13.3 C
Athens
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Τί γίνεται με τις συντάξεις του στρατιωτικού προσωπικού;

Τί γίνεται με τις συντάξεις του στρατιωτικού προσωπικού;

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) επαναφέρει στο προσκήνιο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο αναδείχθηκαν σημαντικότατα προβλήματα/κωλύματα εκ της υφιστάμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας επί των Ελλήνων εν ενεργεία στρατιωτικών και ζητήθηκε η ενημέρωση επί των τυχόν εξελίξεων αλλά και εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με:

· Την πενταετία εκστρατείας – παραμεθορίου.

· Το χρόνο υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

· Την εξαγορά της 3ετίας για τα στελέχη των ΕΔ που έχουν καταταγεί μέχρι την 31η.12.1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 01.1.2015 και μετά..

· Την 3ιετία της παρ. 3 του άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007 «Κονδύλη» (υπολογισμός σύνταξης για τα εξ υπαξιωματικών στελέχη που είχαν καταταγεί ή είχαν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 και είχαν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας).

· Τα πραγματικά έτη που μετρώνται διπλά ή τριπλά.

· Τα πλασματικά έτη που δύνανται να αναγνωριστούν.

· Την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετά την 01.01.2011 κατατασσόμενων, οι οποίοι υπάγονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

· Την αντιστοιχία ειδικοτήτων ΕΔ που θα υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

· Την παράλληλη ασφάλιση νομικών, μηχανικών, ιατρών κλπ.

· Ζητήματα χρόνου υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του 1848/1989 που διανύθηκε στις ΕΔ με την ιδιότητα του Οπλίτη.

· Στρατιωτικό προσωπικό που κατατάχθηκε στις ΕΔ κατά το χρονικό διάστημα 1990 – 1992.
Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 148 Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Συνημμένα: Τα αναφερόμενα στο ΚΟΙΝ : κείμενο

ΘΕΜΑ : Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ : Φ.846/9/16570/Σ.4925/05.3.2020/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Διαχρονικώς η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο της θεσμικής εκπροσώπησης των Ελλήνων εν ενεργεία στρατιωτικών, παρακολουθεί όλα τα δεδομένα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και υποβάλλει/εισηγείται τυχόν διορθώσεις/τροποποιήσεις θεωρεί ότι χρειάζεται ώστε να θεραπευθούν τυχόν δυσαρμονίες/αστοχίες/αβλεψίες σχετικά με:

· Την πενταετία εκστρατείας – παραμεθορίου.

· Το χρόνο υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

· Την εξαγορά της 3ετίας για τα στελέχη των ΕΔ που έχουν καταταγεί μέχρι την 31η.12.1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 01.1.2015 και μετά..

· Την 3ιετία της παρ. 3 του άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007 «Κονδύλη» (υπολογισμός σύνταξης για τα εξ υπαξιωματικών στελέχη που είχαν καταταγεί ή είχαν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 και είχαν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας).

· Τα πραγματικά έτη που μετρώνται διπλά ή τριπλά.

· Τα πλασματικά έτη που δύνανται να αναγνωριστούν.

· Την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετά την 01.01.2011 κατατασσόμενων, οι οποίοι υπάγονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

· Την αντιστοιχία ειδικοτήτων ΕΔ που θα υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

· Την παράλληλη ασφάλιση νομικών, μηχανικών, ιατρών κλπ.

· Ζητήματα χρόνου υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του 1848/1989 που διανύθηκε στις ΕΔ με την ιδιότητα του Οπλίτη.

· Στρατιωτικό προσωπικό που κατατάχθηκε στις ΕΔ κατά το χρονικό διάστημα 1990 – 1992.

Αρκετές από τις προτάσεις της υιοθετούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο στη συνέχεια προωθεί στα καθ΄ ύλη αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, προκειμένου τύχουν με τη σειρά τους επεξεργασίας και υλοποίησης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει αντικείμενο αναφορών και ερωτήσεων στη Βουλή των Ελλήνων, από όλα τα κόμματα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στις απαντήσεις επί των οποίων διακρίνεται άλλες φορές διακρίνεται η βούληση και η θετική στάση προς επίλυση των θεμάτων και η αμέριστη συμπαράσταση προς τα στελέχη (ως εκεί όμως) και άλλες φορές δηλώνεται αναρμοδιότητα Υπουργείων και παραπομπή από τον Άννα στον Καϊάφα.

Με το σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του ΥΠΕΘΑ, από το Μάρτιο του 2020, παρέθεσε ένα ιστορικό – νομικό πλαίσιο της υφιστάμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και ανέδειξε νομικά ή/και πρακτικά προβλήματα, καθώς επίσης (το σημαντικότερο) τεκμηριωμένες προτάσεις επίλυσης, υιοθετώντας τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, ζητώντας από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων περαιτέρω συνεργασία. Έκτοτε, όμως, παρατηρείται μια αδικαιολόγητη προς όλους μας στασιμότητα, αφού ελάχιστα από τα προβλήματα έχουν επιλυθεί έως τώρα. Σε πέντε (5) μήνες η κυβέρνηση θα συμπληρώσει δύο (2) έτη διακυβέρνησης και για κανένα από τα παραπάνω δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει δρομολογημένη λύση.

Ελπίζοντας ότι η πρόθεση του ΥΠΕΘΑ στο σχετικό έγγραφο είναι ειλικρινής παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εξελίξεις επί των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό και τυχόν χρονοδιάγραμμα επίλυσης όλων των αναδεικνυόμενων προβλημάτων/κωλυμάτων εκ της κείμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. Τα κωλύματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας των Υπουργείων είναι κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό σαν δικαιολογία εφόσον υπάρχει η βούληση για επίλυση των προβλημάτων που σας παραθέσαμε.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Οι Έλληνες στρατιωτικοί αναμένουν με καρτερικότητα οι προτάσεις του έγγραφου της ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ να πάρουν τον δρόμο προς το κοινοβούλιο για νομοθέτηση .

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Πίνακας Αποδεκτών

Πίνακας για ενέργεια

ΥΕΘΑ

Υπουργείο Οικονομικών (υπόψη κου Υπουργού)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (υπόψη κου Υπουργού)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΦΕΘΑ

Βουλευτές της ΒτΕ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ

Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

Π.Ο.Ε.Σ.

Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)

Στρατιωτικοί συντάκτες

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 2168004777, fax 2168004778

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: [email protected]