Σημαντικό! Αποζημίωση Στελεχών ΕΔ για την Απόκτηση Ξένης Γλώσσας. Ενημέρωση της Ένωσης Στρατιωτικών Κεντρικής Μακεδονίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,   Σας γνωρίζουμε ότι η αποζημίωση των στελεχών για την απόκτηση ξένης γλώσσας βασίζεται πλέον στις διατάξεις που παρατίθενται στο ΦΕΚ 2170/Β΄/7-6-2019. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 Καθορισμός δαπάνης  1. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που αποκτά πτυχία αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας καταβάλλεται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σημαντικό! Αποζημίωση Στελεχών ΕΔ για την Απόκτηση Ξένης Γλώσσας. Ενημέρωση της Ένωσης Στρατιωτικών Κεντρικής Μακεδονίας.