13.3 C
Athens
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑσφαλιστικό / Συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ

Ασφαλιστικό / Συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ

Η ΠΟΕΣ επαναφέρει το μείζον θέμα των ΕΠΟΠ, με αφορμή επικείμενες
καταθέσεις νομοσχεδίων άλλων Υπουργείων προς ψήφιση. Όπως άλλα Υπουργεία
προσέθεσαν τροπολογίες στο νόμο μέριμνας του ΥΠΕΘΑ, έτσι μπορεί να κάνει
και ο ΥΕΘΑ. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να επιλυθούν
όσα προβλήματα άφησε εκτός ο ν. 5018/2023.

ΘΕΜΑ:   Ασφαλιστικό / Συντάξιμη Υπηρεσία Επαγγελματιών Οπλιτών

ΣΧΕΤ. :   α.   ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών
των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»)
           β.   Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού
Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»)
           γ.   Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και
ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
           δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1324/2022 έγγραφό μας
           ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1377/2022 έγγραφό μας
           στ.  Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 1241Ε/2022/ΥΠΕΚΥ
           ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1488/2022 έγγραφό μας

               Κύριε Υπουργέ.

  Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη το μείζον θέμα των
πρόωρων αποστρατειών των ΕΠΟΠ λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων, στους
οποίους λόγω αβλεψίας του νομοθέτη δεν παρέχεται η δυνατότητα παραμονής
στις ΕΔ υπό ισότιμους όρους με τα υπόλοιπα στελέχη [ιδέτε σχετικά (α)
έως (ζ)].

  Δεν θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες στο ζήτημα διότι θεωρούμε ότι σας
είναι γνωστό με κάθε λεπτομέρεια. Εξάλλου κατ’ επανάληψη έχετε απαντήσει
και σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου όπου και γνωρίζετε τη θέση μας
ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο με έμμεση κατάργηση
ηλικιακών ορίων και θεσμοθέτηση λύσεων για συμπλήρωση σαράντα (40)
ασφαλιστικών ετών ώστε να τηρείται η ισονομία έναντι όλων.

  Θεωρούμε δε, ότι, όπως και κατά την ψήφιση του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25)
κατατέθηκαν τροπολογίες έτερων Υπουργείων, έτσι έχετε τη δυνατότητα να
πράξετε κι εσείς, καταθέτοντας τροπολογία σε κάποιο εκ των νομοσχεδίων
που προγραμματίζεται να κατατεθούν προς ψήφιση, μέχρι τη διάλυση της
Βουλής λόγω προκήρυξης εκλογών.

  Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι η επίλυση του ζητήματος αποτελεί
αποκλειστική αρμοδιότητα ΥΠΕΘΑ καθ’ όσον απαιτεί τροποποίηση στο (α)
όμοιο, επαναφέρουμε την πρότασή μας για την οριστική επίλυση του
ζητήματος, όπως τη γνωστοποιήσαμε κατά τη διαδικασία ψήφισης του
ν.5018/2023, ως εξής:

«Άρθρο ….

Συνταξιοδοτικό Επαγγελματιών Οπλιτών

     Οι Επαγγελματίες Οπλίτες για τους οποίους προβλέπεται αυτεπάγγελτη
αποστρατεία άνευ κρίσης λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων ηλικίας του
άρθρου 39 του ΝΔ 445/1973 (ΦΕΚ Α΄ 160), δύνανται να παραμείνουν στις ΕΔ
κατόπιν αιτήσεώς τους η οποία υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν
την κατάληψη των ανωτέρω ορίων. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που θα
παραμείνουν στις ΕΔ εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του
ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166).
     Το αίτημα της πρώτης παραγράφου μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή
αμελλητί και δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς
λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄
84) καθώς και του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).
     Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες που καταλαμβάνουν το 60ό έτος της
ηλικίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄
120) και δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη εργάσιμου βίου, παρέχεται κατ’
εξαίρεση η δυνατότητα αναγνώρισης ως πραγματική υπηρεσία των πέντε (5)
ετών του άρθρου 23 ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219) υπό τους όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν, πέραν της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).»

Επιπρόσθετα προτείνεται η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 9 του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων (π.δ. 169/2007) ως εξής:

«Ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που αναφέρονται
στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται μόνον εφόσον αυτοί συμπλήρωσαν πραγματική
στρατιωτική υπηρεσία είκοσι πέντε (25) ετών. Η προϋπόθεση δεν ισχύει για
όσους αποστρατεύτηκαν λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων του άρθρου 39
του ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160).»


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.