13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑπαγόρευση αποσπάσεων υπαλλήλων στο ''Βοήθεια στο Σπίτι'' με συζύγους στρατιωτικούς

Απαγόρευση αποσπάσεων υπαλλήλων στο ”Βοήθεια στο Σπίτι” με συζύγους στρατιωτικούς

  Αρ. Πρωτ. 26/2024

                                                                                                    Βόλος, 04 Μαρ 2024

       Προς :   ΥΠΕΣ

       Κοιν. :   ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Γ.Γ. ΥΕΘΑ, Βουλευτές ΒτΕ

                     Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ , Μ.Μ.Ε

       Θέμα : «Απαγόρευση αποσπάσεων εργαζομένων στους ΟΤΑ υπό το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, προκειμένου για συνυπηρέτηση με τους συζύγους τους, που εργάζονται στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωθήκαμε, από μέλη μας (Επιστολές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σημαντικό ζήτημα έχει ανακύψει με τις απορρίψεις αιτήσεων απόσπασης από το Υπουργείο σας, σε υπαλλήλους ΟΤΑ Α’ βαθμού, οι οποίοι εργάζονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι οποίοι αιτούνται απόσπαση για συνυπηρέτηση (κατά την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 21, του Ν.2946/2001) με τον/την σύζυγο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και Σώματα Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 91, του ν.4583/2018, οι παραπάνω υπάλληλοι προσλήφθηκαν σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, μέσω σχετικής προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ, προκειμένου για την κάλυψη θέσεων εργασίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (4κ/2020).

Σύμφωνα με την παρ. 3, του ανωτέρω νόμου, η εμπειρία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μοριοδοτήθηκε ειδικώς, χωρίς να προβλεφθεί κριτήριο εντοπιότητας, διότι ήδη, οι εν λόγω υπάλληλοι παρείχαν, επί σειρά ετών, τις σχετικές υπηρεσίες σε παραμεθόριες περιοχές και μικρούς Δήμους και άρα, εκ των πραγμάτων, διέμεναν μόνιμα στους οικείους τόπους (βλ. αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου).

Εκτός από τους υπαλλήλους οι οποίοι προσλήφθηκαν με την ως άνω διαδικασία προσλήφθηκαν (με διαφορετική διαδικασία και προκήρυξη), επιπλέον, για την κάλυψη του ιδίου προγράμματος («Βοήθεια στο Σπίτι») και υπάλληλοι ποσοστού 7%, που ανήκαν στην κατηγορία του άρθρου 3, του Ν.2643/1998. Στο άρθρο 91, παρ. 4, του Ν.4583/2018 προβλέπεται ότι, όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται, σύμφωνα με την παρ. 1, του τελευταίου Νόμου, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στην θέση διορισμού τους επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη, χωρίς να έχουν δικαίωμα απόσπασης ή μετακίνησης.

Όπως φαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4583/2018 ότι, η απαγόρευση απόσπασης – μετακίνησης αναφέρεται στους υπαλλήλους οι οποίοι μοριοδοτήθηκαν ειδικώς, και όχι στους υπαλλήλους οι οποίοι προσλήφθηκαν με διαφορετική διαδικασία και προκήρυξη, ανήκοντες στην κατηγορία του άρθρου 3, του Ν.2643/1998.

Βάσει της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 91, παρ. 4, του Ν.4583/2018) το Υπουργείο σας απορρίπτει συλλήβδην αιτήσεις αποσπάσεως υπαλλήλων που ανήκουν στο 7%, οι οποίο όμως ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 3, του Ν.2643/1998 και όχι στην κατηγορία των υπαλλήλων με προϋπηρεσία στους οικείους παραμεθόριους τόπους για πολλά έτη, ενώ ο/η σύζυγος υπηρετεί στις ΕΔ,ΣΑ.

Όπως γνωρίζετε κατά το άρθρο 21 του Συντ. «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους….». Η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και των ανήλικων τέκνων αποτελεί επομένως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους με συνταγματικό έρεισμα. Επίσης, η εναρμόνιση των υποχρεώσεων της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί επιδίωξη εξαιρετικά κρίσιμη που οφείλει να διέπει τη διοικητική δράση και πρακτική.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του επαγγέλματος των Στρατιωτικών  αποτέλεσμα της παραπάνω άδικης απόρριψης των αιτήσεων αποσπάσεως –μετακίνησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων στον τόπο όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος, (ο οποίος είναι στέλεχος των ΕΔ) είναι η διάσπαση και ο οικονομικός στραγγαλισμός της οικογένειας των τελευταίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κατά παράβαση του Συντάγματος, αλλά και του άρθρου 21, του Ν.2946/2001.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

.

 Το Σωματείο Οικογένειων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΟΕΔ),παρακαλεί όπως  ελέγξετε τα ανωτέρω προκειμένου να επιλυθεί το χρόνιο και ταυτόχρονα άδικο πρόβλημα που προκύπτει,. ζητούμε οι αιτήσεις απόσπασης των ανωτέρω υπαλλήλων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, να γίνονται  τελικά δεκτές και να αποσπαστούν – συνυπηρετήσουν οι εν λόγω στον τόπο υπηρέτησης των συζύγων τους, που υπηρετούν στις ΕΔ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21, του Ν.2946/2001, προς αποφυγή της διάλυσης της οικογένειάς τους.

Επικοινωνία στο [email protected], και τηλέφωνο 6972828656 Κοντούρης Δημήτριος

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το πολύτιμο χρόνο σας.

Με ιδιαίτερη τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                       Ο                                                                          Ο

                Πρόεδρος                                                      Γεν. Γραμματέας

      Δημήτριος Κοντούρης                            Ευάγγελος Παπαευαγγέλου