13.3 C
Athens
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Βάσει του Ν.2439/1996)

Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Βάσει του Ν.2439/1996)

Αρ. Πρωτ: 8/2020

Τρίκαλα, 26 Μαρ 20

ΠΡΟΣ   :    Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ. :    Υφυπουργό Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή

                   Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου

                        κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας

                        κ.κ  Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

                        ΠΟΜΕΝΣ-ΠΟΕΣ-ΣΑΣΜΥΝ-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΣΤΥΑ-ΣΑΣ-ΣΑΙΡ-ΣΑΑΥΣ

                        ΜΜΕ – Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ:      Προσωπικό – Διοικητικά (Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών Βάσει του Ν.2439/1996)

ΣΧΕΤ. ::    α. Ν.2439/1996

β. Ν.4472/2017

γ. Εγκύκλιος Υπ’ Αρίθμ. 107/6 Σεπ 19/ΓΕΣ/Β1

δ. Φ.412/2/190400/Σ.1422/25 Φεβ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1

ε. Φ.400/184/503394/Σ.1769/28 Φεβ 20/ΓΕΣ/Β1

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,          

Οι πυκνές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κοινωνικό επίπεδο (επιδημική κρίση) και στο αντίστοιχο γεωστρατηγικό (όξυνση μεταναστευτικής κρίσης) επιβάλλουν τη συσπείρωσή μας ως κοινωνία και την ανάδειξη διαχρονικών αξιών και εννοιών όπως Έθνος, Πατρίδα, Κράτος, Καθήκον. Πέραν όμως των δυσμενών αυτών εξελίξεων, η ζωή συνεχίζεται, με διαφορετικούς ομολογουμένως ρυθμούς και πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην καθημερινότητά μας.

Σκοπός της παρούσας είναι να σας καταστήσουμε κοινωνό του εντεινόμενου προβληματισμού μεγάλου αριθμού συναδέλφων αποφοίτων της ΣΜΥ , αναφορικά με τυπικό κώλυμα που έχειπροκύψειστη διαδικασία υλοποίησης των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών βάσει των διατάξεων του Ν.2439/1996.Ομολογουμένως, το συγκεκριμένο ζήτημα που προέκυψε, ως απότοκο παρανοήσεων, δεν να χαρακτηριστεί ως μείζονος σημασίας, πλην όμως χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, στο βαθμό άλλωστε που δύναται να διευθετηθεί εύκολα και έγκαιρα είτε σε υπηρεσιακό, είτε σε νομοθετικό επίπεδο, προ της διενέργειας των επικειμένων τακτικών ετησίων κρίσεων τρέχοντος έτους. 

Με το άρθρο 37 του (β) σχετικού ρυθμίζονται θέματα σταδιοδρομικής φύσεως, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η βαθμολογική αποκατάσταση Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ έτους 1992 και η ένταξή τους στις προαγωγικές διατάξεις του (α) ομοίου, βάσει του οποίου προήχθησαν στο σώμα των Αξιωματικών, όπως και οι προγενέστερες αυτών τάξεις συναδέλφων. Η πρόθεση του νομοθέτη υπήρξε, όπως συνάγεται από την αιτιολογική έκθεση, η εναρμόνιση της βαθμολογικής τους εξέλιξης, σε πλήρη αντιστοιχία, με το βαθμολογικό ανάπτυγμα που έχει προβλεφθεί για το σύνολο των στελεχών της αυτής προέλευσης που υπόκεινται στις προαγωγικές διατάξεις του (α) σχετικού.

Με βάση τα ως άνω διαλαμβανόμενα, το ΓΕΣ με το (γ) σχετικό, έχοντας διερμηνεύσει ορθά, κατά την έννοια αυτού, το περιεχόμενο του άρθρου 37 του (β) ομοίου, ενέταξε έγκαιρα το υπόψη προσωπικό του Σ.Ξ στους Πίνακες Τακτικών Κρίσεων Έτους 2020-21, βάσει του (α) σχετικού. Παραδόξωςόμως, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, με το (ε) σχετικό, ενημερώθηκαν ότι απεντάσσονται των παραπάνω πινάκων, κατόπιν διακλαδικής εξέτασης του θέματος, όπου σύμφωνα με το (δ) όμοιο κρίθηκε ότι δεν πληρούνταιοι απαιτούμενες προϋποθέσεις για προαγωγή στις επικείμενες κρίσεις, ελλείψει ρητής πρόβλεψης του χρόνου προσμέτρησης και υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους.

Από τα παραπάνω, συνάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα, ότι με βάση την κατά έννοια ερμηνεία του άρθρου 37 του (β) σχετικού, οι εμπλεκόμενοι προδήλως  δικαιούνται προαγωγής, πλην όμως με βάση το «γράμμα» του νόμου («ρητή» πρόβλεψη), όπως αυτό ερμηνεύεται από υπηρεσιακούς παράγοντες, πρέπει να επιληφθεί εκ νέου η Πολιτεία, ώστε να καταστήσει σαφέστερο το περιεχόμενο της επίμαχης διάταξης! Η συγκεκριμένη πρακτική (συχνή επίκληση ατελούς, ελλιπούς ή ασαφούς θεσμικού πλαισίου) συνιστά ευθεία υπονόμευση αξιών, θεσμών, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επαγγελματικής υπόστασης και προφανώς δεν περιποιεί τιμή για μια ευνομούμενη Πολιτεία, όταν μάλιστα υπάρχει ανάλογο ζήτημα που έχει ανακύψει προσφάτως με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4609/2019.

Σε ότι αφορά στην ουσία του θέματος, από τη συνολική επισκόπηση της κείμενης νομοθεσίας και του ιστορικού θέματος,προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο Νομοθέτης δεν έκρινε σκόπιμο να συμπεριλάβει στο άρθρο 37 του (β) σχετικού, ως εκ του περισσού παρέμβαση, διατύπωση ανάλογη με αυτή της παρ. 26 του άρθρου 18 τουΝ.4407/2016, όπου αναφέρεται ότι: «Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους»,διότι ως προς αυτό το εν λόγω εδάφιο, δεν έχει τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του (α) ομοίου.

Τούτο δε, διότι το άρθρο 37 του (β) σχετικού, κατά το μόνο που συμπλήρωσε ή τροποποίησε το (α) όμοιο, ήταν ότι συμπεριέλαβε και όσους εν ενεργεία Αξιωματικούς προέλευσης από ΑΣΣΥ συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015. Κατά τα λοιπά δε, ίσχυε η διάταξη του (α) σχετικού, όπως είχε τροποποιηθεί με την αντίστοιχη διάταξη της παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016.

Σε κάθε νομοσχέδιο είθισται να ακολουθείται μια τυπική διαδικασία ψήφισης, κατά την οποία ουδείς εμπλεκόμενος εξέφρασε κάποια ένσταση ή επιφύλαξη σχετική με την επίμαχη διάταξη, εφόσον καλόπιστα δεχθούμε ότι είναι πράγματι ατελής ως προς το περιεχόμενό της. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόθεσή μας δεν είναι να ανασκευάσουμε με επιχειρήματα το σκεπτικό του (δ) σχετικού, διότι ο χρόνος πιέζει φορτικά.

Οι δραματικές εξελίξεις που έχουν επισυμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μεταλλάξει την  κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.Σε αυτό το πλαίσιο είναι επιβεβλημένο να είμαστε σε θέση να διαβάζουμε τα μηνύματα των καιρών προκειμένου, όπως επιτάσσει η λογική αλλά και η θεσμική τάξη, να προβαίνουμε έγκαιρα σε διορθωτικές κινήσεις. Λύσεις υπάρχουν, πολιτική βούληση απαιτείται για την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών που θα άρουν δυσχέρειες τις οποίες, εκ παραδρομής, η ίδια η Πολιτεία έχει δημιουργήσει.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε θερμά να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία για την τροποποίηση (συμπλήρωση) της επίμαχης διάταξης, με τρόπο που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες και παράλληλα θα αποτρέπει εμφατικά οιαδήποτε χρονική καθυστέρηση της προαγωγικής διαδικασίας ήθελε προκύψει εκ μέρους της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- Πρόεδρος   Ευάγγελος Στέφος 6936504322   -Ο- Γεν. Γραμματέας          Στέφανος Κουκουράβας 6948644184