13.3 C
Athens
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑνικανοποίητες Οικονομικές Οφειλές στα στελέχη & Θεραπείες Οικονομικών Παθογενειών

Ανικανοποίητες Οικονομικές Οφειλές στα στελέχη & Θεραπείες Οικονομικών Παθογενειών

  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. ως θεσμικό συλλογικό όργανο το οποίο ενεργεί για τα εργασιακά δικαιώματα των στελεχών των Ε.Δ. της ΠΕ Σερρών, αιτείται την άμεση νομοθετική πρωτοβουλία και λήψη αποφάσεων των οργάνων της Εκτελεστικής Εξουσίας για διευθέτηση σειράς οικονομικών απολαβών που δικαιούνται τα στελέχη των Ε.Δ. του Νομού μας.
  • Συγκεκριμένα, αυτά μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

          α.  Στη Νυχτερινή Αποζημίωση λόγω 24ωρων υπηρεσιών προς εφαρμογή του άρθρου 127§Δβ του Ν.4472/2017, η οποία ανέρχεται σε 2,77 ευρώ ανά ώρα,με έκδοση ΚΥΑ η οποία εκκρεμεί από τις19 Μαΐου 2017 (περίπου 6 χρόνια δεδουλευμένα).

          β.  Στην Ημερήσια Αποζημίωση λόγω μετακινήσεων των στελεχών των Ε.Δ. προς εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4336/2015, η οποία ανέρχεται σε 40 ευρώ ημερησίως με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο εκκρεμεί από τις 14 Αυγούστου 2015 (περίπου 7,5 χρόνια αμείβονται με το παρωχημένο ποσό των 29,35 ευρώ αντί 40 ευρώ).

γ.  Στην Αποζημίωση Αργιών λόγω 24ωρων υπηρεσιών προς εφαρμογή της Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ 2015/ΓΕΕΘΑ/Γ’ ΚΛΑΓΟ/Γ3, αποζημιώσεις που δεν καταβάλλονται για περίπου 2 χρόνια για τα στελέχη του ΣΞ, ενώ αποδίδονται στα στελέχη του ΠΝ & της ΠΑ.

δ.  Στη μισθολογική και διοικητική εναρμόνιση των Ανθυπολοχαγών ΕΜΘ με έκδοση ΚΥΑ, καθόσον με το Ν.4609/3.5.2019 εδόθη το δικαίωμα εξέλιξης των στελεχών προελεύσεως ΕΜΘ στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και οι εν λόγω συνάδερφοι αμείβονται ακόμα με το βαθμό του Ανθυπασπιστή(περίπου 2,5 χρόνια δεδουλευμένα).

ε.  Στη παύση της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 38 του Ν.3986/11 καθόσον η Ελλάδα εξήλθε της ενισχυμένης εποπτείας της Ε.Ε. στις 20 Αυγούστου 2022 και συνεπώς της επιτήρησης των μνημονιακών υποχρεώσεων για την οποία επιβλήθηκε η εν λόγω εισφορά.

στ.  Στην ένταξη,όλων των Μονάδων-Υπηρεσιών του Νομού Σερρών στις Παραμεθόριες Περιοχές, της περίπτωσης Ε του άρθρου 127 του Ν.4472/2017, καθόσον έλλογο και μείζον κριτήριο ένταξης σε παραμεθόριο περιοχή αποτελεί η διαμονή του Στρατιωτικού καθώς και ο τόπος έδρας Μονάδας και σε καμία περίπτωση η Επιχειρησιακή Αποστολή αυτής.

  • Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος που επίκεντρο έχει τη μέριμνα των στελεχών των Ε.Δ. καιγια τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
  • Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του τοπικού ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
  • Στα ΜΜΕ αποστέλλεται το έγγραφο για τις δικές τους ενέργειες.
  • Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
  • Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.
     Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
-Ο- -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΑθανάσιοςΜακράκης 6947293370 Παναγιώτης Σαρακατσάνης 6977566243