13.3 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ

Κατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος ν.4808/21 προβλέπεται παροχή γονικής άδειας συγκεκριμένων αντίστοιχα ημερών σε κάθε εργαζόμενο, ενώ οι υπόψη διατάξεις έχουν απευθείας υποχρεωτική εφαρμογή και στο υπαγόμενο στρατιωτικό προσωπικό.Οι διατάξεις αυτές αδίκως δεν εφαρμόζονται για τα στελέχη των ΕΔ καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμα εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας περί της γονικής άδειας, αν και ο ΥΕΘΑ στην απάντησή του επί της σχετικής ερώτησής μας για την άδεια πατρότητας διαβεβαίωσε ότι το δικαιούμενο προσωπικό δύναται να την αιτήσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4808/21 (άρθρο 27), κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.Πέραν των αναφερομένων από τον ΥΕΘΑ, η τροποποίηση της σχετικής ΥΑ (ΦΕΚ 2808Β’/2016) κρίνεται υποχρεωτική και επιβεβλημένη η έκδοση των σχετικών διευκρινιστικών οδηγιών από το ΓΕΕΘΑ και τα ΓΕ, προκειμένου να ενημερωθεί το δικαιούμενο προσωπικό των ΕΔ.

Με σκοπό να ενεργοποιήσουμε τον ΥΕΘΑ επί του θέματος, αφού εδώ και έντεκα μήνες δεν έχει κάνει καμία σχετική ενέργεια, κατατέθηκε σχετική ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Στον πρόσφατο ν.4808/2021 (ΦΕΚ Ά 101/19-6-2021) που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την Προστασία της Εργασίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

–        Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28, προβλέπεται ότι «Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.»

–        Στο άρθρο 25 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, …»

Δεδομένου ότι, αν και στην απάντησή σας επί της υπ’ αριθμ. 3757/8-3-22 ερώτησής μας, όσον αφορά στη χορήγηση της προβλεπόμενης από το ν.4808/21 άδειας πατρότητας στα στελέχη των ΕΔ, αναφερθήκατε ότι το προσωπικό των ΕΔ δύναται να αιτηθεί την 14ήμερη άδεια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 26 και 27 του παραπάνω νόμου, ακολουθώντας την αναλογική εφαρμογή των διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων επί του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ4753/6-9-16 ΥΑ σχετικά με το όργανο χορήγησης της άδειας, τη διαδικασία χορήγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ, εντούτοις, υποχρεούστε να προβείτε στη σχετική επικαιροποίηση της ΥΑ και στην έκδοση σχετικών διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ, προκειμένου να ενημερωθεί αρμοδίως  το δικαιούμενο προσωπικό των ΕΔ επί της γονικής άδειας.

Δεδομένου ότι, οι διατάξεις αυτές αδίκως δεν εφαρμόζονται εδώ και έντεκα μήνες από την ψήφιση του ν.4808/21, αφού δεν έχετε προβεί σε σχετικές ενέργειές σας στην επικαιροποίηση της σχετικής ΥΑ και της έκδοσης των απαραίτητων διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ, με αποτέλεσμα το δικαιούμενο προσωπικό να μην έχει ενημερωθεί αρμοδίως και έτσι να στερείται των δικαιωμάτων του.

Δεδομένου ότι, στην ομιλία σας στη βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του Δ’ Μέρους του Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών, αναφερθήκατε ότι προβήκατε στην επιτάχυνση των διαδικασιών και τη θέσπιση της μεταβατικότητας των σχετικών διατάξεων ώστε «να τύχουν εφαρμογής και γι’ αυτούς που κρίθηκαν μόλις τώρα, άλλως θα έπρεπε να τύχουν εφαρμογής στις κρίσεις που θα λάβουν χώρα το επόμενο έτος και θα χάναμε την ευκαιρία ενός έτους να διευθετήσουμε αυτά για τα στελέχη που θα κριθούν άξια».

Δεδομένου ότι, οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4808/2021 έχουν απευθείας υποχρεωτική εφαρμογή και στο υπαγόμενο στρατιωτικό προσωπικό, δυνάμει του άρθρου 25 του ως άνω νόμου.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.    Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε προβεί στην επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/6-9-16 ΥΑ και δεν έχετε μεριμνήσει για την έκδοση των απαραίτητων σχετικών διευκρινιστικών οδηγιών του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ;

2.    Δεν κρίνεται σημαντική την επίσπευση των ενεργειών σας προς επικαιροποίηση της ΥΑ, κατ’ αντιστοιχία της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της μεταβατικότητας των διατάξεων που φέρατε μέσω του Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών;

3.    Εν τέλει, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αρθεί η αδικία και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4808/2021 (Α΄101) για το ζήτημα της γονικής άδειας;

Για τον Τομέα Άμυνας

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας