13.3 C
Athens
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΆνιση μεταχείριση στελεχών ειδικής κατάστασης απόφοιτων ΑΣΣΥ

Άνιση μεταχείριση στελεχών ειδικής κατάστασης απόφοιτων ΑΣΣΥ

Επιστολή αναγνώστη στο kranosgr

Η μεγάλη αδικία που συντελείται σε βάρος των Στελεχών αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), όπως η ΣΜΥ από την οποία προέρχομαι. 

– Το νομοσχέδιο σε όλη του σχεδόν τη έκταση ρυθμίζει πληθώρα θεμάτων Στελεχών έτερων κατηγοριών (πχ αποφοίτων Σχολών Αξκών, ΕΜΘ κλπ), αφήνοντας εκτός νομοσχεδίου ρυθμίσεις θεμάτων αποφοίτων ΑΣΣΥ που χρονίζουν, που θα μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί, με τη μεγάλη ευκαιρία που δίδεται με το παρόν νομοσχέδιο. 

Στο παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ (που στο θεσμικό πλαίσιο της πρόσληψής τους και της μετέπειτα μονιμοποίησής τους, δεν υπήρχε πρόβλεψη για κατάληξη στο βαθμό του Υπολοχαγού), θεσμός που στα επόμενα χρόνια θα πάψει να υφίσταται στις ΕΔ, αλλά παραμένουν ανεπίλυτα ζητήματα Στελεχών αποφοίτων ΑΣΣΥ, που θα συνεχίσουν επ΄ άπειρον να υφίστανται ως θεσμός.

Το ζήτημα αφορά την βαθμολογική εξέλιξή των Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτων ΑΣΣΥ και είναι το σημαντικότερο επαγγελματικό ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, αφού από την έκβασή του κρίνεται η εξέλιξή μας, η οποία ευνόητα επηρεάζει καταλυτικά και τις οικογένειές μας. Συγκεκριμένα, το ζήτημα αφορά στο άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 (γνωστός ως νόμος Βενιζέλου), που καθηλώνει τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ στο βαθμό του Υπολοχαγού ως καταληκτικό βαθμό με τρόπο άνισο και αίολο (και στο βαθμό του Λοχαγού τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου αποφοίτους ΑΣΣΥ), την ίδια στιγμή που εξαιρεί από τη διάταξη αυτή τα Στελέχη των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας (συγκεκριμένα εξαιρεί τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν. 705/1977 και τους μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ΝΔ 445/1974).

Επιπλέον στα Στελέχη ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ γίνεται διάκριση και ως προς την αναπηρία τους, που έχει διαγνωστεί με γνωμάτευση της Ανώτατης ΥΓ Επιτροπής του Στρατού (αντίστοιχα ΠΝ, ΠΑ). Η διάκριση δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της αναπηρίας τους και κατ’ επέκταση με την προσήκουσα με βάση το νόμους 4074/2012 και 4488/2017 μεταχείριση τους, αλλά έχει να κάνει και με τη διάκριση με τις άλλες κατηγορίες εθελοντών Αξιωματικών, που προφανώς αντιμετωπίζονται ως ΑμεΑ και εξαιρέθηκαν της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, ενώ για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ υπάρχει διάκριση, τόσο ως ΑμεΑ όσο και ως άλλη κατηγορία Αξιωματικών από εκείνες τις κατηγορίες των Αξιωματικών που προέρχονται από εθελοντές. Το σημαντικό αυτό σημείο της περίπτωσης «ε(5)» του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, καταδεικνύει με κραυγαλέο τρόπο, αφενός μεν το πόσο άνισα και άδικα αντιμετωπίζει και μεταχειρίζεται ο εν λόγω νόμος τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ σε σχέση με ως άνω άλλες κατηγορίες Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας, αφετέρου δε το πόσο άνισα μεταχειρίζεται τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ σε σχέση με τους υπόλοιπους ομοιοβάθμους τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, που εξελίσσονται με τον ίδιο νόμο (Ν. 2439/1996).

Ι. Ζητήματα

– Προβλήματα που εγέρθηκαν Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 επέφερε προβλήματα – ζητήματα, που συνεχίζουν να υφίστανται.  Δημιούργησε Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας 2 ταχυτήτων αποφοίτους ΑΣΣΥ. Εκείνους που κρίθηκαν Ελαφράς Υπηρεσίας πριν την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου (24.9.2010), που εξελίσσονται κανονικά μέχρι το καταληκτικό τους βαθμό και εκείνους που κρίθηκαν μετά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Υπολοχαγού.

– Επέβαλε διάκριση στον καταληκτικό βαθμό ως προς στην προέλευση των Στελεχών, εξαιρώντας από τον καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν. 705/1977 και τους μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ΝΔ 445/1974, επιβάλλοντας με τη διάταξη αυτή μια ιδιότυπη «τιμωρία» στα Στελέχη που επέλεξαν να σπουδάσουν σε Στρατιωτική Παραγωγική Σχολή, αντί να καταταγούν ως εθελοντές.

– Επέφερε κλυδωνισμό στις ΕΔ, αφού η διάταξη αυτή δημιουργεί μεγάλο και έντονο προβληματισμό στα Στελέχη της Ενεργού Υπηρεσίας (σε όσους δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και μπορούν να καλύψουν μάχιμες θέσεις), καθότι αναρωτιούνται τι θα γίνει με την βαθμολογική τους εξέλιξη αν τύχει και τραυματιστούν στην ειρηνική περίοδο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή τι θα γίνει αν τραυματιστούν κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτοί οι προβληματισμοί επιδρούν αρνητικά στο αξιόμαχο των ΕΔ, αφού τα στελέχη της Ενεργού Υπηρεσίας προκείμενου να προστατευτούν από το ενδεχόμενο να μεταφερθούν εξαιτίας σωματικής τους βλάβης (σε ειρηνική ή πολεμική περίοδο) στην Ελαφρά Υπηρεσία, λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και αποφυγής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

– Δεν υπολόγισε, το 2010 που τέθηκε σε εφαρμογή, το γεγονός ότι το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόστηκε μεταγενέστερα, θα καθήλωνε τα εν λόγω Στελέχη και μισθολογικά (εκτός από βαθμολογικά), αφού πλέον τα Στελέχη των ΕΔ λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με το φέροντα βαθμό τους, και όχι με ανώτερο μισθολογικό βαθμό που ίσχυε παλαιότερα. Να σημειωθεί δε ότι, η καθήλωση στο βαθμό του Υπολοχαγού ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στα Στελέχη αυτά να αποζημιωθούν με αποδοχές, σύνταξη, επίδομα τέκνου κλπ με τις κρατήσεις που πλήρωναν με βάση το μισθολογικό βαθμό που παλαιότερα έφεραν (πχ: Στέλεχος βαθμού Υπολοχαγού πλήρωνε κρατήσεις για σύνταξη, επίδομα τέκνων κλπ με 2/3 ΒΜ Ταξιάρχου και καλείται να απολάβει αποδοχές Υπολοχαγού).

– Σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του υπό διαβούλευση Ν/Σ, οξύνεται ακόμη περισσότερο η άδικη και άνιση μεταχείριση των Στελεχών ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ έναντι των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), που ρυθμίζεται να έχουν ως καταληκτικό (οι ΕΜΘ) το βαθμό του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικό το βαθμό του Λοχαγού και με τον τρόπο αυτό τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας Απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ θα υποσκελίζονται από άλλη μια κατηγορία εθελοντών Στελεχών, παρά το γεγονός ότι είναι απόφοιτοι Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών.

ΙΙ. Νομικό περίγραμμα του ζητήματος (περιληπτικά)

– Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 είναι άρθρο που επιφέρει κατάφορες διακρίσεις και άνιση μεταχείριση σε βάρος των Στελεχών ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ.

– Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) καθόρισε την εφαρμογή του άρθρου 23 του εν λόγω νόμου (Καταληκτικοί Βαθμοί) από τη δημοσίευση του νόμου (24.9.2010), χωρίς να δίνει το παραμικρό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του, επιτείνοντας έτσι το πρόβλημα που ούτος ή άλλως δημιούργησε με τα όσα καθόρισε σε βάρος (κυρίως) των αποφοίτων ΑΣΣΥ δημιουργώντας αιφνιδιασμό με δυσμενή συνεπακόλουθα.

– ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, που εμφανίστηκαν μετά την 24.9.2010 και σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ ΠΟΥ ΝΟΣΗΣΑΝ (καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα υφίστατο ποινικά κολάσιμη εκούσια πρόκληση), οι συνέπειες προβάλλουν για τους υπόψη Αξιωματικούς ιδιαίτερα δυσαναλογικές και απρόσφορες, ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΣΥ) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών που εκτάκτως ασθενούν μετά την 24.9.2010 πλήττουν το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, για τους ΕΥ αποφοίτους ΑΣΣΥ η διάκριση δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της αναπηρίας τους και κατ’ επέκταση με την προσήκουσα με βάση το νόμο 4488/2017 μεταχείριση τους, αλλά έχει να κάνει και με τη διάκριση με τις άλλες κατηγορίες εθελοντών Αξιωματικών, που προφανώς αντιμετωπίζονται ως ΑμεΑ και εξαιρέθηκαν της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, ενώ για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ υπάρχει διάκριση, τόσο ως ΑμεΑ όσο και με τις άλλες κατηγορίες Αξιωματικών που προέρχονται από εθελοντές.

Η αδικία σε βάρος της εξέλιξής τους προσομοιάζει «ποινικοποίηση της πάθησης ή του νοσήματος», που πιθανόν να το υπέστησαν και κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δημιουργώντας πρόσθετο αισθήματα άνισης μεταχείρισης και κατωτερότητας έναντι των υπολοίπων Στελεχών, ειδικότερα νεοτέρων τάξεων.