13.3 C
Athens
Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙΑπόφοιτοι ΣΜΥ μιλούν για αδικία εις βάρος τους και στέλνουν επιστολή στο...

Απόφοιτοι ΣΜΥ μιλούν για αδικία εις βάρος τους και στέλνουν επιστολή στο Ν. Δένδια

ΠΡΟΣ:Αξιότιμο κ.Δένδια Νικόλαο Θεσσαλονίκη 9 Νοε.2023
«Υπουργό Εθνικής Άμυνας» Αριθ.Πρωτ.Φ01/2543
Μεσογείων 227-231 Χολαργός
ΤΚ:155 61 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταμείο Στρατού
ΚΟΙΝ:α.Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου
β.Μ.Τ.Στρατού
γ.Γ.Ε.ΕΘ.Α /ΔΟΥ
δ.ΓΕΣ/ΔΟΥ
ε.Ε.Α.Α.Στρατού
στ.Πανελ.Ομοσπονδ.Στρατιωτικών
ζ.Σ.Α.Α.Στρατού Μακ.-Θράκης (Αποφ.ΣΜΥ
η. ΣΑΑΥΣτρατού
ΣΧΕΤ:α) ν.2838 /2000
β) ν.3016 / 2002
γ) ν. 3408 /2005 / Άρθρο 8
Κύριε Υπουργέ
Σας ενημερώνουμε ότι:
Όσοι συνάδελφοι Αξ/κοί ,αποστρατεύτηκαν πριν της εφαρμογής του (α)
σχετικού (1-7-2000),έλαβαν σύνταξη του Ανχη, μέρισμα Σχη και ΕΚΟΕΜΣ
Άνχη.
Όσοι αποστρατεύτηκαν μετά την εφαρμογή του (α) σχετικού (1-7-2000)
έλαβαν σύνταξη Σχη, μέρισμα Υποστρατήγου και ΕΚΟΕΜΣ Σχη.
Όσοι αποστρατεύτηκαν μετά την εφαρμογή του (β) σχετικού (1-7-
2002)έλαβαν σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του Β.Μ Σχη –Ταξιάρχου ,μέρισμα
Αντιστράτηγου και ΕΚΟΕΜΣ Ταξιάρχου .

Το Νοέμβριο του 2005 κατετέθη σχέδιο νόμου και ψηφίστηκε το (γ) σχετικό
με το οποίο όλοι οι συνάδελφοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ,πήραμε τα
2/3 της διαφοράς του Β.Μ Σχη –Ταξιάρχου .Στο εν λόγω σχέδιο Νόμου
προέβλεπε και η αναπροσαρμογή των ταμείων ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ ,πλην όμως
κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε κάποιο πρόβλημα ,με αποτέλεσμα,
να παρέμβει ο τ.Υπουργός ΥΕΘΑ κ.Μειμαράκης Ευάγγελος ο οποίος ζήτησε
να αποσυρθεί αυτή η παράγραφος και αφού μελετηθεί να κατατεθεί εκ νέου.
Σημείωση 🙁 Υπάρχουν Πρακτικά της Βουλής).
Από τότε, έχουν περάσει δέκα οκτώ (18) χρόνια και δυστυχώς ξεχαστήκαμε
από όλους. Το ΜΤΣ γνωρίζει πολύ καλά τις οικονομικές διαφορές μεταξύ των
βαθμών και δύναται να Σας ενημερώσει .Είναι εντελώς αδιανόητο σήμερα, να
υπάρχου τουλάχιστο τρείς (3) κατηγορίες συναδέλφων ,οι οποίοι φέρουν τον
ίδιο βαθμό ,λαμβάνουν την ίδια σύνταξη ,τους γίνονται ίδιες κρατήσεις,2; αλλά
δυστυχώς ,λαμβάνουν τρία διαφορετικά μερίσματα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ
Κύριε Υπουργέ
Το ΜΤΣ ανήκει σε όλους μας και δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους
διακρίσεις και θα περιμέναμε τη δική Σας παρέμβαση προκειμένου να λυθεί
μία χρονίζουσα αδικία που μας ταλανίζει εδώ και δέκα οκτώ (18) και πλέον
χρόνια .
Μετά Τιμής
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Βασιλάκος Παυσανίας Ιτσοδέλης Ευάγγελος Μπέλλος Θεοχάρης
Σχης (ΠΒ) ε.α Σχης (ΠΖ) ε.α Τχης (ΤΔ) ε.α

ΠΡΟΣ:Αξιότιμο κ.κ Δέδια Νικόλαο Θεσσαλονίκη 9 Νοε 2023
«Υπουργό Εθνικής Άμυνας» Αριθ.Πρωτ:Φ01/2542
Μεσογείων 227-231 Χολαργός
ΤΚ:155 61 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Μερίσματα Μ.Τ.Σ
ΣΧΕΤ: ν.5018/2023 Άρθρο 29
ΚΟΙΝ: α.Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου
β.Μ.Τ.Στρατού
γ.Γ.Ε.ΕΘ.Α/ ΔΟΥ
δ.Γ.Ε.Σ/ΔΟΥ
ε.Ε.Α.Α.Στρατού
στ.Παν.Ομοσπονδ.Στρατιωτικών
ζ.Σ.Α.Α.Υ Στρατού
η. Σ.Α.Α.Στρατού Μακ.- Θράκης (Αποφ.ΣΜΥ)
Κύριε Υπουργέ
Με τη παρούσα μας θα θέλαμε να Σας ενημερώσουμε ,για μια πρωτοφανή,
και κατάφορη αδικία εις βάρος των Στρατιωτικών συνταξιούχων από το βαθμό
του Σχη και κάτω.
Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό , πρόκειται να δοθούν στους
Στρατιωτικούς συνταξιούχους αναδρομικά από τη 1 Ιαν.2023 επιπλέον
μερίδια από το ΜΤΣ ,αλλά μόνο σε Ανώτατους, ήτοι , από το βαθμό του
Στρατηγού μέχρι του βαθμού του Ταξιάρχου .
Η αναφερόμενη απόφαση κατά τη γνώμη μας Κύριε Υπουργέ ,είναι μία
καταφανή αδικία και πρωτοφανή στα ιστορικά γεγονότα που δεν βλέπουμε
ουσιαστική προσπάθεια εκ μέρους των αρμοδίων οι οποίοι πρέπει να
βρίσκονται στο πλευρό των Συνταξιούχων οιανδήποτε βαθμού αποστρατείας.
Η εξαίρεση δε αυτή, από τα επιπλέον μερίδια που πρόκειται να χορηγηθούν

από το ΜΤΣ, αποτελεί κατάφορη αδικία και διάκριση ,ενάντια σε μια
κοινωνική ομάδα που ανήκει στους φτωχότερους των φτωχών .
Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε, τη δραστική παρέμβασή Σας,
προκειμένου να εξαλειφτεί η αντισυνταγματική αυτή ανισονομία και κατάφορη
αδικία ώστε να γλιτώσουμε από τα έξοδα και τη ψυχική ταλαιπωρία που θα
υποστούμε, λόγω της ανάγκης να προσφύγουμε δικαστικά στην ισονομία που
δικαιούμαστε . Σας ευχαριστούμε εγκάρδια εκ των προτέρων και Σας
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειές Σας ,ώστε με τη σειρά
μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας .
Είμαστε στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση .

Μετά Τιμής

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Βασιλάκος Παυσανίας Ιτσοδέλης Ευάγγελος Μπέλλος Θεοχάρης
Σχης (ΠΒ) ε.α Σχης (ΠΖ) ε.α Τχης (ΤΔ) ε.α