13.3 C
Athens
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Αποζημίωση εφημεριών στρατιωτικών ιατρών. Άρθρο του ''χακί'' Συνδικαλιστή Άρη Κασιδόπουλου

Αποζημίωση εφημεριών στρατιωτικών ιατρών. Άρθρο του ”χακί” Συνδικαλιστή Άρη Κασιδόπουλου

Αποζημίωση εφημεριών στρατιωτικών ιατρών                                             

Με το άρθρο αυτό επανέρχομαι σε ένα φλέγον θέμα το οποίο χρειάζεται άμεσης προσοχής από τους αρμόδιους φορείς. Άπτεται δε του ενδιαφέροντος «των ηρώων με τις πράσινες μπλούζες» και συγκεκριμένα αφορά το παράδοξο που διέπει την  αποζημίωση των εκτελούμενων εφημεριών των στρατιωτικών γιατρών, η οποία υπολογίζεται (ή δεν υπολογίζεται) κατά τρόπο που εκπλήσσει, αν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φέρουν την ίδια λειτουργική ιδιότητα (στρατιωτικοί ιατροί), η αποζημίωση τους -εν τέλει- θα κριθεί από το όπλο / Σώμα στο οποίο υπηρετούν ή ακόμα και από την γεωγραφία του χώρου στον οποίο υπηρετούν!

Σχεδόν καθημερινά δέχομαι παράπονα από γιατρούς του 251ΓΝΑ (και όχι μόνο) για το γεγονός ότι δεν πληρώνονται τις εφημερίες τους. Θυμίζω πως σύμφωνα με το ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α΄ /16-11-2017) και συγκεκριμένα στο άρθρο 2  «Εφημερία» είναι η πέραν του τακτικού ωραρίου χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας. Ως ενεργή εφημερία λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας και παρέχει ή είναι διαθέσιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του, εφόσον παραστεί ανάγκη. Ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και είναι έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον κληθεί. Μικτή εφημερία είναι η εφημερία που αποτελείται από ενεργή εφημερία και εφημερία ετοιμότητας.

Οψίμως, προς γνώση μου περιήλθαν τα κάτωθι στοιχεία σχετικά με την πληρωμή των εφημεριών των ιατρών, τα οποία ομολογώ αρχικώς αδυνατούσα να πιστέψω όμως μετά από ενδελεχή έλεγχο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ισχύουν.

Συγκεκριμένα:

1.Για τους γιατρούς του Υπουργείου Υγείας, ακόμα και αυτούς που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία:

σύμφωνα με το ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄ /19-5-2017) έγινε τροπολογία στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και πλέον η ωρομίσθια αποζημίωση στις εφημερίες είναι: «-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42).

-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05 ).

-Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (6,73).

-Επιμελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5,88 ).

-Έμμισθος ειδικευόμενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4,48).».

2.         Για τους στρατιωτικούς γιατρούς συγκεκριμένων στρατιωτικών νοσοκομείων του Στρατού Ξηράς:

λαμβάνουν σήμερα το επίδομα των 52ευρώ εφόσον εφημερεύουν εντός του νοσοκομείου.

3.         Για τους στρατιωτικούς γιατρούς των στρατιωτικών νοσοκομείων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας:

αποζημιώνονται με 9 ευρώ και μάλιστα μόνο για τα σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες (εξίσωση με ότι συμβαίνει στις άλλες ειδικότητες).

Διερωτάται λοιπόν, ευλόγως, ο κάθε  συνάδελφος στρατιωτικός ιατρός:

  1. Σε ποιον κωδικό πιστώνονται τα εν λόγω χρηματικά ποσά; Τι τάξης μεγέθους είναι;

2. Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά μόνο τους στρατιωτικούς γιατρούς του ΣΞ ή είναι κοινός για όλους;

α.         Αν είναι κοινός για όλους, πως γίνεται στην πορεία να αποζημιώνονται μόνο οι στρατιωτικοί γιατροί κάποιων νοσοκομείων του ΣΞ και κανένας των 251ΓΝΑ και ΝΝΑ; Γίνεται βάση κάποιου νόμου, εγκύκλιου και γενικά θεσμικού κειμένου;

β.         Αν είναι μόνο για τα στρατιωτικά νοσοκομεία του ΣΞ:

            (1)       Πως γίνεται οι στρατιωτικοί γιατροί σε άλλα στρατιωτικά νοσοκομεία να αποζημιώνονται για τις εφημερίες τους (πχ 401Γ.Σ.Ν.) και σε άλλα όχι (πχ 404 ΓΣΝΛ). Σε ποιο θεσμικό κείμενο βασίζεται αυτός ο διαχωρισμός;

(2)       Υπάρχει αντίστοιχος κωδικός για τα νοσοκομεία της ΠΑ και ΠΝ; Αν ναι γιατί σε αυτόν δεν πιστώθηκαν χρήματα; Αν όχι, γιατί δεν υπάρχει;

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν προάγει την ισονομία τόσο ανάμεσα στους ιατρούς του  στρατεύματος όσο και σε σχέση με τους υπόλοιπους του Υπουργείου Υγείας. Πόσο μάλλον όταν η ισονομία -ως αρχή- είναι τόσο αναγκαία για την πειθαρχία στο στράτευμα, το περί δικαίου αίσθημα αλλά και για την εξάλειψη  φαινομένων άνισης μεταχείρισης ανάμεσα στα στελέχη.

Πάσα δράση (νομοθετική ρύθμιση ή εσωτερική διαταγή) προς άρση των προαναφερθέντων αδικιών αποτελεί εφεξής κοινή μας επιδίωξη!

Αριστείδης Κασιδόπουλος

Στρατιωτικός Συνδικαλιστής