13.3 C
Athens
Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΕΑ

Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ- με την οποία καθιερώνεται από 1/1/23 νέος τρόπος υπολογισμού του ΒΟΕΑ, που καθιστά τα τέκνα των μελών μας ως «παιδιά ενός κατώτερου θεού» έναντι των τέκνων των ε.ε. συναδέλφων μας- και λόγω του σάλου που προκλήθηκε από αυτήν, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά:

α. Στην τακτική συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 14/12/22, το μέλος της κ. Βασίλειος Νικολόπουλος έφερε εις γνώση μας ότι η επίμαχη ΚΥΑ είχε προωθηθεί προς υπογραφήν από τους συναρμοδίους υπουργούς. Επειδή το θέμα ήταν εξαιρετικά σοβαρό, αφού δεν είχαμε προηγούμενη ενημέρωση από τον εκπρόσωπό μας στο ΔΣ/ΜΤΣ, εισήχθη ως έκτακτο θέμα προς συζήτηση στην ημερησία διάταξη της συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΣ.

β. Κατά την εξέταση του θέματος διαπιστώθηκε ότι ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ στο ΔΣ/ΜΤΣ είχε συμμετάσχει σε συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ, που πραγματοποιήθηκε στις 19/8/22 και στην οποία υπερψήφισε για το νέο τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ, που μειώνει δραματικά τα ποσά του ΒΟΕΑ των τέκνων των μελών μας.

γ. Για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση καθώς και για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ουδόλως είχαμε ενημερωθεί από τον εκπρόσωπό μας στο ΔΣ/ΜΤΣ, αλλά ούτε και μας ενημέρωσε στη συνέχεια για τις ληφθείσες, υπό του ΔΣ/ΜΤΣ, αποφάσεις.

δ. Αντιθέτως στις 31/1/22- όταν επρόκειτο να συζητηθεί το ίδιο θέμα στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ του μηνός Φεβρουαρίου 22- ο εκπρόσωπός μας, κατά πάγια υποχρέωσή του, μας είχε αποστείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα τα προς συζήτηση θέματα, ζητώντας το σχολιασμό μας. Πράγματι την ίδια ημέρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΣ κ. Χρήστος Χρηστίδης είχε απαντήσει στον εκπρόσωπό μας, μεταξύ άλλων, ως εξής:

«Για το θέμα του Β.Ο.Ε.Α

  • Θεωρώ ότι πάσχει νομικά από τη στιγμή που ο Μέτοχος μετατρέπεται σε Μερισματούχο όχι με δική του βούληση αλλά με απόφαση της Υπηρεσίας όταν αποστρατεύεται. 
  • Οι αποστρατευόμενοι οικεία βουλήσει που έχουν όμως συμπληρώσει τα συντάξιμα λόγω διπλών εξαμήνων θα κατακρεουργηθούν μερισματικά αφού η μία σχέση μετόχου θα είναι π.χ. 25ετής ενώ αυτή του μερισματούχου π.χ. 35ετής και άρα τα μερίδια υπολογισμού του ΒΟΕΑ θα είναι εις βάρος του.
  • Η εισφορά των ε.ε. καταργήθηκε και το ΜΤΣ έχασε τεράστια έσοδα, όμως οι ε.ε. και μέτοχοι δεν ενημερώθηκαν ποτέ  για το πόσα θα χάσουν όταν θα καταστούν ε.α. και μερισματούχοι. Μήπως επανερχόμενη η εισφορά των ε.ε. βοηθούσε τα πράγματα;»

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, αβίαστα προκύπτουν τα ακόλουθα αναμφισβήτητα  δεδομένα:

α. Ότι ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ, στη συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ της 19/8/22 εξέφρασε αποκλειστικά την προσωπική του άποψη, αφού ουδόλως έλαβε υπ΄όψιν του τα από 31/1/22 σχόλια του Διευθύνοντος Συμβούλου και αφού δεν είχε ενημερώσει το ΔΣ/ΕΑΑΣ για τα θέματα της συγκεκριμένης συνεδρίασης, όπως είχε υποχρέωση.

β. Ουδεμία απόφαση υπάρχει από το παρόν ΔΣ/ΕΑΑΣ υπέρ του νέου υπολογισμού του ΒΟΕΑ.

γ. Ο εκπρόσωπός μας είχε τη δυνατότητα να ζητήσει αναβολή του θέματος για να έχει στα χέρια του σχετική απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ, με δεδομένο ότι στο ΔΣ/ΜΤΣ πρέπει να καταθέτει την επίσημη θέση του ΔΣ/ΕΑΑΣ, που όμως είχε άγνοια των θεμάτων της συγκεκριμένης συνεδρίασης του ΔΣ/ΜΤΣ.

δ. Το παρόν ΔΣ/ΕΑΑΣ έλαβε γνώση της αποφάσεως του ΔΣ/ΜΤΣ «κατόπιν εορτής» και μόλις στις 14/12/22, δηλαδή πολύ αργά για να μπορέσει να αντιδράσει.

Από την άλλη πρέπει να τεθεί εις γνώσιν των μελών μας ότι ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ στο ΔΣ/ΜΤΣ, κ. Σταύρος Κουτρής, κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 14/12/22 δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη.

Αμέσως μετά τις εορτές το παρόν ΔΣ θα εξετάσει τρόπους αντίδρασης κατά της ΚΥΑ. Ενδεικτικά:

  α. Προσβολή της ΚΥΑ με ένδικα μέσα

β. Διοργάνωση συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας

Καλούμε τα μέλη μας σε:

α. Καθολική συμμετοχή στις εκλογές της ΕΑΑΣ της 19/2/23 προς ανάδειξη νέου ΔΣ

β. Ετοιμότητα για μαζική συμμετοχή σε συλλαλητήριο, σε χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί.

Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ