13.3 C
Athens
Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΓιατί δεν θέλετε τη βαθμολογική αναβάθμιση των πτυχιούχων ΕΜΘ και ΕΠΟΠ;

Γιατί δεν θέλετε τη βαθμολογική αναβάθμιση των πτυχιούχων ΕΜΘ και ΕΠΟΠ;

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), μετά από απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργόες Εθνικής Άμυνας σε ερωτήσεις βουλευτών, μη ικανοποιημένη, επανέρχεται και ζητά την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου να μπορούν να αναβαθμιστούν κατά ένα βαθμό οι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), όπως ακριβώς συμβαίνει με τους αποφοίτους Ανωτέρω Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

Όλο το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 735 Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 21 Μαΐου 2021

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Εξέλιξη ΕΜΘ – ΕΠΟΠ Πτυχιούχων ΑΕΙ

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 80/2021 έγγραφό μας

β. Ερώτηση 4128/12.2.2021 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΙΝΑΛ)

γ. Ερώτηση 5709/06.4.2021 της Βουλής των Ελλήνων (ΝΔ)

δ. Ερώτηση 6044/16.4.2021 της Βουλής των Ελλήνων (ΣΥΡΙΖΑ)

ε. Απάντηση Φ.900α/3070/17740/14.5.2021 (ΥΠΕΘΑ)

στ. Απάντηση Φ.900α/2963/17603/18.5.2021 (ΥΠΕΘΑ)

ζ. Απάντηση Φ.900α/3092/17773/20.5.2021 (ΥΠΕΘΑ)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το σχετικό (α) έγγραφό μας αναδείξαμε την άνιση βαθμολογική αντιμετώπιση που υπάρχει ανάμεσα στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), με τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποφοίτους Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

Το ως άνω έγγραφό μας έγινε αφορμή να κατατεθούν, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα (β) έως και (δ) ερωτήματα, επί των οποίων απαντήσατε με τις (ε) έως και (ζ) όμοιες απαντήσεις σας, σύμφωνα με τις οποίες το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, δεν παρουσιάζει δυσχέρειες και άρα δεν χρήζει τροποποίησης, επιχειρηματολογώντας μάλιστα ότι αφ΄ ενός οι ΑΣΣΥ και οι ΕΜΘ – ΕΠΟΠ είναι κατηγορίες προσωπικού εκ προελεύσεως και υπηρεσιακής αξιοποίησης διακριτές και αφ΄ ετέρου όσοι πτυχιούχοι ΕΜΘ – ΕΠΟΠ θέλουν να εξελιχθούν βαθμολογικά μπορούν να μεταταχθούν κατά τη διαδικασία των μετατάξεων, ενώ επιβεβαιώνετε και το γεγονός ότι οι διακριτές αυτές κατηγορίες έχουν διαφορετική βαθμολογική αντιμετώπιση ακόμη και κατά την αποστρατεία τους.

Είναι προφανές πλέον κε Υπουργέ ότι δεν επιθυμείτε καμία περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη των ως άνω πτυχιούχων συναδέλφων μας, ακόμη και αυτών που, αν και υπηρετούν ως ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών. Όσον αφορά δε τη δυνατότητα για μετάταξή τους, εάν δεν το γνωρίζετε, σας γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν είναι βούληση των ιδίων των στελεχών, αλλά της Υπηρεσίας, θα έχει ενδιαφέρον δε, να κοινοποιήσετε τα αριθμητικά εκείνα στοιχεία από τα οποία θα μάθουμε:

  • πόσα στελέχη ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, ανά Κλάδο, είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών πανεπιστημιακού τομέα, πόσα μεταπτυχιακού και πόσα διδακτορικού,
  • πόσες προκηρύξεις μετάταξης, ανά Κλάδο, εκδόθηκαν από το έτος 2010 μέχρι και σήμερα και
  • πόσες θέσεις, ανά Κλάδο, προκηρύχθηκαν για μετάταξη ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, πόσα στελέχη δήλωσαν επιθυμία και πόσα τελικώς μετατάχθηκαν;

Κατόπιν των ανωτέρω εμμένουμε στο αίτημά μας, το οποίο θεωρούμε πέρα για πέρα δίκαιο και κατά τους κανόνες της ισότητας και της ισονομίας (όπως άλλωστε επισήμανε ο ερωτών βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, κ. Στράτος Σιμόπουλος) και ζητάμε να σκεφτείτε εκ νέου και να προωθήσετε σχετική νομοθετική ρύθμιση ως εξής:

«Το άρθρο 4 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Στο άρθρο 13 του ν.1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Mακράς Θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά οι πτυχιούχοι ΑΕΙ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και οι μη πτυχιούχοι ΑΕΙ μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) πτυχιούχους ΑΕΙ βαθμού Υπολοχαγού που τίθενται σε αποστρατεία και αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού Ανθυπολοχαγού που τίθενται σε αποστρατεία».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς: Η περίπτωση (6) στην παράγραφο α αντικαθίσταται ως εξής: (6) Λοχαγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (7), ως εξής: (7) Υπολοχαγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού: Η περίπτωση (8) στην παράγραφο β αντικαθίσταται ως εξής: (8) Υποπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (9), ως εξής: (9) Ανθυποπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας: Η περίπτωση (8) στην παράγραφο γ αντικαθίσταται ως εξής: (8) Σμηναγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (9) στην παράγραφο γ. ως εξής: (9) Υποσμηναγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν.2936/2001 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αρχιλοχίες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να προαχθούν σε ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, καθώς και αυτοί που είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι και αποστρατεύονται με τον αμέσως επόμενο αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την εκ νέου ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Πίνακας Αποδεκτών

Πίνακας για ενέργεια

ΥΕΘΑ

Πίνακας για πληροφορία

ΥΦΕΘΑ

Βουλευτές της ΒτΕ

Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

ΓΕΕΘΑ/Β1

ΠΟΕΣ

Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για την ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για την ενημέρωση των μελών τους)

Στρατιωτικοί συντάκτες

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 2168004777, fax 2168004778

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: [email protected]