13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΑύξηση των εισακτέων στην ΣΜΥ – Κάλυψη των κενών θέσεων- Δημιουργία παροχής...

Αύξηση των εισακτέων στην ΣΜΥ – Κάλυψη των κενών θέσεων- Δημιουργία παροχής κινήτρων

 Ο ΣΑΣΜΥ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) θέλοντας να αναδείξει προβλήματα και παθογένειες που ταλανίζουν την οικογένεια των αποφοίτων ΣΜΥ, τα οποία επιδέχονται βελτίωσης με την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία απέστειλε έγγραφο με θέμα Αύξηση των εισακτέων στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) –

Κάλυψη των κενών θέσεων- Δημιουργία παροχής κινήτρων” προς τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναλύοντας τους προβληματισμούς των μελών του και επισημαίνοντας  ότι η βελτίωση του ενδιαφέροντος για την ΣΜΥ θα έρθει μέσα από την επίλυση χρόνιων παθογενειών που αφορούν ζητήματα οικονομικά, βαθμολογικής εξέλιξης ,στέγασης και αναβάθμισης της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του Μόνιμου Υπαξιωματικού. Αναλυτικά η επιστολή: 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως ΣΑΣΜΥ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών)  διαπιστώσαμε ότι λόγω και των μνημονιακών δεσμεύσεων υπάρχει μείωση των εισακτέων στην ΣΜΥ «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών» την τελευταία δεκαετία. Επιπρόσθετα με την εισαγωγή της Ειδικής Βάσης Εισαγωγής «ΕΒΕ» παρατηρήθηκε  το φαινόμενο της δημιουργίας κενών θέσεων λόγω  μειωμένου ενδιαφέροντος.

    Ειδικά την φετινή χρονιά, εκτός των άλλων προέκυψαν λόγω ΕΒΕ, 105 κενές στα «Όπλα», που δεν αναπληρώθηκαν. Διαπιστώσαμε επίσης μια μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για την ΣΜΥ σε σχέση με την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.

    Οι διαπιστώσεις αυτές σε συνδυασμό με τις αποστρατείες αλλά και τις εθελούσιες εξόδους (αιτήσεις παραίτησης) στελεχών ,έχουν επιφέρει μια σημαντική μείωση του προσωπικού προερχόμενων από την ΣΜΥ στο Στρατό Ξηράς.

    Η μείωση αυτή εφόσον συνεχιστεί θα προκαλέσει αναπόφευκτα προβλήματα όχι μόνο στην κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων αλλά και στο ΜΤΣ .Όλο και λιγότεροι θα πρέπει να καλύπτουν την απρόσκοπτη ανατροφοδότηση του ΜΤΣ ώστε αυτό να μπορεί να χορηγήσει στο ίδιο ύψος τα μερίσματα των εν αποστρατεία στελεχών καθώς και μια σειρά επιδομάτων.

    Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι εισακτέοι σπουδαστές ανά έτος, πριν την εποχή των μνημονιακών δεσμεύσεων, ξεπερνούσαν κάποιες χρονιές και τον αριθμό 350. Τώρα ο αριθμός αυτών έχει μειωθεί κατά το ήμισυ.

Ως «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών» πιστεύουμε ότι η βελτίωση του ενδιαφέροντος θα έρθει μέσα από την επίλυση χρόνιων παθογενειών που αφορούν ζητήματα οικονομικά, βαθμολογικής εξέλιξης ,στέγασης και αναβάθμισης της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό σας και με απολύτως θετική προαίρεση, η παρούσα παρέμβαση στοχεύει στο να αναδείξει όλες εκείνες τις, μη εμφανείς ίσως εξαρχής, παραμέτρους που διέπουν συγκεκριμένα ζητήματα, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν το πέρασμα σε μια νέα εποχή, με την οριστική αποκατάσταση των αδικιών που προκλήθηκαν στο παρελθόν λόγο και της οικονομικής δυσπραγίας που περιήλθε η χώρα μας, και να αναληφθούν οι απαραίτητες κυβερνητικές πρωτοβουλίες ώστε:
 Να βρεθεί λύση αρχικά, για άμεση αναπλήρωση των 105 κενών θέσεων που προέκυψαν στη ΣΜΥ λόγω της «ΕΒΕ». Εάν αυτό δεν σταθεί ικανό να υπάρχει αρχικά αύξηση κατά 105 θέσεις για το έτος 2024.
 Θεσμοθέτηση της αύξησης των εισακτέων στην ΣΜΥ στα πριν του μνημονίου επίπεδα.
 Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση ενός γενναίου προγράμματος κατασκευής στρατιωτικών κατοικιών αλλά και χορήγησης χαμηλότοκων δανείων για ανέγερση κατοικιών με αναζήτηση κονδυλίων ακόμη και από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξετάζοντας όλες τις ευκαιρίες που παρέχονται από το πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής της Ε.Ε «Εξάλειψη Αστεγίας έως το 2030».
 Εξέταση και θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου με ενίσχυση των απολαβών των χαμηλόβαθμων νεοεισερχόμενων στελεχών αποφοίτων ΣΜΥ με αρχικό καταβαλλόμενο μισθό που θα αγγίζει τα 1000 ευρώ για τον Μόνιμο Λοχία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής(ειδικά στην αύξηση των ενοικίων που την τελευταία 5ετιά αγγίζει το 40%) .
 Εναρμονισμό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι σπουδαστές της ΣΜΥ με ότι ισχύει στις αντίστοιχες των ΣΑ.
 Κατάθεση σχεδίου νόμου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας της ΣΜΥ (πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού με δημιουργία κοσμητείας κτλ) ώστε να ενταχθούν στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως προβλέφθηκε για τα τριετής φοίτησης κολέγια. Λαμβάνοντας υπόψη πάντα και την « Διακήρυξη της Μπολόνια», όπως έχει εξελιχθεί και διαμορφωθεί ως σήμερα. Εκεί ορίζεται ότι ο βασικός προπτυχιακός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (bachelor) θα χορηγείται ύστερα από σπουδές διάρκειας 3 ετών.
 Τροποποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά την βαθμολογική εξέλιξη , που θα βασίζεται στην ίση μεταχείριση όλων των αποφοίτων ΣΜΥ, που δεν θα δημιουργεί εσωστρέφεια, και αποφοίτους δύο ταχυτήτων.

Αναμένοντας την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από εσάς με δέσμευση και κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του 2024 παραμένουμε στην διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση των θέσεων μας.

Με εντολή προέδρου

       Για το ΔΣ

         -ο- Γεώργιος Κυλινδρής

Γενικός Γραμματέας ΣΑΣΜΥ