13.3 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑσφάλεια Οδικών Συγκοινωνιών και Στρατιωτικοί

Ασφάλεια Οδικών Συγκοινωνιών και Στρατιωτικοί

Οι περικοπές στα οχήματα των ΕΔ δεν θα μπορούσε να μην ακολουθεί το γενικοτερο πνεύμα περικοπών. Το πρόβλημα στην περίπτωση είναι ότι σχετίζονται άμεσα με φυσικα πρόσωπα (επιβαίνοντες, χειριστές ή τρίτους). Η ΠΟΕΣ με την ΕΣΠΕΕΡΟΔ φέρνουν στο προσκήνιο ξανά ένα μείζον πρόβλημα που, φυσικά, δεν υπάρχει μόνο στη συγκεκριμένη περιφερειακή εντότητα.

ΘΕΜΑ:   Ασφάλεια Οδικών Συγκοινωνιών

ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57, «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»)

    β.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

γ.   ΚΥΑ αριθμ. οικ. 39804/2812/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2918, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ»)

          δ.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022

          ε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 031/2023 έγγραφο ΕΣΠΕΕΕ

          στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 015/2023 έγγραφο ΕΣΠΕΕΡΟΔ

              Κύριοι Υπουργοί.

 Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι ολοένα κα αυξάνονται οι ανησυχίες και οι διαμαρτυρίες του στρατιωτικού προσωπικού σχετικά με την κατάσταση πολλών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις ΕΔ, όπως ενδεικτικά αναφέρει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΕΣΠΕΡΟΔ) με το (στ) σχετικό έγγραφό της που σας αποστέλλουμε συνημμένως.

 Σε πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας αλλά και την Ομοσπονδία καταφθάνουν διαμαρτυρίες για παλαιότητα οχημάτων, πλημμελή συντήρηση, ανεπαρκείς διαδικασίες και εγκαταστάσεις, κακή κατάσταση και παλαιότητα υλικών (όπως ελαστικών), μη ικανοποιητική συμπεριφορά οχημάτων κατά την κίνηση (μη άμεση ανταπόκριση σε πέδηση κλπ), ακόμα και για την κατάσταση στο εσωτερικό με προβλήματα λειτουργίας σε κλιματισμό (όπου υφίσταται), ακατάλληλα καθίσματα, έλλειψη ή ακαταλληλότητα μηχανισμών ασφαλείας (ζωνών) κλπ [σχετικά (ε) και (στ)].

Την ίδιαν στιγμή πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το τεχνικό προσωπικό πιέζεται να βεβαιώσει ότι τα οχήματα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, τακτική απαράδεκτη διότι μετακυλίει τις ευθύνες της Υπηρεσίας στους υπογράφοντες.

 Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. κάθε όχημα οφείλει να ελέγχεται τεχνικά ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο της ασφάλειας των οδικών συγκοινωνιών, ενώ οι έλεγχοι καθορίζονται σύμφωνα με της προδιαγραφές της (γ) σχετικής Οδηγίας. Τα υπηρεσιακά οχήματα παντός τύπου ελέγχονται στο πλαίσιο των προβλέψεων ή υπόκεινται σε κάποια εξαίρεση που βεβαιώνει αυθαιρέτως την ασφάλειά τους εις το διηνεκές;

              Κύριοι Υπουργοί.

 Ιδίως κατά τα χρόνια που ακολούθησαν την έναρξη της οικονομικής κρίσης την Πατρίδα μας έχει αποδειχθεί ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις για πολλούς λόγους είναι από τους πλέον «ιδανικούς» προϋπολογισμούς για περικοπές. Το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας σε πολλά επίπεδα. Θα ήταν παράλογο να αναμέναμε τα υπηρεσιακά οχήματα να αποτελούσαν εξαίρεση.

Με βάση όσα πληροφορούμαστε από συναδέλφισσες και συναδέλφους που ανησυχούν, η κατάσταση στα οχήματα δεν είναι καλή. Και αναφερόμαστε σε οχήματα κάθε είδους: φορτηγά, τζιπ, λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, γερανούς, περονοφόρα κλπ.

 Υπενθυμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις στα σχετικά (β) και (δ) η Υπηρεσία υποχρεούται στον εντοπισμό ακόμα και δυνητικών κινδύνων, με βάση τις ενδείξεις και τα δεδομένα που υφίστανται. Διερωτώμαστε λοιπόν: ποιος μπορεί να βεβαιώσει ότι τα υπηρεσιακά οχήματα είναι ασφαλή και πληρούν τις προϋποθέσεις ότι δεν διέρχονται από τεχνικούς ελέγχους σε επίσημους φορείς;

 Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι δεν χρειάζεται να γίνει ατύχημα για να ληφθούν μέτρα, θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάληψη ενεργειών στα κάτωθι επίπεδα:

              α.   Δημιουργία δημοσίου ΚΤΕΟ αποκλειστικά για έλεγχο των υπηρεσιακών οχημάτων των ΕΔ.

              β.   Έλεγχο οχημάτων και πιστοποίηση με βάση τις ανά περίπτωση προδιαγραφές καθώς και πιστοποίηση διαδικασιών και τεχνικών.

              γ.   Δημιουργία αποθεμάτων σε υλικά και ενίσχυση οικείων προϋπολογισμών.

              δ.   Άμεση απόσυρση ακατάλληλων οχημάτων.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.