε η παγιωμένη τακτική κάθε αίτημα να παρουσιάζεται ως «κοινωνική προσφορά» ή καλύπτονται υπό του μανδύα του δήθεν έκτακτου. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την κατάσταση στην οποίαν έχουν περιέλθει τα στελέχη, τα οποία λαμβάνουν μόνο διαταγές για ανακλήσεις, για πρόσθετες απασχολήσεις, για αποσπάσεις, για διαθέσεις. Είμαστε εργαζόμενοι. Έχουμε και δικαιώματα, όχι μόνο υποχρεώσεις.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.