13.3 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΑπόφοιτοι ΣΜΥ ζητούν διευκρινήσεις για την χορήγηση ξιφών και την Αρχαιότητα στο...

Απόφοιτοι ΣΜΥ ζητούν διευκρινήσεις για την χορήγηση ξιφών και την Αρχαιότητα στο στράτευμα

Του Ειδικού Συνεργάτη

Σύμφωνα με Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των  Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων  – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογία και Συναφείς Διατάξεις». στο άρθρο 3 (Διακρίσεις – Ειδικότητες)   Οι Αξιωματικοί του Σ.Ξ. διακρίνονται σε αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου που αφορά την προέλευση , καθορίζονται τα παρακάτω:

Το Σώμα των Αξιωματικών των ΕΔ αποτελούν:

α. Οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ.

β. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου:

(1) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές αποφοίτους ΑΣΣΥ.

(2) Οι Μόνιμοι εξ Εφέδρων.

(3) Οι Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή και οι αντίστοιχοι μονιμοποιούμενοι.

(4) Οι κατατασσόμενοι με διαγωνισμό.

(5) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄/ 10.6.1974) και του ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄/26.9.1977).

6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς, που μετατάσσονται στο Σώμα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ.
7) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

(8) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 1.

Ενώ στο άρθρο 36 (Ιεραρχία και Αρχαιότητα)

Η αρχαιότητα των Αξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού αυτού πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Ως ημερομηνία κτήσης του βαθμού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός ή, γι` αυτούς που προάγονται αναδρομικά, η αναδρομική ημερομηνία κτήσης του βαθμού, που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.

Ενώ στην παράγραφο 13 αναφέρει :

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:

α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.
γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι νεότεροι των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από ΑΣΕΙ.
δ. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, η δε μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ε. Οι Αξιωματικοί που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους, της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, καθώς και του παρόντος άρθρου.

13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περ. γ’ της παρ. 13, οι Αξιωματικοί της περ. 5 της παρ. β’ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από ΑΣΣΥ.

Με την ΕΔΥΕΘΑ 197/04 Δεκ 20/ΓΕΣ/Β1/3α προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού  απόφοιτοι ΑΣΣΥ με λογιζόμενη ημερομηνία προαγωγής την 01-10-20, έχοντας συμπληρώσει δεκαεννέα (19) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το παράδοξο  είναι ότι οι κατά άλλα αξιοσέβαστοι και αξιέπαινοι για το έργο που παράγουν , συνάδερφοι του Μουσικού Σώματος οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής , έλαβαν Αριθμό Μητρώου αρχαιότερο από τους Απόφοιτους ΑΣΣΥ.

Αυτό σίγουρα δεν αποτελεί κίνητρο για κάποιον να αφιερώσει χρόνο και αρκετά χρήματα για να εισαχθεί στην ΣΜΥ μέσω πανελληνίων εξετάσεων.

Αυτό θα λέγαμε ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο τον αγώνα που δίνουν οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ για ουσιαστική αναβάθμιση των σχολών τους.

Το «κερασάκι στην Τούρτα» ήρθε με την διαταγή για την χορήγηση  1800 ξιφών.

Με την Φ.463/241/506502/Σ.672/18 Απρ 24/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/ΤΜ1α η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον Αριθμό Μητρώου και την ημερομηνία προαγωγής και μόνο, και όχι την προέλευση,  χορήγησε ξίφη σε 40 περίπου συναδέρφους του Μουσικού Σώματος, τους οποίους όπως προαναφέραμε κατά άλλα σεβόμαστε, με αποτέλεσμα μέρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ που προήχθησαν με την ίδια ΕΔΥΕΘΑ με αυτούς να μη λάβουν ξίφος.

Έσπασε δηλαδή η τάξη στα δύο . Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συμμαθητές απόφοιτοι ΣΜΥ της ίδιας τάξεως ,με  ίδια  ημερομηνία προαγωγής ΕΔΥΕΘΑ να  υπηρετούν  στην  ίδια μονάδα και ένας να παρίσταται στην τελετή χορήγησης ξιφών και να λαμβάνει το ξίφος του και ο άλλος να παρακολουθεί λυπημένος την Διαδικασία και να αναρωτιέται «ΓΙΑΤΙ» ;

Τελικά τι ισχύει είναι οι Απόφοιτοι ΣΜΥ αρχαιότεροι;

Προτρέπουμε όλους τους υπεύθυνους να προβούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις ουσιαστικής αναβάθμισης της ΣΜΥ και να λύσουν τέτοιου είδους γεγονότα τα οποία μας θλίβουν ως απόφοιτους ΑΣΣΥ.

Τέλος επειδή η υπηρεσία  πρέπει να λειτουργεί προληπτικά αφού από τα συμβούλια κρίσεων γνωρίζει κάθε χρόνο πόσα ξίφη απαιτούνται για προαχθέντες αξιωματικούς εκτός ΑΣΕΙ, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει και ο σύνδεσμος αποφοίτων στον οποίο είμαστε μέλη με έγγραφα του.

Η χορήγηση πρέπει να γίνεται το ίδιο ημερολογιακό με αυτό της προαγωγής.

Διότι αυτό αντιπροσωπεύει, όπως ανέφερε και ο σύνδεσμός μας ΣΑΣΜΥ στο τελευταίο του έγγραφο, ύψιστες αξίες, αρχές και ιδανικά.

 Ιστορικά είναι απόλυτα και άρρηκτα συνυφασμένο με τη στρατιωτική τιμή και ανδρεία.

Επίσης η τελετή απονομής είναι μια μοναδική στιγμή, αποτελεί ορόσημο χαραγμένο βαθιά στη μνήμη όλων των Αξιωματικών, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Φέτος έλαβαν ξίφος αξιωματικοί απόφοιτοι ΣΜΥ οι νεότεροι εκ των οποίων είχαν προαχθεί πριν από περιπου τέσεερα χρόνια. 

ΨΠΓΓ6-6Σ9 by kranosgr on Scribd