13.3 C
Athens
Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΓΕΕΘΑ: ''Χαλαρώνουν'' τα μέτρα για τον COVID-19

ΓΕΕΘΑ: ”Χαλαρώνουν” τα μέτρα για τον COVID-19

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά (Μέτρα Προστασίας Κατά της Μετάδοσης του COVID-19)

α. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16 Κοινή Απόφαση ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ (Β΄ 2808)

β. Ν. 4682/2020 (Α’ 76)

γ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-20 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

δ. Φ.400/21/318033/Σ.620/26 Ιαν 21/ΓΕΕΘΑ/Β1

ε. Φ.400/31/319237/Σ.844/03 Φεβ 21/ΓΕΕΘΑ/Β1

στ. Φ.400/148/331067/Σ.2967/27 Απρ 21/ΓΕΕΘΑ/Β1

ζ. ΦΕΚ Β 1944/13 Μαι 21 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας»

1. Γνωρίζεται ότι με το (ζ ) σχετικό, θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου και πολύ αυξημένου κινδύνου), όπως αναγράφονται στον «Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας» (https://covid19.gov.gr).

2. Πέραν των ανωτέρω, καθορίζονται τα παρακάτω μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του COVID-19:

α. Τα Επιτελεία κάθε κλιμακίου Διοίκησης και κατά κρίση των Αρχηγών ΓΕ θα λειτουργούν / στελεχώνονται με το κατά το δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό και όχι κάτω από το 75%, της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα απουσιάζει με πάσης φύσεως άδεια.

β. Λειτουργία, με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό και σε ποσοστό όχι μικρότερο του 75%, αναλόγως των λειτουργικών αναγκών, των παρακάτω υπηρεσιών ΝΠΔΔ:

(1) ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ – ΛΑΕΔ – ΑΟΟΑ – ΑΠΟΕΑ – ΤΑΑΘΠ – ΟΣΜΑΕΣ- ΕΘΑ -ΤΠΝ.

(2) ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ – ΤΕΘΑ – ΤΑΑ – ΤΑΜΠΥ – ΕΛΟΑΣ – ΕΛΟΑΝ – ΕΛΟΑΑ.

γ. Στις στρατιωτικές υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει επαφή με το κοινό, (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Δνση Ιστορίας Στρατού κ.λπ.), η εξυπηρέτησή του να γίνεται όπου είναι εφικτό κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης με παράλληλη διεκπεραίωση των αιτημάτων και παροχή πληροφοριών µέσω διαδικτύου.

δ. Στα μέσα μεταφοράς προσωπικού επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα, με το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει μάσκα.

ε. Παράθεση γευμάτων για όλο το προσωπικό από τις υπηρεσίες εστίασης εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, θα εκτελείται αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, μόνο για καθήμενους, χωρίς αναπαραγωγή μουσικής και με εφαρμογή κανόνων αποστάσεων ως παραρτήματα 3 έως 6 του (ζ) σχετικού, ενώ συνεχίζεται η διανομή γευμάτων σε πακέτο (take away).

στ. Χρήση των γυμναστηρίων, με τους περιορισμούς του (δ) σχετικού.

ζ. Τέλεση θρησκευτικών τελετών όπως παρακάτω:

(1) Στους εσωτερικούς χώρους λατρείας, αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. και ανώτατο όριο τα εκατό (100) άτομα.

(2) Στους εξωτερικούς χώρους λατρείας τήρηση αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ., με απόσταση τουλάχιστον (2) μέτρων μεταξύ τους.

(3) Σε όλους τους χώρους, υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας (μίας μη ιατρικής και μίας υφασμάτινης) ή μίας μάσκας τύπου N95.

(4) Λοιπά μέτρα προστασίας για τους χώρους λατρείας, όπως στο Παράρτημα III του (ζ) σχετικού.

η. Επαναλειτουργία αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και κλειστών μνημείων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 (α/α 11) του (ζ) σχετικού.

θ. Συνεχίζει η αναστολή των παρακάτω:

(1) Αντιπροσωπείες και συμμετοχή σε σχολεία από και προς το εξωτερικό.

(2) Άδειες εξωτερικού (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά κρίση των ΓΕ).

(3) Συμμετοχή των ΕΔ σε Διακρατικές – Διεθνείς Ασκήσεις. Για τις νέες δραστηριότητες θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

ι. Οι ορκωμοσίες στρατευσίμων εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, σε δύο (2) ημέρες, με ισομερή διαχωρισμό νεοσυλλέκτων οπλιτών και χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων.

ια. Οι τελετές πάσης φύσεως (παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων, ορκωμοσίες, παράδοση αναμνηστικών, κ.τλ.) εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία – άγημα, χωρίς προσκεκλημένους – δεξιώσεις.

ιβ. Διενέργεια συναντήσεων / συσκέψεων τηρούμενης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

ιγ. Συνεχίζεται η αναστολή πάσης φύσεως συγκεντρώσεων προσωπικού/εθιμοτυπικών εκδηλώσεων – επισκέψεων καθώς και της διάθεσης προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται συμμετοχή θα παρέχονται σχετικές οδηγίες.

ιδ. Το ΓΕΣ να συνεχίσει την κατασκευή ειδικών κυτίων (αντισηπτικό, μάσκες, γάντια) για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για κάλυψη αναγκών κατάταξης ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις ανάγκες των ΓΕ.

ιε. Με μέριμνα των ΓΕ να υφίστανται σε όλες τις Μονάδες και Στρατιωτικές Υπηρεσίες μέσα πρόληψης μετάδοσης COVID-19 (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) σε επάρκεια.

ιστ. Συνεχίζεται η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας στο προσωπικό που ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές ορίστηκαν από 18 Σεπ 20 με το (γ) σχετικό. Η χορήγηση της εν λόγω άδειας αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ιζ. Παράλληλα με την επαναλειτουργία των σχολικών – εκπαιδευτικών δομών (βρεφικοί / βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), συνεχίζεται η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό που τη δικαιούται, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τους, όπως αναφέρεται αναλυτικά στα (β) και (γ) σχετικά.

ιη. Συνεχίζεται η διενέργεια ατομικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό (self-test), από όλο το μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, μία (1) φορά την εβδομάδα, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που το προσωπικό παρέχει εργασία με φυσική παρουσία.

3. Επισημαίνεται ότι, αποτελεί ατομική υπευθυνότητα η σχολαστική τήρηση των μέτρων, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της ατομικής υγιεινής, στη χρήση μάσκας από το σύνολο του προσωπικού, σε όλους τους κλειστούς και εξωτερικούς χώρους και στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης (τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου).

4. Οι διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται στο σύνολο των εκφάνσεων/δραστηριοτήτων των ΕΔ (Στρατολογικές Υπηρεσίες, Στρατιωτικά Δικαστήρια, Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί, Σχολικές Μονάδες, Εκκλησίες, Μουσεία, κ.τ.λ.).

5. Το (ε) σχετικό παύει να ισχύει με την λήψη του παρόντος.